Η βιολογία του καρκίνου: Εισαγωγή-Video

Εισαγωγή στη βιολογία του καρκίνου-Video

Η δυσκολία αντιμετώπισης του καρκίνου βρίσκεται στην ιδιαιτερότητα της βιολογίας του

Η βιολογία του καρκίνου χαρακτηρίζεται από μεγάλη πολυπλοκότητα και πολυπαραγοντικότητα, γι΄ αυτό και η αντιμετώπισή του είναι προβληματική. Η αντίληψή μας για τον καρκίνο είναι ακόμη πολύ ελλιπής, και οι θεραπευτικές μας προσπάθειες υπολείπονται σταθερά από την επιθυμητή πλήρη και οριστική ίαση. Αυτός είναι ο λόγος που καταφεύγουμε σε συνδυασμούς θεραπειών, επιδιώκοντας την συνέργεια μεταξύ τους. Για παράδειγμα: Χημειοθεραπεία + Ακτινοθεραπεία, Ακτινοθεραπεία + Υπερθερμία, κλπ. Η έρευνα έχει τεκμηριώσει πλήρως την καλλίτερη ανταπόκριση στους συνδυασμούς θεραπειών, παρά στις μονοθεραπείες.

Τα χαρακτηριστικά του καρκίνου

Ανεξέλεγκτος κυτταρικός πολλαπλασιασμός

Τα καρκινικά κύτταρα δεν πεθαίνουν (δεν αποπίπτουν)

Επιτίθενται σε γειτονικούς και μακρυνούς ιστούς και μεθίστανται (διήθηση, μετάσταση)

Προκαλούν την παραγωγή νεο-αγγείων, ώστε να εξασφαλίζουν τη θρέψη τους (νεο-αγγειογένεση)

Όλες αυτές οι κυτταρικές λειτουργίες του καρκίνου κατευθύνονται από βιολογικά “σήματα”, όπως ακριβώς και στα φυσιολογικά κύτταρα, μόνο που στον καρκίνο τα “σήματα” είναι παθολογικά, και προέρχονται από γονίδια, που φυσιολογικά παραμένουν ανενεργά: Τα ογκογονίδια.

Θεραπείες κατά του καρκίνου

Ακτινοθεραπεία

Με την ιοντίζουσα ακτινοβολία μπορούμε να προκαλέσουμε μη επανορθώσιμες βλάβες στα γονίδια, δηλαδή στο DNA, του καρκινικού κυττάρου, αν αυτό είναι ακτινοευαίσθητο. Προϋπόθεση ακτινοευαισθησίας είναι η καλή οξυγόνωση του όγκου, όπως συμβαίνει πχ στην περιφέρειά του. Το ανοξικό κέντρο του είναι ακτινοάντοχο. Μεγάλο ποσοστό των κυττάρων του ανοξικού κέντρου επιζούν, και το νόσημα υποτροπιάζει. Η οφελιμότητα της ακτινοθεραπείας περιορίζεται από δύο σοβαρά προβλήματα, που αυτή προκαλεί: Εγκαύματα και καρκινογένεση.  Αν στην ακτινοβολία προστεθεί Υπερθερμία, η κατάσταση βελτιώνεται πολύ (20-30% καλλίτερα), διότι η υπερθερμία βελτιώνει την οξυγόνωση του όγκου. Γι΄ αυτό δίκαια θεωρείται η Υπερθερμία ως ο κυριότερος ακτινοευαισθητοποιός παράγων.

Χημειοθεραπεία

Υπάρχουν διάφορες κατηγορίες χημειοθεραπευτικών φαρμάκων. Τα παλαιότερα δρούν με την πρόκληση θανατηφόρων μεταλλάξεων στα καρκινικά κύτταρα. Αυτό επιτυγχάνεται με την ενσωμάτωση τμημάτων διαφόρων μορίων στο DNA του καρκινικού κυττάρου. Άλλη κατηγορία (κυτταροστατικά) προκαλεί αναστολή του πολλαπλασιασμού. Νεώτερη κατηγορία (μονοκλονικά αντισώματα) επιτυγχάνει αναστολή συγκεκριμένων “σημάτων”, απαραίτητων για την επέκταση του όγκου, πχ αναστέλλονται τα σήματα που προκαλούν νεο-αγγειογένεση. Η προσθήκη υπερθερμίας στην χημειοθεραπεία αυξάνει την πρόσληψη του φαρμάκου από τον όγκο. Κάτω από ορισμένες συνθήκες μπορεί να παγιδεύσει το φάρμακο μέσα στον όγκο (λεπτομέρειες εδώ). Οι παρενέργειες της χημειοθεραπείας είναι ένα σοβαρό πρόβλημα, που περιορίζει την οφελιμότητά της (λεπτομέρειες εδώ). Η εξατομικευμένη χημειοθεραπεία χορηγείται με βάση ειδικά μοριακά τεστ, με τα οποία προσδιορίζεται η ευαισθησία του συγκεκριμένου όγκου στα φάρμακα και σε άλλες βοηθητικές ουσίες, και επιλέγεται ο συνδυασμός με τη μεγαλύτερη ανταπόκριση και τις λιγότερες παρενέργειες.

