Η βιολογία του καρκίνου: Εισαγωγή-Video

Εισαγωγή στη βιολογία του καρκίνου-Video

Η δυσκολία αντιμετώπισης του καρκίνου βρίσκεται στην ιδιαιτερότητα της βιολογίας του

Η βιολογία του καρκίνου χαρακτηρίζεται από μεγάλη πολυπλοκότητα και πολυπαραγοντικότητα, γι΄ αυτό και η αντιμετώπισή του είναι προβληματική. Η αντίληψή μας για τον καρκίνο είναι ακόμη πολύ ελλιπής, και οι θεραπευτικές μας προσπάθειες υπολείπονται σταθερά από την επιθυμητή πλήρη και οριστική ίαση. Αυτός είναι ο λόγος που καταφεύγουμε σε συνδυασμούς θεραπειών, επιδιώκοντας την συνέργεια μεταξύ τους. Για παράδειγμα: Χημειοθεραπεία + Ακτινοθεραπεία, Ακτινοθεραπεία + Υπερθερμία, κλπ. Η έρευνα έχει τεκμηριώσει πλήρως την καλλίτερη ανταπόκριση στους συνδυασμούς θεραπειών, παρά στις μονοθεραπείες.

Τα χαρακτηριστικά του καρκίνου

Ανεξέλεγκτος κυτταρικός πολλαπλασιασμός

Τα καρκινικά κύτταρα δεν πεθαίνουν (δεν αποπίπτουν)

Επιτίθενται σε γειτονικούς και μακρυνούς ιστούς και μεθίστανται (διήθηση, μετάσταση)

Προκαλούν την παραγωγή νεο-αγγείων, ώστε να εξασφαλίζουν τη θρέψη τους (νεο-αγγειογένεση)

Όλες αυτές οι κυτταρικές λειτουργίες του καρκίνου κατευθύνονται από βιολογικά “σήματα”, όπως ακριβώς και στα φυσιολογικά κύτταρα, μόνο που στον καρκίνο τα “σήματα” είναι παθολογικά, και προέρχονται από γονίδια, που φυσιολογικά παραμένουν ανενεργά: Τα ογκογονίδια.

Θεραπείες κατά του καρκίνου

Ακτινοθεραπεία

Με την ιοντίζουσα ακτινοβολία μπορούμε να προκαλέσουμε μη επανορθώσιμες βλάβες στα γονίδια, δηλαδή στο DNA, του καρκινικού κυττάρου, αν αυτό είναι ακτινοευαίσθητο. Προϋπόθεση ακτινοευαισθησίας είναι η καλή οξυγόνωση του όγκου, όπως συμβαίνει πχ στην περιφέρειά του. Το ανοξικό κέντρο του είναι ακτινοάντοχο. Μεγάλο ποσοστό των κυττάρων του ανοξικού κέντρου επιζούν, και το νόσημα υποτροπιάζει. Η οφελιμότητα της ακτινοθεραπείας περιορίζεται από δύο σοβαρά προβλήματα, που αυτή προκαλεί: Εγκαύματα και καρκινογένεση.  Αν στην ακτινοβολία προστεθεί Υπερθερμία, η κατάσταση βελτιώνεται πολύ (20-30% καλλίτερα), διότι η υπερθερμία βελτιώνει την οξυγόνωση του όγκου. Γι΄ αυτό δίκαια θεωρείται η Υπερθερμία ως ο κυριότερος ακτινοευαισθητοποιός παράγων.

Χημειοθεραπεία

Υπάρχουν διάφορες κατηγορίες χημειοθεραπευτικών φαρμάκων. Τα παλαιότερα δρούν με την πρόκληση θανατηφόρων μεταλλάξεων στα καρκινικά κύτταρα. Αυτό επιτυγχάνεται με την ενσωμάτωση τμημάτων διαφόρων μορίων στο DNA του καρκινικού κυττάρου. Άλλη κατηγορία (κυτταροστατικά) προκαλεί αναστολή του πολλαπλασιασμού. Νεώτερη κατηγορία (μονοκλονικά αντισώματα) επιτυγχάνει αναστολή συγκεκριμένων “σημάτων”, απαραίτητων για την επέκταση του όγκου, πχ αναστέλλονται τα σήματα που προκαλούν νεο-αγγειογένεση. Η προσθήκη υπερθερμίας στην χημειοθεραπεία αυξάνει την πρόσληψη του φαρμάκου από τον όγκο. Κάτω από ορισμένες συνθήκες μπορεί να παγιδεύσει το φάρμακο μέσα στον όγκο (λεπτομέρειες εδώ). Οι παρενέργειες της χημειοθεραπείας είναι ένα σοβαρό πρόβλημα, που περιορίζει την οφελιμότητά της (λεπτομέρειες εδώ). Η εξατομικευμένη χημειοθεραπεία χορηγείται με βάση ειδικά μοριακά τεστ, με τα οποία προσδιορίζεται η ευαισθησία του συγκεκριμένου όγκου στα φάρμακα και σε άλλες βοηθητικές ουσίες, και επιλέγεται ο συνδυασμός με τη μεγαλύτερη ανταπόκριση και τις λιγότερες παρενέργειες.

