ΕΕΟΥ-Διοικητικό Συμβούλιο & Επιτροπές

Ελληνική Εταιρία Υπερθερμικής Ογκολογίας (ΕΕΥΟ) Υπερθερμία: Η αβλαβής αντικαρκινική θεραπεία

ΕΕΟΥ-Διοικητικό Συμβούλιο & Επιτροπές

Το Διοικητικό Συμβούλιο και οι επιτροπές της Ελλ. Εταιρίας Ογκολογικής Υπερθερμίας (ΕΕΟΥ) είναι τα όργανα μέσω των οποίων υλοποιείται η πολιτική του επιστημονικού αυτού μη κερδοσκοπικού σωματείου. Όλα τα όργανα και οι πολιτικές τελούν υπό την έγκριση της Γενικής Συνέλευσης της Εταιρίας.

Αρχαιρεσίες

Την 12η Μαΐου 2016 έγιναν αρχαιρεσίες, από τις οποίες προέκυψε νέο Διοικητικό Συμβούλιο.

Το νέο ΔΣ

Το νέο ΔΣ συνεδρίασε αυθημερόν και συγκροτήθηκε σε σώμα, ως εξής:

Πρόεδρος: Βασίλειος Κουλουλίας

Αντιπρόεδρος: Νικόλαος Ουζούνογλου

Γεν. Γραμματέας: Αίας-Θεόδωρος Παπασταύρου

Ταμίας: Χρήστος Αντύπας

Μέλος: Κυριακή Πιστεύου-Γομπάκη

Ειδ. Γραμματέας: Άλφρεντ Μπάριτς

Ειδ. Σύμβουλοι: Γεώργιος Κύργιας και Κυριακή Μυστακίδου

Πειθαρχικό Συμβούλιο

Πρόεδρος: Γεώργιος Κύργιας

Μέλη: Κυριακή Μυστακίδου και Λάζαρος Δανιηλίδης

Επιστημονική & Εκπαιδευτική Επιτροπή

Πρόεδρος: Άλφρεντ Μπάριτς

Μέλη: Βασίλειος Κουλουλίας και Γεώργιος Κύργιας

Ελεγκτική Επιτροπή

Πρόεδρος: Άλφρεντ Μπάριτς

Μέλη: Πέτρος Κουριδάκης και Μιχαήλ Μαραγκός