Χειρουργική

Η ολική ή μερική αφαίρεση του όγκου είναι στη λογική της μείωσης (μέχρι εξαφάνισης) του καρκινικού φορτίου. Το πρόβλημα είναι (όπως και με τις υπόλοιπες θεραπευτικές προσεγγίσεις) ότι ο καρκίνος δεν είναι τοπικό νόσημα και ότι οι βασικές προϋποθέσεις που τον δημιούργησαν, παραμένουν.

Υπερθερμία

Η υπερθερμία έχει ανεξάρτητη καρκινοκτόνο δράση: Ενεργοποιεί τον μηχανισμό της κυτταρικής απόπτωσης, ο οποίος, όπως είδαμε στο βίντεο, είναι απενεργοποιημένος στον καρκίνο. Επιπρόσθετα, έχει και την συμπληρωματική δράση, σε συνδυασμό με τις άλλες θεραπείες (λεπτομέρειες εδώ). Παρουσιάζει ενίοτε κάποιες ελαφρές παρενέργειες.

Ογκοθερμία

Είναι η εξελιγμένη και τεχνολογικά πιο προηγμένη μορφή υπερθερμίας. Συνδυάζεται άριστα με όλες τις άλλες θεραπείες, και είναι απαλλαγμένη παρενεργειών. Για τις διαφορές Ογκοθερμίας-Υπερθερμίας βλέπε εδώ.

 

 

 

 

 

 

Περίπτωση καρκίνου μαστού και υπερθερμίας

Περίπτωση καρκίνου μαστού και υπερθερμίας

Μεταστατικός καρκίνος μαστού και υπερθερμία

Γυναίκα 37 ετών, προσέχεται για συμπληρωματική αγωγή με ογκοθερμία, διότι το 2013 διαγνώστηκε με διηθητικό λοβιακό  αδενοκαρκίνωμα δεξιού μαστού, το οποίο υποτροπίασε με εκτεταμένες μεταστάσεις μετά την αρχική αντιμετώπιση μόνο με χημειοθεραπεία και χειρουργική.

Περίπτωση καρκίνου μαστού και υπερθερμίας
Ιστολογική εικόνα (Ε-Α)

Σύντομο ιστορικό

Η ασθενής υποβλήθηκε αρχικά σε προεγχειρητική χημειοθεραπεία με 3 κύκλους Docetaxel & Trastuzumab (Δεκ 2013), και ακολούθως σε δεξιά μαστεκτομή, σύστοιχο μασχαλιαίο λεμφαδενικό καθαρισμό και άμεση πλαστική αποκατάστασης του μαστού. Ο όγκος ήταν διαμέτρου 3.1 εκ. Εννέα από 17 λεμφαδένες βρέθηκαν προσβεβλημένοι και η ανοσοϊστοχημική ανάλυση έδειξε  ER-, PR-, c-erb 3+. Συνεπώς, στην αρχική εκείνη φάση η νόσος ήταν σταδίου ΙΙΙΑ (Τ2 Ν2 Μ0). Προφανώς, η μη έκφραση ορμονοευαισθησίας του όγκου απέκλεισε την συνοδό ορμονοθεραπεία. Μετεγχειρητικά ακολούθησαν 3 κύκλοι επικουρικής χημειοθεραπείας με Docetaxel & Trastuzumab έως και στις 8 Μαίου 2014. Έκτοτε ελάμβανε θεραπεία συντήρησης με Trastuzumab.

Ενάμισυ χρόνο αργότερα παρουσίασε μετάσταση στον δεξιό πνεύμονα, τεκμηριωμένη με PET-CT & CT θώρακος. Επίσης εντοπίστηκαν λεμφαδενικές διογκώσεις στο μεσοθωράκιο (δεξιοί πυλαίοι και υποτροπιδικοί με μέγιστη εγκάρσια διάμετρο της τάξης των 2,5 εκ. Συνεπώς η σταδιοποίηση άλλαξε σε στάδιο IV.

Περίπτωση καρκίνου μαστού και υπερθερμίας: Μεσοθωράκιος λεμφαδένας
Μεταστατικός υποτροπιδικός λαμφαδένας 25 χιλμ. παρά την συνεχιζόμενη χημειοθεραπευτική κάλυψη μετά το χειρουργείο

Χορηγήθηκε νέο χημειοθεραπευτικό σχήμα με FEC (5FU, Epirubicin, Cyclophosphamide) κάθε 21 μέρες  και ωριαίες συνεδρίες Ογκοθερμίας δύο φορές την εβδομάδα, σε ένα ενιαίο, εκτεταμένο πεδίο όλου του δεξιού ημιθωρακίου. Τρείς μήνες μετά (3 κύκλοι FEC και 24 συνεδρίες Ογκοθερμίας) η αξονική τομογραφία θώρακος (17-12-2015) έδειξε ότι η ασθενής είναι ελεύθερη εμφανούς νόσου στον πνεύμονα, με αρνητικούς παραπυλαίους και υποτροπιδικούς λεμφαδένες. Η ποιότητα ζωής της ασθενούς είναι άριστη.