Χειρουργική

Η ολική ή μερική αφαίρεση του όγκου είναι στη λογική της μείωσης (μέχρι εξαφάνισης) του καρκινικού φορτίου. Το πρόβλημα είναι (όπως και με τις υπόλοιπες θεραπευτικές προσεγγίσεις) ότι ο καρκίνος δεν είναι τοπικό νόσημα και ότι οι βασικές προϋποθέσεις που τον δημιούργησαν, παραμένουν.

Υπερθερμία

Η υπερθερμία έχει ανεξάρτητη καρκινοκτόνο δράση: Ενεργοποιεί τον μηχανισμό της κυτταρικής απόπτωσης, ο οποίος, όπως είδαμε στο βίντεο, είναι απενεργοποιημένος στον καρκίνο. Επιπρόσθετα, έχει και την συμπληρωματική δράση, σε συνδυασμό με τις άλλες θεραπείες (λεπτομέρειες εδώ). Παρουσιάζει ενίοτε κάποιες ελαφρές παρενέργειες.

Ογκοθερμία

Είναι η εξελιγμένη και τεχνολογικά πιο προηγμένη μορφή υπερθερμίας. Συνδυάζεται άριστα με όλες τις άλλες θεραπείες, και είναι απαλλαγμένη παρενεργειών. Για τις διαφορές Ογκοθερμίας-Υπερθερμίας βλέπε εδώ.

 

 

 

 

 

 

Oπισθοπεριτοναϊκό ιστιοσάρκωμα και υπερθερμία

Oπισθοπεριτοναϊκό ιστιοσάρκωμα και υπερθερμία

Εισαγωγή – Υπερθερμία και νεοπλασματική νόσος

Yπερθερμία είναι η θεραπευτική αύξηση της θερμοκρασίας όλης της περιοχής στην οποία εφαρμόζεται (όγκος και κοντινοί υγιείς ιστοί ), ενώ ογκοθερμία, η επαναστατική νέα τεχνολογία θερμοθεραπείας, είναι η εκλεκτική αύξηση της θερμοκρασίας του καρκινικού όγκου, με ελάχιστη διάχυση στους γύρω υγιείς ιστούς, που επιτυγχάνεται με τη χρήση της προηγμένης τεχνολογίας της μορφοκλασματικής διαμόρφωσης πεδίου.

Η υπερθερμία χρησιμοποιείται κυρίως συμπληρωματικά και παράλληλα με άλλες μεθόδους εναντίον του καρκίνου, όπως την χημειοθεραπεία, την ακτινοθεραπεία, τη δράση των οποίων ενισχύει, αλλά και τη χειρουργική. Τελευταία παρουσιάζονται στην ξένη βιβλιογραφία σποραδικές αναφορές περιπτώσεων, που αντιμετωπίστηκαν με υπερθερμία ως μονοθεραπεία, είτε διότι είχαν εξαντληθεί τα περιθώρια των συμβατικών θεραπειών, είτε για λόγους άρνησης του ασθενούς. Ειδικότερα στα σαρκώματα των μαλακών μορίων η υπερθερμία ενδείκνυται απόλυτα, και περιλαμβάνεται στις διεθνείς και Ελληνικές κατευθυντήριες οδηγίες.

