Καρκίνος του ορθού και Υπερθερμία

Καρκίνος του ορθού και Υπερθερμία

Καρκίνος του ορθού και υπερθερμία

Ο καρκίνος του ορθού είναι παγκόσμια ο 3ος σε συχνότητα καρκίνος στον γενικό πληθυσμό σύμφωνα με το World Cancer Research Fund, με περίπου 1.4 εκατομμύρια νέες περιπτώσεις το 2012. Σύγχρονες έρευνες δείχνουν ότι δίαιτες φτωχές σε φυτικές ίνες και η καθιστική ζωή παίζουν σημαντικό ρόλο στην παθογένεια της νόσου. Με βάση τα επιστημονικά στοιχεία που ακολουθούν, είναι δυνατόν οι βραχυπρόθεσμοι θάνατοι από καρκίνο του ορθού (στη 2ετία) να μειωθούν άμεσα κατά τουλάχιστον 2.6 φορές, αν η υπερθερμία εφαρμοστεί σωστά σε όλες τις περιπτώσεις.

Κλινικά δεδομένα όπως τα παρακάτω αποκαλύπτουν ότι η ακτινοθεραπεία είναι πιο αποτελεσματική όταν συνδυαστεί με υπερθερμία. Η υπερθερμία θερμαίνει τον όγκο σε επίπεδο πυρετού, και αυτό ευαισθητοποιεί τα καρκινικά κύτταρα στην ακτινοβολία. Στις θερμοκρασίες επιπέδου πυρετού, τα φυσιολογικά κύτταρα είναι ανθεκτικά και ανανήφουν, όταν πεθάνουν τα καρκινικά κύτταρα.

Ερευνητικά κλινικά στοιχεία

Καρκίνος ορθού και υπερθερμία
Καρκίνος ορθού: Θεραπευτικό όφελος +29% από την προσθήκη υπερθερμίας στο θεραπευτικό σχήμα

Είδος όγκου και κατάσταση:

Καρκίνος του ορθού, τοπικά προχωρημένος, πρωτογενής ή σε υποτροπή (βλ. λεπτομέρειες παρακάτω).

Αποτελέσματα:

Α. Εφαρμογές με πρόθεση ίασης

Παρουσιάζονται τα αποτελέσματα ανασκόπησης Cochrane*, βασισμένης σε 6 τυχαιοποιημένες μελέτες, με σκοπό την ποσοτικοποίηση του θεραπευτικού οφέλους της προσθήκης υπερθερμίας στα κλασσικά σχήματα χημειο-ακτινοθεραπείας για τοπικά προχωρημένο καρκίνο του ορθού.

*  “Cochrene collaboration“: Διεθνής μη κυβερνητική, μη κερδοσκοπική, ανεξάρτητη οργάνωση με αποστολή να εξετάζει ιατρικά ερευνητικά στοιχεία, και, εφ΄όσον αυτά είναι αντικειμενικά και αξιόπιστα, να εγγυάται την αξιοπιστία τους προς το κοινωνικό σύνολο.

Οι ασθενείς με συνδυασμένη Α/Θ + Υ/Θ είχαν σημαντικά μεγαλύτερο ποσοστό πλήρους υποχώρησης: 2.67 φορές μεγαλύτερο, με πολύ υψηλή στατιστική σημαντικότητα (p=0.01). Η συνολική επιβίωση μετά 2 χρόνια ήταν σημαντικά υψηλότερη στην ομάδα με υπερθερμία: 2.06 φορές υψηλότερη, με πολύ υψηλή στατιστική σημαντικότητα (CI 1.33-3.17; p=.001). Όμως, το μεγάλο αυτό πλεονέκτημα στα 2 χρόνια, δεν είχε περαιτέρω αντοχή στον χρόνο.

Βιβλιογραφική αναφορά:

De Haas-Kock et al. Concomitant hyperthermia and radiation therapy for treating locally advanced rectal cancer. Cochrane Database of Systematic Reviews 2009, issue 3.