Η περίπτωση αυτή προέρχεται από το Κέντρο Υπερθερμικής Ογκολογίας Αθηνών “Αγ. Ειρήνη”

Περίπτωση καρκίνου μαστού και υπερθερμίας: Μεσοθωράκιος λεμφαδένας φυσιολογικών διαστάσεων, μετά την προσθήκη ογκοθερμίας
Ο ίδιος λεμφαδένας μετά το τέλος των συνεδριών ογκοθερμίας, που προστέθηκε στην χημειοθεραπεία: Φυσιολογικές διαστάσεις

Σχολιασμός

Το αποτέλεσμα αυτό είναι ασυνήθιστο για νόσο μέ τέτοια σταδιοποίηση και πορεία, ιδίως άν ο όγκος είναι από την αρχή μη-ορμονοεξαρτώμενος, στις περιπτώσεις που δεν εφαρμόζεται ογκοθερμία. Η ασθενής είναι σε πλήρη ύφεση της νόσου, διότι επετεύχθη εξάλειψη των μεταστάσεων στον πνεύμονα και στο μεσοθωράκιο με τη χρήση ογκοθερμίας – χημειοθεραπείας.

Η ογκοθερμία, εκτός της ανεξάρτητης καρκινοκτόνου δράσεως που εμφανίζει με την πρόκληση απόπτωσης των καρκινικών κυττάρων, παρουσιάζει και ισχυρή υποβοήθηση της χημειοθεραπείας, διότι προκαλεί παγίδευση του φαρμάκου μέσα στον όγκο. Αξιοσημείωτη είναι και η ποιότητα ζωής που απολαμβάνουν οι ασθενείς, που αποδίδεται στην έλλειψη παρενεργειών και στην ανοσοδιέγερση που προκαλεί. Χαρακτηριστικό στοιχείο του συγκεκριμένου περιστατικού είναι η υποτροπή παρά την αρχική διπλή χημειοθεραπεία, και η πλήρης ύφεση με την προσθήκη ογκοθερμίας.

Πανευρωπαϊκό Συνέδριο Υπερθερμικής Ογκολογίας

Πανευρωπαϊκό Συνέδριo Υπερθερμικής Ογκολογίας

Πανευρωπαϊκό Συνέδριο Υπερθερμικής Ογκολογίας European Society Hyperthermic Oncologyϊκό Συνέδριο Υπερθερμικής Ογκολογίας
Το Πανευρωπαϊκό Συνέδριο Υπερθερμικής Ογκολογίας-ESHO & ΕΕΟΥ (ESHO-2017) ανήκει ήδη στην ιστορία: Πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα, στις 21-23 Ιουνίου 2017, στο Συνεδριακό Κέντρο της Εθνικής Ασφαλιστικής. To συνέδριο αυτό αποτελεί την κεντρική επιστημονική διοργάνωση της European Society for Hyperthermic Oncology (ESHO), που είναι ο Ευρωπαϊκός επιστημονικός οργανισμός εποπτείας της Υπερθερμικής Ογκολογίας.  Η Ελληνική Εταιρία Ογκολογικής Υπερθερμίας (ΕΕΟΥ) ήταν ο τοπικός συνδιοργανωτής. Οι δύο επιστημονικοί φορείς έχουν πλήρως εναρμονισμένες πολιτικές ενδείξεων και ορθής εφαρμογής της υπερθερμίας-ογκοθερμίας, ως θεραπευτικών μεθόδων κατά του καρκίνου. Η διοργάνωση έγινε με τη φροντίδα του PCO Afea travel. Η διοργάνωση ψηφίστηκε στη γενική συνέλευση της ESHO, ως η καλλίτερη της 10ετίας.

Το συνέδριο ESHO του 2017 μπορεί να χαρακτηρισθεί ως ιστορικής σημασίας, διότι:

 • Προσείλκυσε συμμετοχές από όλες τις ηπείρους, κι έτσι έγινε ανεπίσημα για πρώτη φορά παγκόσμιο.
 • Ανακοινώθηκαν για πρώτη φορά αντικαρκινικοί μηχανισμοί, χρήσιμοι στη θεραπευτική του καρκίνου, που δεν ήταν γνωστοί μέχρι τώρα. Η συμμετοχή ερευνητών με εργασίες από τις βασικές επιστήμες ήταν πολύ μεγάλη, πράγμα που δείχνει και τη μεγάλη δυναμική του κλάδου της θερμοθεραπείας του καρκίνου.
 • Δημιουργήθηκε επιστημονικό consensus αναφορικά με τις έννοιες “ὑπερθερμία”, “ογκοθερμία”, μετρήσεις θερμότητας και θερμοκρασίας, την επιδίωξη θεραπευτικής θερμικής ισορροπίας ή ανισορροπίας, κλπ.
 • Έγιναν εκτιμήσεις για το μέλλον της θερμοθεραπευτικής ογκολογίας: Εκτιμήθηκε ότι η εξέλιξη θα έρθει από την ανοσοθερμοθεραπεία και από τη χρήση νανοσωματιδίων.
 • Παρουσιάστηκαν για πρώτη φορά οι μη θερμικές επιδράσεις της ογκοθερμίας στον οργανισμό, και πώς αυτές ασκούν πρόσθετη αντικαρκινική δράση.
 • Δείχτηκε καθαρά η σημασία της ογκοθερμίας στην ανοσο-θερμο-θεραπευτική του καρκίνου και αναπτύχθηκαν οι μη θερμικές θεραπευτικές επιδράσεις της. Η ογκοθερμία είναι η εξελιγμένη υπερθερμία.
 • Τέθηκαν οι βάσεις για μια ευρύτερη και συντονισμένη διεπιστημονική συνεργασία, ανεξάρτητα από την χρησιμοποιούμενη τεχνολογία.