Το ιστιοσάρκωμα ή αδιαφοροποίητο πλειόμορφο σάρκωμα ανήκει στις μεσεγχυματογενείς κακοήθειες. Προσβάλλει συχνότερα τα άκρα, αλλά μία μορφή του, που παρουσιάζει και έντονα στοιχεία φλεγμονής, εμφανίζεται συχνότερα στον οπισθοπεριτοναϊκό “χώρο”. Κλινικά, η οπισθοπεριτοναϊκή ποικιλία του σαρκώματος προδίδεται από γενικά συμπτώματα (πυρετός, κακουχία, απώλεια βάρους κλπ), οπότε η μάζα αποκαλύπτεται στον απεικονιστικό έλεγχο, με μέγεθος ήδη μεγάλο, και παρεκτόπιση ενδοκοιλιακών οργάνων. Ενίοτε μπορεί να συνυπάρχει λέμφωμα, πολλαπλούν μυέλωμα ή κακοήθης ιστιοκυττάρωση, ή να έχει προηγηθεί ακτινοβόληση ή τοποθέτηση μεταλλικών προθέσεων. Ιστολογικά οι οπισθοπεριτοναϊκοί αυτοί όγκοι είναι ποικιλόμορφοι, με εστίες αιμορραγίας, νέκρωσης και αποτιτάνωσης. Συχνά διηθούν το κοιλιακό μυϊκό τοίχωμα, αλλά όχι τα νεφρικά και κεντρικά αγγεία. Θεραπευτικά, μπορεί να εφαρμοσθεί η χειρουργική στα μικρότερα οπισθοπεριτοναϊκά ιστιοσαρκώματα, αλλά στα μεγαλύτερα δεν προσφέρεται, παρά μόνο ως ογκομειωτική χειρουργική. Η χημειο- και ακτινοθεραπεία, που προσφέρονται για τα περιφερικά σαρκώματα, γενικά δεν εφαρμόζονται στα ενδο- και οπισθοπεριτοναϊκά, διότι η τοξικότητα είναι υπερβολικά μεγάλη. Το νόσημα αυτό απαιτεί μεγάλη εξειδίκευση, διότι οι θεραπευτικοί χειρισμοί είναι “ακροβατικοί”, μεταξύ ζωής και θανάτου. Η πρόγνωση γενικά είναι χείριστη.

Περίπτωση οπισθοπεριτοναϊκού ιστιοσαρκώματος

Η περίπτωση που παρουσιάζεται σήμερα προέρχεται από το Κέντρο Εξατομικευμένης Ογκολογίας & Υπερθερμίας Θεσσαλονίκης. Η εφαρμογή της ογκοθερμίας έφερε καλά αρχικά αποτελέσματα, ώστε κρίθηκε σκόπιμο να αναθεωρηθεί το αρχικό θεραπευτικό πλάνο, και από παρηγορικό να μετατραπεί σε θεραπευτικό.

Συγκεκριμένα, άνδρας ασθενής 62 ετών, διαγνώσθηκε αρχικά στις 5/11/13 με αδιαφοροποίητο οπισθοπεριτοναικό σάρκωμα. Υποβλήθηκε αμέσως σε ογκομειωτική χειρουργική και χημειοθεραπεία σε γειτονική μας χώρα. Για την περίοδο εκείνη δεν είναι διαθέσιμα περισσότερα στοιχεία.

Μετά από 11 περίπου μήνες, κατά τους οποίους ο ασθενής είχε κακώς και αντιμετωπιζόταν στην πατρίδα του συμπτωματικά, έγινε τομογραφικός έλεγχος (2/10/14), ο οποίος έδειξε υποτροπή της νόσου, στις αρχικές της διαστασεις (διάμετρος ~103 mm). Για τον λόγο αυτόν υποβλήθηκε ξανά σε χημεοθεραπεία, για την οποίαν επίσης δεν διαθέτουμε στοιχεία.

Δώδεκα μήνες αργότερα (10/2015) μεταφέρθηκε στην Θεσσαλονίκη, σε κακή γενική κατάσταση, όπου επαναλήφθηκε ο τομογραφικός έλεγχος, που είχε την εξής εικόνα:

Oπισθοπεριτοναϊκό ιστιοσάρκωμα και υπερθερμία. Διακρίνεται η πολυμορφικότητα του όγκου
Κακόηθες οπισθοπεριτοναϊκό ιστιοσάρκωμα. Διακρίνεται η πολυμορφικότητα του όγκου, διαστάσεων 102.74 mm, χωρίς διήθηση των μεγάλων αγγείων

Η αξονική τομογραφία επιβεβαίωσε ότι δεν υπήρχε καμμία βελτίωση, παρά την χημειοθεραπεία που προηγήθηκε. Κατόπιν έγινε επανεξέταση των ιστολογικών πλακιδίων, και η διάγνωση συγκεκριμενοποιήθηκε σε ιστιοσάρκωμα (αδιαφοροποίητο πλειόμορφο σάρκωμα).

Τον Δεκέμβριο 2016 άρχισε παρηγορική αγωγή με Ογκοθερμία ως μονοθεραπεία, σε συνεδρίες διάρκειας μιας ώρας, δύο φορές την εβδομάδα. Μετά την 8η συνεδρία (1 μήνα μετά) ο ασθενής άρχισε να βελτιώνεται υποκειμενικά, και να έχει καλλίτερη όρεξη, διάθεση και δυνάμεις.