Β. Εφαρμογές με πρόθεση ανακούφισης

Παρουσιάζονται μία τυχαιοποιημένη και μία αναδρομική μελέτη. Η πρώτη συγκρίνει την ακτινοθεραπεία μόνη προς την ακτινοθεραπεία + υπερθερμία, με ανακουφιστικό σκοπό. Η διαφορά των μελετών είναι ότι στη δεύτερη συμμετείχαν ασθενείς που είχαν ξανα-ακτινοβοληθεί στο παρελθόν (υποτροπές, δηλ. χειρότερη πρόγνωση), και δεν υπάρχει ομάδα ελέγχου (δηλ. η σύγκριση έγινε με βάση δημοσιευμένα στοιχεία για ασθενείς τέτοιου τύπου, από τη βιβλιογραφία).

Αποτελέσματα

Στις πρωτογενείς περιπτώσεις (τυχαιοποιημένη μελέτη), ευνοήθηκε η ομάδα με υπερθερμία: Είχε πλήρη ανακούφιση σε 45% των περιπτώσεων, με μέση διάρκεια 17 μήνες, ενώ η ομάδα χωρίς υπερθερμία είχε πλήρη ανακούφιση σε 25% των περιπτώσεων, με μέση διάρκεια 7 μήνες.

Στις περιπτώσεις με υποτροπή (αναδρομική μελέτη χωρίς ομάδα ελέγχου), που εφαρμόστηκε κλασματική ακτινοβόληση σε 8 δόσεις των 4 Gy, 2 φορές την εβδομάδα, μαζί με υπερθερμία, παρατηρήθηκε καλή ή και πλήρης ανακούφιση σε 72% των ασθενών, με μέση διάρκεια 6 μήνες. Το αποτέλεσμα αυτό είναι καλλίτερο από την εφαρμογή ακτινοθεραπείας μόνο (βιβλιογραφική σύγκριση). Οι ασθενείς με μικρότερους όγκους και μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από το τέλος της αρχικής θεραπείας μέχρι την υποτροπή παρουσίασαν μεγαλύτερες διάρκειες ανακούφισης.

Επανακτινοβόληση + Υπερθερμία θεωρείται ως θεραπευτικό στάνταρ από το συμβούλιο ασφαλιστικών εταιριών της Ολλανδίας (Health Insurance Council of the Netherlands), στις περιπτώσεις με υποτροπή καρκίνου του ορθού.

Βιβλιογραφικές αναφορές:

Πολέμα τον καρκίνο!

Καρκίνος του ορθούΗ υπερθερμία δεν είναι επεμβατική πράξη, δεν έχει παρενέργειες και επιπλοκές, και μπορεί να αυξήσει την αποτελεσματικότητα των άλλων θεραπειών στον καρκίνο του ορθού.

Η Αμερικανική Αντικαρκινική Εταιρία εκτιμά για τις ΗΠΑ και για το 2015:

  • Οτι περίπου 93,090 άνθρωποι (με περίπου ίση επίπτωση σε άνδρες και  γυναίκες) θα νοσήσουν από καρκίνο του ορθού. Η πιθανότητα νόσησης στη διάρκεια όλης της ζωής είναι σήμερα 1:20.
  • Οτι περίπου 49,700 θα πεθάνουν από αυτόν τον λόγο.
  • Τώρα γνωρίζεις ότι με βάση τις παραπάνω μελέτες οι βραχυπρόθεσμοι θάνατοι από τη νόσο είναι δυνατόν να μειωθούν άμεσα κατά 2.6 φορές, αν εφαρμοζόταν υπερθερμία σε όλους τους ασθενείς, παράλληλα με τη συμβατική τους αγωγή.

Πώς θα μπορούσες να σώσεις μια ζωή;

Μάθε για την ΥΠΕΡΘΕΡΜΙΑ!

Μίλησε για την ΥΠΕΡΘΕΡΜΙΑ!