 

Πανευρωπαϊκό Συνέδριο Υπερθερμικής Ογκολογίας Ελληνική Εταιρία Ογκολογικής Υπερθερμίας

 

 

Αδενοπλακώδης καρκίνος πνεύμονα και υπερθερμία

Αδενοπλακώδης καρκίνος πνεύμονα και υπερθερμία

Εισαγωγή – Υπερθερμία και νεοπλασματική νόσος

Αδενοπλακώδης καρκίνος πνεύμονα και υπερθερμία: Yπερθερμία είναι η θεραπευτική αύξηση της θερμοκρασίας όλης της περιοχής στην οποία εφαρμόζεται (όγκος και κοντινοί υγιείς ιστοί ), ενώ ογκοθερμία, η επαναστατική νέα τεχνολογία θερμοθεραπείας, είναι η εκλεκτική αύξηση της θερμοκρασίας του καρκινικού όγκου, με ελάχιστη διάχυση στους γύρω υγιείς ιστούς, που επιτυγχάνεται με τη χρήση της προηγμένης τεχνολογίας της μορφοκλασματικής διαμόρφωσης πεδίου.

Η υπερθερμία και η ογκοθερμία χρησιμοποιείται κυρίως συμπληρωματικά και παράλληλα με άλλες μεθόδους εναντίον του καρκίνου, όπως την χημειοθεραπεία, την ακτινοθεραπεία, τη δράση των οποίων ενισχύει, αλλά και τη χειρουργική. Τελευταία παρουσιάζονται στην ξένη βιβλιογραφία σποραδικές αναφορές περιπτώσεων, που αντιμετωπίστηκαν με υπερθερμία ως μονοθεραπεία, είτε διότι είχαν εξαντληθεί τα περιθώρια των συμβατικών θεραπειών, είτε για λόγους άρνησης του ασθενούς.

Περίπτωση αδενοπλακώδους καρκίνου του πνεύμονα

Το αδενοπλακώδες καρκίνωμα είναι μια ασυνήθης διφασική παραλλαγή του Μη Μικροκυτταρικού Καρκίνου Πνεύμονα (ΜΜΚΠ). Λέγεται έτσι διότι έχει μεικτά ιστολογικά χαρακτηριστικά, και πλακώδους (μαλπιγιακού) και αδενικού τύπου, τουλάχιστον από 10% από το καθένα. Είναι βρογχογενής καρκίνος και προσβάλλει καπνιστές. Επειδή είναι πολύ επιθετικός καρκίνος, αντιμετωπίζεται κλασσικά με προεγχειρητική χημειοθεραπεία, ακόμη και αν βρεθεί χειρουργήσιμος, δηλαδή σε πρώιμο στάδιο. Η πρόγνωσή του είναι κακή. Ο αδενοπλακώδης καρκίνος πνεύμονα περιλαμβάνεται στις κατευθυντήριες οδηγίες της ΕΕΟΥ, διότι είναι είδος του ΜΜΚΠ.

Η περίπτωση που παρουσιάζεται σήμερα αντιμετωπίστηκε από το Κέντρο Υπερθερμικής Ογκολογίας Θεσσαλονίκης (την ευθύνη σχεδιασμού των θεραπευτικών χειρισμών διατηρεί μη συνεργαζόμενος ογκολόγος).

Αδενοπλακώδης καρκίνος πνεύμονα και υπερθερμία: Ιστολογική δομή
Αδενοπλακώδες καρκίνωμα πνεύμονα: Αριστερά διακρίνεται το πλακώδες στοιχείο, και δεξιά το αδενικό, στο ίδιο παρασκεύασμα (χρώση: εωσίνη-αιματοξυλίνη)

Στη συγκεκριμένη ασθενή, 64 ετών, ο πρωτοπαθής όγκος εντοπίστηκε στον άνω λοβό του δεξιού πνεύμονα τον Οκτώβριο του 2015, με ενδεικτικές διαστάσεις 67Χ40 mm, συνεχόμενος με την δεξιά πύλη. Συνοδευόταν από παρατραχειακούς και παραπυλαίους λεμφαδένες και τροπιδικό λεμφαδενικό block διαστάσεων 36Χ29 mm. Ήταν συνεπώς ανεγχείρητος όγκος, ήδη κατά την διάγνωση.

Αδενοπλακώδης καρκίνος πνεύμονα και υπερθερμία
Η ακτινολογική εικόνα κατά τη διάγνωση: Η ενδεικτική μέτρηση περιλαμβάνει και τους πυλαίους και παρατραχειακούς λεμφαδένες

Λεπτομερέστερος έλεγχος έδειξε την ύπαρξη πρόσθετων μεταστατικών εστιών, που προσλάμβαναν σκιαγραφικό, στο αριστερό, και λιγότερο στο δεξιό επινεφρίδιο (Πόρισμα αξονικής 21/10/15, επιβεβαιωμένη με PET SCAN).