Τον Φεβρουάριο 2016, δύο μήνες μετά την έναρξη της παρηγορικής άγωγής με ογκοθερμία μόνο, έγινε νέα αξονική τομογραφία, που είχε την εξής εικόνα:

Oπισθοπεριτοναϊκό ιστιοσάρκωμα και υπερθερμία: Σμίκρυνση του όγκου
Ακτινολογική βελτώση: Σμίκρυνση του όγκου κατά ~14 mm, παράλληλα με νέκρωση του όγκου, ιδίως στο κέντρο του, μόνο με ογκοθερμία. 

Επειδή ο ασθενής παρουσίασε σαφή στοιχεία ανταπόκρισης, κρίθηκε σκόπιμο να ενταθεί η θεραπευτική προσπάθεια, και να μετατραπεί ο στόχος από ανακουφιστικός σε θεραπευτικό. Η προσέγγιση αυτή τη φορά είναι με ολιστική, εξατομικευμένη ογκολογία (integrative oncology). Έγινε συλλογή κυκλοφορούντων νεοπλασματικών κυττάρων, καλλιέργειά τους και test ευαισθησίας χημειοθεραπευτικού (RGCC test). Εντοπίσθηκε ευαισθησία στο Helixor P, του οποίου άρχισε η υποδόρια χορήγηση, σε δόση 100mg εβδομαδιαία. Συμπληρωματικά χορηγείται βιταμίνη C εβδομαδιαία, 15 g ενδοφλεβίως, καθώς και σελήνιο, 200 μg ομοίως. Ο ασθενής συνεχίζει με υπερθερμία, μία φορά την εβδομάδα για προσωπικούς λόγους, παρά τις συστάσεις, ότι πρέπει να συνεχισθεί η θεραπεία που τον βελτίωσε.

Με την πολυδιάστατη αλλά και στοχευμένη αυτή προσέγγισημετατρέπεται η κακοήθεια σε χρόνιο νόσημα και η κακή πρόγνωση σε θετική.

Είναι η υπερθερμία κατάλληλη για εμένα; Συχνές ερωτήσεις FAQ

Είναι η υπερθερμία κατάλληλη για εμένα;

Πώς μπορώ να το ξέρω;

Μόνο οι ενημερωμένοι ιατροί μπορούν να απαντήσουν αυτήν την ερώτηση. Όμως, οι ενημερωμένοι ασθενείς μπορούν πολύ καλλίτερα να συνεργασθούν με τους ενημερωμένους ιατρούς. Θα βοηθηθείτε αρχικά από τις παρακάτω απαντήσεις, και σε δεύτερο επίπεδο από τους πολλούς συνδέσμους που παρατίθενται. Σε καμμία περίπτωση οι απαντήσεις που δίνονται δεν είναι υποκατάστατα της έγκυρης και ενημερωμένης ιατρικής γνώμης. Υπερθερμία συχνές ερωτήσεις FAQ

Στόν παρακάτω σύνδεσμο νομίζουμε ότι θα λυθούν όλες οι απορίες. Αν παραμείνουν κάποιες, ρωτήστε μας

Υπερθερμία συχνές ερωτήσεις FAQ

 

Καρκίνος του πνεύμονα και ογκοθερμία υπερθερμία

Καρκίνος του πνεύμονα και ογκοθερμία υπερθερμία

Αξίζει να ασχολούμαστε με την ογκοθερμία υπερθερμία στον καρκίνο του πνεύμονα, ή χάνουμε τον καιρό μας;

Καρκίνος πνεύμονα και ογκοθερμία
Καρκίνος πνεύμονα και ογκοθερμία: Επίδραση της ογκοθερμίας στο σχήμα gemcitabine + cisplatin. 82% των ασθενών με χημειοθεραπεία + ογκοθερμία (Χ/Θ + Ο/Θ) είχαν βελτιωμένη ανταπόκριση σε σχέση με 40% που είχαν οι μάρτυρες (Χ/Θ ΜΟΝΟ)

Περισσότερες λεπτομέρειες εδώ

Η Υπερθερμία στη Wall Street Journal: Τί προμηνύεται;

Η Υπερθερμία στη Wall Street Journal: Τί προμηνύεται;

