Αδενοπλακώδης καρκίνος πνεύμονα και υπερθερμία

Αδενοπλακώδης καρκίνος πνεύμονα και υπερθερμία

Εισαγωγή – Υπερθερμία και νεοπλασματική νόσος

Αδενοπλακώδης καρκίνος πνεύμονα και υπερθερμία: Yπερθερμία είναι η θεραπευτική αύξηση της θερμοκρασίας όλης της περιοχής στην οποία εφαρμόζεται (όγκος και κοντινοί υγιείς ιστοί ), ενώ ογκοθερμία, η επαναστατική νέα τεχνολογία θερμοθεραπείας, είναι η εκλεκτική αύξηση της θερμοκρασίας του καρκινικού όγκου, με ελάχιστη διάχυση στους γύρω υγιείς ιστούς, που επιτυγχάνεται με τη χρήση της προηγμένης τεχνολογίας της μορφοκλασματικής διαμόρφωσης πεδίου.

Η υπερθερμία και η ογκοθερμία χρησιμοποιείται κυρίως συμπληρωματικά και παράλληλα με άλλες μεθόδους εναντίον του καρκίνου, όπως την χημειοθεραπεία, την ακτινοθεραπεία, τη δράση των οποίων ενισχύει, αλλά και τη χειρουργική. Τελευταία παρουσιάζονται στην ξένη βιβλιογραφία σποραδικές αναφορές περιπτώσεων, που αντιμετωπίστηκαν με υπερθερμία ως μονοθεραπεία, είτε διότι είχαν εξαντληθεί τα περιθώρια των συμβατικών θεραπειών, είτε για λόγους άρνησης του ασθενούς.

Περίπτωση αδενοπλακώδους καρκίνου του πνεύμονα

Το αδενοπλακώδες καρκίνωμα είναι μια ασυνήθης διφασική παραλλαγή του Μη Μικροκυτταρικού Καρκίνου Πνεύμονα (ΜΜΚΠ). Λέγεται έτσι διότι έχει μεικτά ιστολογικά χαρακτηριστικά, και πλακώδους (μαλπιγιακού) και αδενικού τύπου, τουλάχιστον από 10% από το καθένα. Είναι βρογχογενής καρκίνος και προσβάλλει καπνιστές. Επειδή είναι πολύ επιθετικός καρκίνος, αντιμετωπίζεται κλασσικά με προεγχειρητική χημειοθεραπεία, ακόμη και αν βρεθεί χειρουργήσιμος, δηλαδή σε πρώιμο στάδιο. Η πρόγνωσή του είναι κακή. Ο αδενοπλακώδης καρκίνος πνεύμονα περιλαμβάνεται στις κατευθυντήριες οδηγίες της ΕΕΟΥ, διότι είναι είδος του ΜΜΚΠ.

Η περίπτωση που παρουσιάζεται σήμερα αντιμετωπίστηκε από το Κέντρο Υπερθερμικής Ογκολογίας Θεσσαλονίκης (την ευθύνη σχεδιασμού των θεραπευτικών χειρισμών διατηρεί μη συνεργαζόμενος ογκολόγος).

Αδενοπλακώδης καρκίνος πνεύμονα και υπερθερμία: Ιστολογική δομή
Αδενοπλακώδες καρκίνωμα πνεύμονα: Αριστερά διακρίνεται το πλακώδες στοιχείο, και δεξιά το αδενικό, στο ίδιο παρασκεύασμα (χρώση: εωσίνη-αιματοξυλίνη)

Στη συγκεκριμένη ασθενή, 64 ετών, ο πρωτοπαθής όγκος εντοπίστηκε στον άνω λοβό του δεξιού πνεύμονα τον Οκτώβριο του 2015, με ενδεικτικές διαστάσεις 67Χ40 mm, συνεχόμενος με την δεξιά πύλη. Συνοδευόταν από παρατραχειακούς και παραπυλαίους λεμφαδένες και τροπιδικό λεμφαδενικό block διαστάσεων 36Χ29 mm. Ήταν συνεπώς ανεγχείρητος όγκος, ήδη κατά την διάγνωση.

Αδενοπλακώδης καρκίνος πνεύμονα και υπερθερμία
Η ακτινολογική εικόνα κατά τη διάγνωση: Η ενδεικτική μέτρηση περιλαμβάνει και τους πυλαίους και παρατραχειακούς λεμφαδένες

Λεπτομερέστερος έλεγχος έδειξε την ύπαρξη πρόσθετων μεταστατικών εστιών, που προσλάμβαναν σκιαγραφικό, στο αριστερό, και λιγότερο στο δεξιό επινεφρίδιο (Πόρισμα αξονικής 21/10/15, επιβεβαιωμένη με PET SCAN).