Αδενοπλακώδης καρκίνος πνεύμονα και υπερθερμία

Με σκοπό τον έλεγχο και τη μείωση του καρκινικού φορτίου, η ασθενής υποβλήθηκε αρχικά σε 12 συνεδρίες τοπικής ογκοθερμίας σε δύο πεδία:

 • Περιοχή του πνεύμονα (συμπεριλαμβανομένων των διογκωμένων λεμφαδένων)
 • Περιοχή επινεφριδίων

Συνεστήθη και τρίτο πεδίο (εγκέφαλος), αλλά δεν έγινε δεκτό από τον ογκολόγο της ασθενούς, ούτε ετέθη αυτή σε προφυλλάκτική ακτινοβόληση (όπως κανονικά προβλέπεται [1], λόγω της πολύ μεγάλης πιθανότητας εμφάνισης εστιών στον εγκέφαλο). Παράλληλα υποβαλλόταν σε μη εξατομικευμένη χημειοθεραπεία, που δεν διέρχεται τον αιματοεγγεφαλικό φραγμό (είναι και αυτό ένα από τα προβλήματα της θεραπευτικής αγωγής με βάση απρόσωπα, γενικά πρωτόκολλα, και όχι εξατομικευμένες φαρμακευτικές παρεμβάσεις). Με το πέρας των συνεδριών τοπικής ογκοθερμίας παρατηρήθηκαν τα εξής (Ιανουάριος  ’16):

 • Βελτίωση των διογκωμένων  προτραχειακων  λεμφαδένων κατά 5 mm (από 20 σε 15 mm, περίπου 25%).
 • Bελτίωση της πυλαίας μάζας δεξιά και της ατελεκτασικης περιοχής στον δεξιό άνω λοβό κατά 22 mm (περίπου 31%).
 • Κεντρική νέκρωση στο αριστερό επινεφρίδιο χωρίς σημαντική αλλαγή μεγέθους.

Η ασθενής συνεχίζει με ωριαίες συνεδρίες ογκοθερμίας, δύο φορές την εβδομάδα, ενώ για την αντιμετώπιση των εγκεφαλικών μεταστάσεων, που παρουσιάστηκαν εν τω μεταξύ, το ογκολογικό συμβούλιο προέκρινε ακτινοθεραπεία.

Σχόλιο 1

Ο βασικός λόγος αποφυγής της υπερθερμίας στον εγκέφαλο είναι η ύπαρξη εγκεφαλικού οιδήματος και ο φόβος επιδείνωσής του. Το ίδιο ισχύει φυσικά και για την ακτινοβόληση. Στις περιπτώσεις αυτές πρέπει να προηγείται αποιδηματική αγωγή και να ακολουθεί η ενδεδειγμένη αντικαρκινική αγωγή (ακτινοβολία, υπερθερμία).

Χρειάζεται εδώ να γίνει διάκριση υπερθερμίας και ογκοθερμίας: Η ογκοθερμία δεν έχει αντένδειξη επί εγκεφαλικού οιδήματος, και μπορεί να εφαρμόζεται, ακόμη και χωρίς αποιδηματική αγωγή (η οποία είναι βεβαίως χρήσιμη για όλους τους άλλους λόγους).

Σχόλιο 2

Με την ογκοθερμία [2] (όπως και με την ακτινοθεραπεία [3]) παρατηρείται μερικές φορές συρρίκνωση μακρυνών μεταστάσεων, χωρίς αυτές να έχουν απ΄ ευθείας αντιμετωπισθεί. Αυτό στη βιβλιογραφία αναφέρεται ως abscopal effect ή bystander effect, και αποδίδεται σε ανοσογόνο μηχανισμό κυτταρικού θανάτου [4, 5] (Immunogenic Cell Death) που πυροδοτείται από την παραγωγή σωματιδίων DAMP (Damage Associated Molecular Pattern), λόγω καταστροφών της πρωτοπαθούς εστίας, που αντιμετωπίσθηκε θεραπευτικά. Στη συγκεκριμένη ασθενή, το abscopal effect δεν παρατηρήθηκε.

Σχόλιο 3

Follow up της συγκεκριμένης ασθενούς θα παρουσιαστεί πολύ σύντομα.

Βιβλιογραφία

[1] Pier Luigi Filosso et al: Adenosquamous lung carcinomas: A histologic subtype with poor prognosis, Lung Cancer, 74 (1): 25–29, 2011

[2] Seong Min Yoon, Jung Suk Lee: Case of Abscopal effect with Metastatic Non-Small-Cell Lung Cancer; Oncothermia Journal 5: 53-57, 2012

[3] Shankar Siva et al: Abscopal effects of radiation therapy: A clinical review for the radiobiologist; Lung Letters

356, (1): 82–90, 2015

[4] Jitka Fucikova et al: Prognostic and Predictive Value of DAMPs and DAMP-Associated Processes in Cancer; Front Immunol 6: 402-408, 2015

[5] Meggyeshazi N et al: DNA fragmentation and caspase-independent programmed cell death by modulated electrohyperthermia; Strahlenther Onkol 190 (9) :815-22, 2014