Ιατρικά στη Wall Street Journal

Η Wall Street Journal απευθύνεται στην παγκόσμια χρηματο-οικονομική και επενδυτική elite. Δεν είναι ούτε ιατρική εφημερίδα, ούτε περιοδικό υγιείας και ευεξίας. Ο τίτλος του άρθρου που παρουσιάστηκε απροσδόκητα στις 14 Δεκ. 2015 από την Shirley Wang είναι: “Επιστήμονες μελετούν κατά πόσο η υπερθερμία κάνει τη χημειοθεραπεία πιο αποτελεσματική“. Η εφημερίδα δημοσιεύει ιατρικά άρθρα συνήθως όταν επίκειται κάποια μεγάλη ανακάλυψη ή εφεύρεση στον ιατρικό χώρο, που πρόκειται να εκτινάξει την τιμή της μετοχής της σχετικής εταιρίας. Το δημοσίευμα προβάλλει την Αμερικανική κατασκευάστρια εταιρία Pyrexar Medical Inc, με τη σειρά μηχανημάτων συμβατικής τεχνολογίας BSD. Η Pyrexar κινεί και τις διαδικασίες στο FDA. Κυριότερη ανταγωνίστρια της Pyrexar Medical είναι η Γερμανο-ουγγρική Oncotherm, εφευρέτις της επαναστατικής τεχνολογίας της Ογκοθερμίας (Nanothermia). Η Υπερθερμία στη Wall Street Journal: Τί προμηνύεται;

Τί λέει το δημοσίευμα;

Χημειοαντοχή

Πέρα από τις γενικές εισαγωγικές εξηγήσεις για τη φύση της θεραπείας του καρκίνου με υπερθερμία, το άρθρο αναφέρεται στην δυσκολία διείσδυσης των χημειοθεραπευτικών και στην χημειοαντοχή που παρατηρούνται κάποιες φορές, και στη λύση του προβλήματος με την προσθήκη υπερθερμίας.

Καρκίνος ουροδόχου κύστης

Επίσης, αναφέρεται σε μια μικρή αλλά σημαντική Ευρωπαϊκή μελέτη σχτική με τον καρκίνο της ουροδόχου κύστης και τη συμβολή της υπερθερμίας στη θεραπεία αυτών των δύσκολων περιπτώσεων, και συμπληρώνει με παράθεση των απόψεων ενός ουρολόγου ερευνητή από το Πανεπιστήμιο Duke, του Δρος Brant Inman, ο οποίος λέει μεταξύ άλλων: “Αν μπορούμε να παρεμβαίνουμε θεραπευτικά νωρίτερα και με λιγότερη τοξικότητα, να σκοτώνουμε τους όγκους πριν μεγαλώσουν, και να προκαλούμε μεγαλύτερη αντίδραση του ανοσοποιητικού, τότε θα έχουμε να κάνουμε με κάτι πραγματικά ενδιαφέρον”.

Υπερθερμία και ανοσοδιέγερση

Σύμφωνα με την δρα Sharon Evans, ογκολόγο-ανοσολόγο από το Roswell Park Cancer Institute στο Buffalo της Νέας Υόρκης, ακόμη και η χρήση θερμικών χειρουργικών εργαλείων διεγείρει το ανοσοποιητικό και προστατεύει από τις υποτροπές. Γίνεται επίσης αναφορά και στη χρήση υπερθερμίας μαζί με ανοσοθεραπεία, και πώς η άνοδος της θερμοκρασίας των ιστών σε επίπεδα πυρετού ενεργοποιεί όλων των ειδών τις ανοσολογικές αντιδράσεις. Και συμπληρώνει: “Το ενδιαφέρον είναι ότι η θερμική θεραπεία δεν ηταν απλά απευθείας καρκινοκτόνος, αλλά προκαλούσε ανοσολογική αντίδραση που έφερνε αποτέλεσμα ακόμη και έξω από τη θεραπευόμενη περιοχή”. Η Δρ Evans εννοεί εδώ το abscopal effect, στο οποίο έχουμε αναφερθεί σε προηγούμενα άρθρα μας.

Η μεγάλη μετα-ανάλυση του Kadota Fund

Το περίεργο είναι ότι το εποικοδομητικό αυτό δημοσίευμα δεν αναφέρει καθόλου τα πορίσματα της μεγάλης μελέτης του Kadota Fund, που δημοσιεύτηκαν το 2004, και είναι πολύ πιο γενικά και περιεκτικά, διότι αναφέρονται σε πολλές ποιοτικές μελέτες φάσης ΙΙΙ, για πολλά είδη καρκίνου, και περιλαμβάνουν και τη συνέργεια με την ακτινοθεραπεία.

Η Υπερθερμία στη Wall Street Journal: Τί προμηνύεται;
Στον πίνακα φαίνεται το πλεονέκτημα της προσθήκης υπερθερμίας στις συμβατικές θεραπείες, στα κυριότερα είδη καρκίνου

Η Υπερθερμία στη Wall Street Journal: Τί προμηνύεται;