Νανοτεχνολογία Υπερθερμία Ογκοθερμία: Στοχευμένα στον καρκίνο

Νανοτεχνολογία Υπερθερμία Ογκοθερμία

Νανοτεχνολογία και ογκολογία

Η Νανοτεχνολογία είναι ένας ταχέως αναπτυσσόμενος επιστημονικός κλάδος, με ερευνητικό, ακαδημαϊκό και βιομηχανικό ενδιαφέρον. Οι νανομεταφορείς (nanocarriers), χρησιμοποιούμενοι για την στοχευμένη μεταφορά φαρμάκων σε συγκεκριμένο ιστό, και πρόκειται να μεταβάλουν ραγδαία το τοπίο στην θεραπευτική, ιδίως του καρκίνου. Με τη χρήση νανομεταφορέων μπορούν να ξεπεραστούν πολλά φαρμακολογικά προβλήματα (πχ κακής διαλυτότητας, μεγάλης τοξικότητας, μικρής δεσμευτικότητας από τον όγκο κλπ). Συνδυασμοί που περιλαμβάνουν περισσότερες τεχνολογίες, πχ νανοτεχνολογία – υπερθερμία – ογκοθερμία, υπόσχονται πολλά για το μέλλον. Το τρίπτυχο νανοτεχνολογία υπερθερμία ογκοθερμία πρόκειται να απασχολήσει στα επόμενα χρόνια την ογκολογία.

Τα πολυ-λειτουργικά πολυμερή μπορούν “κατά παραγγελία” να μιμηθούν τη συμπεριφορά βιομορίων ως προς την πρόσληψή τους από όγκους, ενώ παράλληλα, με την ηθελημένη επίδραση εξωτερικών παραγόντων, μπορούμε να μεταβάλουμε τις ιδιότητές τους (πχ το σχήμα, το μέγεθος, τη διαλυτότητα, σταθερότητα κλπ). Δηλαδή, οι “έξυπνοι” πολυμερικοί νανομεταφορείς μπορούν να επιτύχουν τοπική απελευθέρωση φαρμάκων, όταν αυτό τους “ζητηθεί”.

Νανοτεχνολογία Υπερθερμία Ογκοθερμία

Με την τεχνολογία της Nano4Chem, η απελευθέρωση του μεταφερόμενου φαρμάκου μπορεί να γίνει με προκλητή καταστροφή των νανοδοχείων, υπό την επίδραση εξωτερικά ελεγχόμενων μηχανισμών, πχ:

Νανοτεχνολογία υπερθερμία ογκοθερμία Το φάρμακο απελευθερώνεται μέσα στον καρκίνο, με την επίδραση υπερθερμίας  (Quadruple stimuli targeted nanocontainers)
Εφαρμογή των νονοδοχείων μεταφοράς φαρμάκου. Το φάρμακο απελευθερώνεται μέσα στον καρκίνο, με την επίδραση υπερθερμίας (ευρεσιτεχνία Γ. Κόρδα, Nano4Chem SA)

 

Νανοτεχνολογία υπερθερμία ογκοθερμία HeLa cells treated with nanocarriers loaded with daunorubicin and free daunorubicin
Εκλεκτική καθήλωση νανοδοχείων σε κύτταροκαλλιέργεια HeLa: Τα νανοδοχεία περιέχουν το χημειοθεραπευτικό daunorubicin (Γ. Κόρδας, Nano4Chem SA).