 

Oπισθοπεριτοναϊκό ιστιοσάρκωμα και υπερθερμία

Oπισθοπεριτοναϊκό ιστιοσάρκωμα και υπερθερμία

Εισαγωγή – Υπερθερμία και νεοπλασματική νόσος

Yπερθερμία είναι η θεραπευτική αύξηση της θερμοκρασίας όλης της περιοχής στην οποία εφαρμόζεται (όγκος και κοντινοί υγιείς ιστοί ), ενώ ογκοθερμία, η επαναστατική νέα τεχνολογία θερμοθεραπείας, είναι η εκλεκτική αύξηση της θερμοκρασίας του καρκινικού όγκου, με ελάχιστη διάχυση στους γύρω υγιείς ιστούς, που επιτυγχάνεται με τη χρήση της προηγμένης τεχνολογίας της μορφοκλασματικής διαμόρφωσης πεδίου.

Η υπερθερμία χρησιμοποιείται κυρίως συμπληρωματικά και παράλληλα με άλλες μεθόδους εναντίον του καρκίνου, όπως την χημειοθεραπεία, την ακτινοθεραπεία, τη δράση των οποίων ενισχύει, αλλά και τη χειρουργική. Τελευταία παρουσιάζονται στην ξένη βιβλιογραφία σποραδικές αναφορές περιπτώσεων, που αντιμετωπίστηκαν με υπερθερμία ως μονοθεραπεία, είτε διότι είχαν εξαντληθεί τα περιθώρια των συμβατικών θεραπειών, είτε για λόγους άρνησης του ασθενούς. Ειδικότερα στα σαρκώματα των μαλακών μορίων η υπερθερμία ενδείκνυται απόλυτα, και περιλαμβάνεται στις διεθνείς και Ελληνικές κατευθυντήριες οδηγίες.

Το ιστιοσάρκωμα ή αδιαφοροποίητο πλειόμορφο σάρκωμα ανήκει στις μεσεγχυματογενείς κακοήθειες. Προσβάλλει συχνότερα τα άκρα, αλλά μία μορφή του, που παρουσιάζει και έντονα στοιχεία φλεγμονής, εμφανίζεται συχνότερα στον οπισθοπεριτοναϊκό “χώρο”. Κλινικά, η οπισθοπεριτοναϊκή ποικιλία του σαρκώματος προδίδεται από γενικά συμπτώματα (πυρετός, κακουχία, απώλεια βάρους κλπ), οπότε η μάζα αποκαλύπτεται στον απεικονιστικό έλεγχο, με μέγεθος ήδη μεγάλο, και παρεκτόπιση ενδοκοιλιακών οργάνων. Ενίοτε μπορεί να συνυπάρχει λέμφωμα, πολλαπλούν μυέλωμα ή κακοήθης ιστιοκυττάρωση, ή να έχει προηγηθεί ακτινοβόληση ή τοποθέτηση μεταλλικών προθέσεων. Ιστολογικά οι οπισθοπεριτοναϊκοί αυτοί όγκοι είναι ποικιλόμορφοι, με εστίες αιμορραγίας, νέκρωσης και αποτιτάνωσης. Συχνά διηθούν το κοιλιακό μυϊκό τοίχωμα, αλλά όχι τα νεφρικά και κεντρικά αγγεία. Θεραπευτικά, μπορεί να εφαρμοσθεί η χειρουργική στα μικρότερα οπισθοπεριτοναϊκά ιστιοσαρκώματα, αλλά στα μεγαλύτερα δεν προσφέρεται, παρά μόνο ως ογκομειωτική χειρουργική. Η χημειο- και ακτινοθεραπεία, που προσφέρονται για τα περιφερικά σαρκώματα, γενικά δεν εφαρμόζονται στα ενδο- και οπισθοπεριτοναϊκά, διότι η τοξικότητα είναι υπερβολικά μεγάλη. Το νόσημα αυτό απαιτεί μεγάλη εξειδίκευση, διότι οι θεραπευτικοί χειρισμοί είναι “ακροβατικοί”, μεταξύ ζωής και θανάτου. Η πρόγνωση γενικά είναι χείριστη.

Περίπτωση οπισθοπεριτοναϊκού ιστιοσαρκώματος

Η περίπτωση που παρουσιάζεται σήμερα προέρχεται από το Κέντρο Εξατομικευμένης Ογκολογίας & Υπερθερμίας Θεσσαλονίκης. Η εφαρμογή της ογκοθερμίας έφερε καλά αρχικά αποτελέσματα, ώστε κρίθηκε σκόπιμο να αναθεωρηθεί το αρχικό θεραπευτικό πλάνο, και από παρηγορικό να μετατραπεί σε θεραπευτικό.

Συγκεκριμένα, άνδρας ασθενής 62 ετών, διαγνώσθηκε αρχικά στις 5/11/13 με αδιαφοροποίητο οπισθοπεριτοναικό σάρκωμα. Υποβλήθηκε αμέσως σε ογκομειωτική χειρουργική και χημειοθεραπεία σε γειτονική μας χώρα. Για την περίοδο εκείνη δεν είναι διαθέσιμα περισσότερα στοιχεία.