Αδενοπλακώδης καρκίνος πνεύμονα και υπερθερμία

Με σκοπό τον έλεγχο και τη μείωση του καρκινικού φορτίου, η ασθενής υποβλήθηκε αρχικά σε 12 συνεδρίες τοπικής ογκοθερμίας σε δύο πεδία:

 • Περιοχή του πνεύμονα (συμπεριλαμβανομένων των διογκωμένων λεμφαδένων)
 • Περιοχή επινεφριδίων

Συνεστήθη και τρίτο πεδίο (εγκέφαλος), αλλά δεν έγινε δεκτό από τον ογκολόγο της ασθενούς, ούτε ετέθη αυτή σε προφυλλάκτική ακτινοβόληση (όπως κανονικά προβλέπεται [1], λόγω της πολύ μεγάλης πιθανότητας εμφάνισης εστιών στον εγκέφαλο). Παράλληλα υποβαλλόταν σε μη εξατομικευμένη χημειοθεραπεία, που δεν διέρχεται τον αιματοεγγεφαλικό φραγμό (είναι και αυτό ένα από τα προβλήματα της θεραπευτικής αγωγής με βάση απρόσωπα, γενικά πρωτόκολλα, και όχι εξατομικευμένες φαρμακευτικές παρεμβάσεις). Με το πέρας των συνεδριών τοπικής ογκοθερμίας παρατηρήθηκαν τα εξής (Ιανουάριος  ’16):

 • Βελτίωση των διογκωμένων  προτραχειακων  λεμφαδένων κατά 5 mm (από 20 σε 15 mm, περίπου 25%).
 • Bελτίωση της πυλαίας μάζας δεξιά και της ατελεκτασικης περιοχής στον δεξιό άνω λοβό κατά 22 mm (περίπου 31%).
 • Κεντρική νέκρωση στο αριστερό επινεφρίδιο χωρίς σημαντική αλλαγή μεγέθους.

Η ασθενής συνεχίζει με ωριαίες συνεδρίες ογκοθερμίας, δύο φορές την εβδομάδα, ενώ για την αντιμετώπιση των εγκεφαλικών μεταστάσεων, που παρουσιάστηκαν εν τω μεταξύ, το ογκολογικό συμβούλιο προέκρινε ακτινοθεραπεία.

Σχόλιο 1

Ο βασικός λόγος αποφυγής της υπερθερμίας στον εγκέφαλο είναι η ύπαρξη εγκεφαλικού οιδήματος και ο φόβος επιδείνωσής του. Το ίδιο ισχύει φυσικά και για την ακτινοβόληση. Στις περιπτώσεις αυτές πρέπει να προηγείται αποιδηματική αγωγή και να ακολουθεί η ενδεδειγμένη αντικαρκινική αγωγή (ακτινοβολία, υπερθερμία).

Χρειάζεται εδώ να γίνει διάκριση υπερθερμίας και ογκοθερμίας: Η ογκοθερμία δεν έχει αντένδειξη επί εγκεφαλικού οιδήματος, και μπορεί να εφαρμόζεται, ακόμη και χωρίς αποιδηματική αγωγή (η οποία είναι βεβαίως χρήσιμη για όλους τους άλλους λόγους).

Σχόλιο 2

Με την ογκοθερμία [2] (όπως και με την ακτινοθεραπεία [3]) παρατηρείται μερικές φορές συρρίκνωση μακρυνών μεταστάσεων, χωρίς αυτές να έχουν απ΄ ευθείας αντιμετωπισθεί. Αυτό στη βιβλιογραφία αναφέρεται ως abscopal effect ή bystander effect, και αποδίδεται σε ανοσογόνο μηχανισμό κυτταρικού θανάτου [4, 5] (Immunogenic Cell Death) που πυροδοτείται από την παραγωγή σωματιδίων DAMP (Damage Associated Molecular Pattern), λόγω καταστροφών της πρωτοπαθούς εστίας, που αντιμετωπίσθηκε θεραπευτικά. Στη συγκεκριμένη ασθενή, το abscopal effect δεν παρατηρήθηκε.

Σχόλιο 3

Follow up της συγκεκριμένης ασθενούς θα παρουσιαστεί πολύ σύντομα.

