Καρκίνος μαστού και Υπερθερμία Ογκοθερμία

Καρκίνος μαστού και Υπερθερμία

Καρκίνος μαστού και Υπερθερμία

Ο καρκίνος του μαστού είναι παγκόσμια ο δεύτερος σε συχνότητα καρκίνος στον γενικό πληθυσμό και ο συχνότερος καρκίνος στη γυναίκα (σύμφωνα με το World Cancer Research Fund), με περίπου 1.7 εκατομμύρια νέες περιπτώσεις το 2012. Αυτό ισοδυναμεί με περίπου 12% όλων των καρκίνων και με 25% όλων των καρκίνων στη γυναίκα. Με βάση τα επιστημονικά στοιχεία που ακολουθούν, είναι δυνατόν ανταπόκριση στη θεραπεία σε τοπικό επίπεδο να αυξηθεί από 33-100% (αναλογα με την περίπτωση), αν η υπερθερμία εφαρμοστεί σωστά σε όλες τις ασθενείς.

Κλινικά αποτελέσματα όπως αυτά που παρουσιάζονται παρακάτω αποκαλύπτουν ότι η χημειοθεραπεία και η ακτινοθεραπεία γίνονται πιο αποτελεσματικές, όταν συνδυάζονται με Υπερθερμία. Η υπερθερμία θερμαίνει τον όγκο σε επίπεδο πυρετού, και αυτό ευαισθητοποιεί τα καρκινικά κύτταρα στην ακτινοβολία. Στις θερμοκρασίες επιπέδου πυρετού, τα φυσιολογικά κύτταρα είναι ανθεκτικά και ανανήφουν, όταν πεθάνουν τα καρκινικά κύτταρα.

Ερευνητικά κλινικά στοιχεία

Καρκίνος μαστού και Υπερθερμία
Όγκοι με μικρό περιθώριο επανακτινοβόλησης: Εξαρτώνται κυρίως από την Υ/Θ

Είδος όγκου και κατάσταση:

Προχωρημένος πρωτογενής καρκίνος μαστού και καρκίνος μαστού σε υποτροπή: Παρουσιάζεται συνδυασμός 5 τυχαιοποιημένων και ελεγμένων μελετών (Vernon et al.) που συνέκριναν την απλή ακτινοθεραπεία (Α/Θ) με ακτινοθεραπεία + υπερθερμία (Α/Θ + Υ/Θ). Επίσης σχολιάζονται αποτελέσματα άλλης μελέτης (Van der Zee et al.), με πολύ καθαρά αποτελέσματα. Οι μελέτες αυτές επιλέχθηκαν διότι προκάλεσαν την έκδοση κατευθυντήριας οδηγίας από τον οργανισμό NCCN.

Θεραπευτικό σχήμα:

Η ακτινοβόληση έγινε εξατομικευμένα, σε δόση και τμηματοποίηση ανάλογη με το σχήμα που είχε εφαρμοσθεί προηγούμενα στην κάθε ασθενή χωριστά. Η υπερθερμία εφαρμοζόταν 1-2 φορές την εβδομάδα.

Αποτελέσματα:

Σε σύνολο 306 ασθενών, η πλήρης ανταπόκριση ήταν στατιστικά σημαντικά καλλίτερη στην ομάδα με υπερθερμία: 59% (Α/Θ + Υ/Θ) και 41% (Α/Θ). Η ανταπόκριση διατηρήθηκε κατά την παρακολούθηση των ασθενών αργότερα. Το μεγαλύτερο πλεονέκτημα εκδηλώθηκε σ΄ εκείνες τις περιπτώσεις με υποτροπή, που δεν υπήρχε μεγάλο περιθώριο επανακτινοβόλησης (είχαν λάβει πλήρη δόση προηγούμενα): Πλήρης ανταπόκριση 79%  (Α/Θ + Υ/Θ) και 39% (Α/Θ). Επίσης, οι μικρότεροι όγκοι είχαν ακόμη καλλίτεροι ανταπόκριση με την υπερθερμία.

Στις δύο παρακάτω εικόνες παρουσιάζεται η ανταπόκριση των δύο ομάδων σχηματικά, σε βάθος χρόνου.

Καρκίνος μαστού και Υπερθερμία
Καρκίνος μαστού και Υπερθερμία (όλες οι ασθενείς): Σχεδόν 33% όφελος με Υ/Θ ως προς τον τοπικό έλεγχο της νόσου

 

Καρκίνος μαστού και Υπερθερμία
Καρκίνος μαστού και Υπερθερμία (οι περιπτώσεις με υποτροπή και περιορισμένα περιθώρια επανακτινοβόλησης): Διπλάσια ανταπόκριση με Υ/Θ, ως προς τον τοπικό έλεγχο της νόσου

Ο συνδυασμός ακτινοθεραπείας και υπερθερμίας είναι η αντιμετώπιση εκλογής για τον καρκίνο του μαστού, ιδιαίτερα αν είναι πρωτογενής τοπικά προχωρημένος, ή αν πρόκειται για υποτροπή, σύμφωνα με κλινικά δεδομένα Κατηγορίας I, και συστήνεται από τους εξής επιστημονικούς οργανισμούς:

Βιβλιογραφία:

 

Πολέμα τον καρκίνο!

Καρκίνος μαστού και ΥπερθερμίαΗ υπερθερμία δεν είναι επεμβατική πράξη, δεν έχει παρενέργειες και επιπλοκές, και μπορεί να αυξήσει την αποτελεσματικότητα των άλλων θεραπειών στον καρκίνο του μαστού.

Η Αμερικανική Αντικαρκινική Εταιρία εκτιμά για τις ΗΠΑ και για το 2015:

  • Οτι θα παρουσιαστούν περίπου 231,840 νέες περιπτώσεις διηθητικού καρκίνου μαστού
    • Οτι περίπου 40,290 γυναίκες θα πεθάνουν από αυτόν τον λόγο.
  • Τώρα γνωρίζεις ότι με βάση τις παραπάνω μελέτες η ανταπόκριση της νόσου στη θεραπεία, σε τοπικό επίπεδο, μπορεί να καλλιτερέψει κατά 33-100%, αν εφαρμοζόταν υπερθερμία

 

 Πώς θα μπορούσες να σώσεις μια ζωή;

Μάθε για την ΥΠΕΡΘΕΡΜΙΑ!

Μίλησε για την ΥΠΕΡΘΕΡΜΙΑ!