Μετά από 11 περίπου μήνες, κατά τους οποίους ο ασθενής είχε κακώς και αντιμετωπιζόταν στην πατρίδα του συμπτωματικά, έγινε τομογραφικός έλεγχος (2/10/14), ο οποίος έδειξε υποτροπή της νόσου, στις αρχικές της διαστασεις (διάμετρος ~103 mm). Για τον λόγο αυτόν υποβλήθηκε ξανά σε χημεοθεραπεία, για την οποίαν επίσης δεν διαθέτουμε στοιχεία.

Δώδεκα μήνες αργότερα (10/2015) μεταφέρθηκε στην Θεσσαλονίκη, σε κακή γενική κατάσταση, όπου επαναλήφθηκε ο τομογραφικός έλεγχος, που είχε την εξής εικόνα:

Oπισθοπεριτοναϊκό ιστιοσάρκωμα και υπερθερμία. Διακρίνεται η πολυμορφικότητα του όγκου
Κακόηθες οπισθοπεριτοναϊκό ιστιοσάρκωμα. Διακρίνεται η πολυμορφικότητα του όγκου, διαστάσεων 102.74 mm, χωρίς διήθηση των μεγάλων αγγείων

Η αξονική τομογραφία επιβεβαίωσε ότι δεν υπήρχε καμμία βελτίωση, παρά την χημειοθεραπεία που προηγήθηκε. Κατόπιν έγινε επανεξέταση των ιστολογικών πλακιδίων, και η διάγνωση συγκεκριμενοποιήθηκε σε ιστιοσάρκωμα (αδιαφοροποίητο πλειόμορφο σάρκωμα).

Τον Δεκέμβριο 2016 άρχισε παρηγορική αγωγή με Ογκοθερμία ως μονοθεραπεία, σε συνεδρίες διάρκειας μιας ώρας, δύο φορές την εβδομάδα. Μετά την 8η συνεδρία (1 μήνα μετά) ο ασθενής άρχισε να βελτιώνεται υποκειμενικά, και να έχει καλλίτερη όρεξη, διάθεση και δυνάμεις.

Τον Φεβρουάριο 2016, δύο μήνες μετά την έναρξη της παρηγορικής άγωγής με ογκοθερμία μόνο, έγινε νέα αξονική τομογραφία, που είχε την εξής εικόνα:

Oπισθοπεριτοναϊκό ιστιοσάρκωμα και υπερθερμία: Σμίκρυνση του όγκου
Ακτινολογική βελτώση: Σμίκρυνση του όγκου κατά ~14 mm, παράλληλα με νέκρωση του όγκου, ιδίως στο κέντρο του, μόνο με ογκοθερμία. 

Επειδή ο ασθενής παρουσίασε σαφή στοιχεία ανταπόκρισης, κρίθηκε σκόπιμο να ενταθεί η θεραπευτική προσπάθεια, και να μετατραπεί ο στόχος από ανακουφιστικός σε θεραπευτικό. Η προσέγγιση αυτή τη φορά είναι με ολιστική, εξατομικευμένη ογκολογία (integrative oncology). Έγινε συλλογή κυκλοφορούντων νεοπλασματικών κυττάρων, καλλιέργειά τους και test ευαισθησίας χημειοθεραπευτικού (RGCC test). Εντοπίσθηκε ευαισθησία στο Helixor P, του οποίου άρχισε η υποδόρια χορήγηση, σε δόση 100mg εβδομαδιαία. Συμπληρωματικά χορηγείται βιταμίνη C εβδομαδιαία, 15 g ενδοφλεβίως, καθώς και σελήνιο, 200 μg ομοίως. Ο ασθενής συνεχίζει με υπερθερμία, μία φορά την εβδομάδα για προσωπικούς λόγους, παρά τις συστάσεις, ότι πρέπει να συνεχισθεί η θεραπεία που τον βελτίωσε.

Με την πολυδιάστατη αλλά και στοχευμένη αυτή προσέγγισημετατρέπεται η κακοήθεια σε χρόνιο νόσημα και η κακή πρόγνωση σε θετική.

Καρκίνος του ορθού και Υπερθερμία

Καρκίνος του ορθού και Υπερθερμία

Καρκίνος του ορθού και υπερθερμία

Ο καρκίνος του ορθού είναι παγκόσμια ο 3ος σε συχνότητα καρκίνος στον γενικό πληθυσμό σύμφωνα με το World Cancer Research Fund, με περίπου 1.4 εκατομμύρια νέες περιπτώσεις το 2012. Σύγχρονες έρευνες δείχνουν ότι δίαιτες φτωχές σε φυτικές ίνες και η καθιστική ζωή παίζουν σημαντικό ρόλο στην παθογένεια της νόσου. Με βάση τα επιστημονικά στοιχεία που ακολουθούν, είναι δυνατόν οι βραχυπρόθεσμοι θάνατοι από καρκίνο του ορθού (στη 2ετία) να μειωθούν άμεσα κατά τουλάχιστον 2.6 φορές, αν η υπερθερμία εφαρμοστεί σωστά σε όλες τις περιπτώσεις.