Βιβλιογραφία

[1] Pier Luigi Filosso et al: Adenosquamous lung carcinomas: A histologic subtype with poor prognosis, Lung Cancer, 74 (1): 25–29, 2011

[2] Seong Min Yoon, Jung Suk Lee: Case of Abscopal effect with Metastatic Non-Small-Cell Lung Cancer; Oncothermia Journal 5: 53-57, 2012

[3] Shankar Siva et al: Abscopal effects of radiation therapy: A clinical review for the radiobiologist; Lung Letters

356, (1): 82–90, 2015

[4] Jitka Fucikova et al: Prognostic and Predictive Value of DAMPs and DAMP-Associated Processes in Cancer; Front Immunol 6: 402-408, 2015

[5] Meggyeshazi N et al: DNA fragmentation and caspase-independent programmed cell death by modulated electrohyperthermia; Strahlenther Onkol 190 (9) :815-22, 2014

 

Καρκίνος του πνεύμονα στη γυναίκα – Ο υποτιμημένος “killer”

Καρκίνος του πνεύμονα στη γυναίκα

Ο υποτιμημένος “killer”

Ο καρκίνος του πνεύμονα στη γυναίκα είναι για κάποιους λόγους πολύ υποτιμημένος. Προσπαθώντας να εξηγήσουμε την υποτίμηση αυτή, το πρώτο πράγμα που έρχεται στον νου είναι η σύγκριση με τον καρκίνο του μαστού, και τη σημασία που αυτός έχει για το γυναικείο image. Όμως, πέρα από τα σύμβολα του φύλου, υπάρχει και η σκληρή πραγματικότητα.

Ας παρακολουθήσουμε το βίντεο για να δούμε.

Δεν αξίζει τον κόπο να μάθουμε, και κυρίως να κάνουμε κάτι περισσότερο;

 • 1 στους 12 άνδρες αναμένεται να παρουσιάσει καρκίνο πνεύμονα κατά τη διάρκεια της ζωής του, και 1 στους 13 θα πεθάνει από αυτό.
 • 1 στις 15 γυναίκες αναμένεται να παρουσιάσει καρκίνο πνεύμονα κατά τη διάρκεια της ζωής της, και 1 στις 17 θα πεθάνει από αυτό.
 • Ο καρκίνος του πνεύμονα δεν παίρνει την δημοσιότητα που του αναλογεί. Αυτό μπορεί εν μέρει να οφείλεται στον μικρό αριθμό επιζώντων από τη νόσο, που θα είχαν ενδιαφέρον και θα μπορούσαν να δημιουργήσουν δημοσιότητα από τη νόσο, με συνέπεια να μη στηρίζονται επαρκώς τα προγράμματα πρόληψης, σε σχέση πχ με τον καρκίνο του μαστού.
 • Το κάπνισμα προκαλεί το 85% όλων των καρκίνων πνεύμονα.
 • Οι περισσότεροι καρκίνοι πνεύμονα διαγιγνώσκονται πολύ αργά για να αντιμετωπισθούν. Αυτό οφείλεται εν μέρει στην απουσία καλών μεθόδων ανίχνευσης. Πάνω από 50% παρουσιάζει ήδη μακρυνές μεταστάσεις κατά την αρχική διάγνωση. Η επιβίωση στον 1 χρόνο είναι περίπου 30%.
 • Η μακροπρόθεσμη πρόγνωση των ασθενών με προχωρημένο Μη Μικροκυτταρικό Καρκίνο Πνεύμονα (στάδιο IIIB ή IV), που περικλείει το 75% των νέων περιπτώσεων, είναι δυσμενής. Στην ομάδα αυτή, το θεραπευτικό στάνταρ περιλαμβάνει
  • χειρουργική εκτομή,
  • μετεγχειρητική χημειοθεραπεία (adjuvant),
  • προεγχειρητική χημειοθεραπεία (neo-adjuvant) και
  • ακτινοθεραπεία,
 • H επιβίωση είναι πολύ χαμηλή: 9-12 μήνες.
 • H ποιότητα ζωής πολύ γρήγορα χειροτερεύει, κυρίως ως συνέπεια των παρενεργειών της θεραπείας.
 • Η ογκοθερμία υπερθερμία στη θεραπεία του καρκίνου πνεύμονα αποκτά πλέον μεγάλη σημασία και δίνει ελπίδα.

http://www.lungforce.org/

Περισσότερα για τον καρκίνο του πνεύμονα

Κωνσταντίνος Συρίγος – Η άλλη Ελλάδα

Κωνσταντίνος Συρίγος – Η άλλη Ελλάδα

Το κοινωνικό ογκολογικό ιατρείο επεκτάθηκε στη 2βάθμια περίθαλψη

Είναι περίεργο, αλλά, ΝΑΙ, υπάρχει.

Είναι μειοψηφικό ρεύμα, αλλά υπάρχει. Και ελπίζω να μεγαλώσει.

Πολλοί θα το χαρακτήριζαν ρομαντικό, αλλά έχει πρακτικά αποτελέσατα.

Πέρα από τα πρακτικά, είναι και τα βιωματικά αποτελέσματα, που δεν αποτιμώνται σε χρήμα, και αναφέρονται στα συναισθήματα των απελπισμένων και στα συναισθήματα αυτών που προσφέρουν αφιλοκερδώς.

Για να δούμε τί μπορούμε να κάνουμε κι εμείς απ΄ την πλευρά μας…

 

Αντιγράφουμε από “ΤΟ ΒΗΜΑ”

Ένα εθελοντικό σύστημα παροχής πρωτοβάθμιων και δευτεροβάθμιων υπηρεσιών υγείας σε ανασφάλιστους ογκολογικούς ασθενείς, με πλήρη νοσηλεία και δευτεροβάθμια περίθαλψη, αντίστοιχης ποιότητας με αυτή των ασφαλισμένων ασθενών, χωρίς όμως επιβάρυνση του νοσοκομείου ή άλλων κρατικών φορέων, οργανώθηκε από τους εργαζόμενους της Ογκολογικής Μονάδας της Γ’ Παθολογικής Κλινικής του Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ), στο Νοσοκομείο «Σωτηρία», υπό τη διεύθυνση του καθηγητή της Ιατρικής Σχολής κ. Κ. Συρίγου.

Πρόκειται για τη μοναδική οργανωμένη εθελοντική πρωτοβουλία που αναπτύχθηκε κατά τη διάρκεια της κρίσης που βιώνει η χώρα μας, η οποία παρέχει όχι μόνο πρωτοβάθμια, αλλά και δευτεροβάθμια περίθαλψη. Με μεγάλη προσπάθεια, πέραν της εθελοντικής δουλειάς όλων, εξασφαλίστηκε η δωρεάν διενέργεια των αναγκαίων εξετάσεων και η παροχή του υγειονομικού υλικού και των ιδιαίτερα υψηλού κόστους αντινεοπλασματικών φαρμάκων.
«Η παρατεταμένη και πολύπλευρη κρίση που βιώνει η ελληνική κοινωνία τα τελευταία χρόνια, δοκιμάζουν τις αντοχές του συστήματος υγείας της χώρας μας, με κύρια θύματα τους άπορους και τους χρονίως πάσχοντες, όπως ήταν αναμενόμενο. Αιφνιδίασε όμως και βρήκε τελείως απροετοίμαστες τις ιατρικές υπηρεσίες η δημιουργία μιας νέας κατηγορίας ασθενών, εκείνων χωρίς καμία απολύτως ασφάλιση» τονίζουν οι εργαζόμενοι.
Το φαινόμενο των ανασφάλιστων ασθενών με καρκίνο εμφανίστηκε μετά τον πρώτο χρόνο της κρίσης, καθώς παλαιότερα οι χρονίως πάσχοντες είχαν πάντα κάποιου είδους ασφαλιστική κάλυψη ή βιβλιάριο απορίας που κάλυπτε πλήρως τις νοσηλείες, τα φάρμακα και όλες τις αντικαρκινικές θεραπείες. Με τη γενίκευση της κρίσης, ο αριθμός των ανασφάλιστων καρκινοπαθών μεγάλωσε ταχύτατα.
Όταν διαπιστώθηκε ότι ο αριθμός των ανασφάλιστων ασθενών με καρκίνο από το 2012 και μετά αύξανε με ραγδαίους ρυθμούς, όλοι οι εργαζόμενοι της Ογκολογικής Μονάδας της Γ’ Παθολογικής Κλινικής του Πανεπιστημίου Αθηνών, στο «Σωτηρία», αποφάσισαν να δράσουν αυτόβουλα και εθελοντικά προχωρώντας στη δημιουργία του Ογκολογικού Ιατρείου Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΙΚΑ) του ΕΚΠΑ. Από την αρχή της λειτουργίας του ΟΙΚΑ καθιερώθηκαν κανόνες και τρόποι λειτουργίας που εξασφαλίζουν την αδιάβλητη επιλογή των ανασφάλιστων ασθενών, καθώς και ότι δεν χρεώνεται τίποτε το νοσοκομείο, τα ασφαλιστικά ταμεία ή άλλο δημόσιο φορέα.

Καρκίνος του πνεύμονα και ογκοθερμία υπερθερμία

Καρκίνος του πνεύμονα και ογκοθερμία υπερθερμία

Αξίζει να ασχολούμαστε με την ογκοθερμία υπερθερμία στον καρκίνο του πνεύμονα, ή χάνουμε τον καιρό μας;

Καρκίνος πνεύμονα και ογκοθερμία
Καρκίνος πνεύμονα και ογκοθερμία: Επίδραση της ογκοθερμίας στο σχήμα gemcitabine + cisplatin. 82% των ασθενών με χημειοθεραπεία + ογκοθερμία (Χ/Θ + Ο/Θ) είχαν βελτιωμένη ανταπόκριση σε σχέση με 40% που είχαν οι μάρτυρες (Χ/Θ ΜΟΝΟ)

Περισσότερες λεπτομέρειες εδώ