Κλινικά δεδομένα όπως τα παρακάτω αποκαλύπτουν ότι η ακτινοθεραπεία είναι πιο αποτελεσματική όταν συνδυαστεί με υπερθερμία. Η υπερθερμία θερμαίνει τον όγκο σε επίπεδο πυρετού, και αυτό ευαισθητοποιεί τα καρκινικά κύτταρα στην ακτινοβολία. Στις θερμοκρασίες επιπέδου πυρετού, τα φυσιολογικά κύτταρα είναι ανθεκτικά και ανανήφουν, όταν πεθάνουν τα καρκινικά κύτταρα.

Τί λένε οι κλινικές μελέτες για την επίδραση της υπερθερμίας; Λεπτομέρειες εδώ

Πολέμα τον καρκίνο!

Καρκίνος του ορθούΗ υπερθερμία δεν είναι επεμβατική πράξη, δεν έχει παρενέργειες και επιπλοκές, και μπορεί να αυξήσει την αποτελεσματικότητα των άλλων θεραπειών στον καρκίνο του ορθού.

Η Αμερικανική Αντικαρκινική Εταιρία εκτιμά για τις ΗΠΑ και για το 2015:

 • Οτι περίπου 93,090 άνθρωποι (με περίπου ίση επίπτωση σε άνδρες και  γυναίκες) θα νοσήσουν από καρκίνο του ορθού. Η πιθανότητα νόσησης στη διάρκεια όλης της ζωής είναι σήμερα 1:20.
 • Οτι περίπου 49,700 θα πεθάνουν από αυτόν τον λόγο.
 • Τώρα γνωρίζεις ότι με βάση τις παραπάνω μελέτες οι βραχυπρόθεσμοι θάνατοι από τη νόσο είναι δυνατόν να μειωθούν άμεσα κατά 2.6 φορές, αν εφαρμοζόταν υπερθερμία σε όλους τους ασθενείς, παράλληλα με τη συμβατική τους αγωγή.

Πώς θα μπορούσες να σώσεις μια ζωή;

Μάθε για την ΥΠΕΡΘΕΡΜΙΑ!

Μίλησε για την ΥΠΕΡΘΕΡΜΙΑ!

 

 

 

Καρκίνος του πνεύμονα στη γυναίκα – Ο υποτιμημένος “killer”

Καρκίνος του πνεύμονα στη γυναίκα

Ο υποτιμημένος “killer”

Ο καρκίνος του πνεύμονα στη γυναίκα είναι για κάποιους λόγους πολύ υποτιμημένος. Προσπαθώντας να εξηγήσουμε την υποτίμηση αυτή, το πρώτο πράγμα που έρχεται στον νου είναι η σύγκριση με τον καρκίνο του μαστού, και τη σημασία που αυτός έχει για το γυναικείο image. Όμως, πέρα από τα σύμβολα του φύλου, υπάρχει και η σκληρή πραγματικότητα.

Ας παρακολουθήσουμε το βίντεο για να δούμε.

Δεν αξίζει τον κόπο να μάθουμε, και κυρίως να κάνουμε κάτι περισσότερο;

 • 1 στους 12 άνδρες αναμένεται να παρουσιάσει καρκίνο πνεύμονα κατά τη διάρκεια της ζωής του, και 1 στους 13 θα πεθάνει από αυτό.
 • 1 στις 15 γυναίκες αναμένεται να παρουσιάσει καρκίνο πνεύμονα κατά τη διάρκεια της ζωής της, και 1 στις 17 θα πεθάνει από αυτό.
 • Ο καρκίνος του πνεύμονα δεν παίρνει την δημοσιότητα που του αναλογεί. Αυτό μπορεί εν μέρει να οφείλεται στον μικρό αριθμό επιζώντων από τη νόσο, που θα είχαν ενδιαφέρον και θα μπορούσαν να δημιουργήσουν δημοσιότητα από τη νόσο, με συνέπεια να μη στηρίζονται επαρκώς τα προγράμματα πρόληψης, σε σχέση πχ με τον καρκίνο του μαστού.
 • Το κάπνισμα προκαλεί το 85% όλων των καρκίνων πνεύμονα.
 • Οι περισσότεροι καρκίνοι πνεύμονα διαγιγνώσκονται πολύ αργά για να αντιμετωπισθούν. Αυτό οφείλεται εν μέρει στην απουσία καλών μεθόδων ανίχνευσης. Πάνω από 50% παρουσιάζει ήδη μακρυνές μεταστάσεις κατά την αρχική διάγνωση. Η επιβίωση στον 1 χρόνο είναι περίπου 30%.
 • Η μακροπρόθεσμη πρόγνωση των ασθενών με προχωρημένο Μη Μικροκυτταρικό Καρκίνο Πνεύμονα (στάδιο IIIB ή IV), που περικλείει το 75% των νέων περιπτώσεων, είναι δυσμενής. Στην ομάδα αυτή, το θεραπευτικό στάνταρ περιλαμβάνει
  • χειρουργική εκτομή,
  • μετεγχειρητική χημειοθεραπεία (adjuvant),
  • προεγχειρητική χημειοθεραπεία (neo-adjuvant) και
  • ακτινοθεραπεία,
 • H επιβίωση είναι πολύ χαμηλή: 9-12 μήνες.
 • H ποιότητα ζωής πολύ γρήγορα χειροτερεύει, κυρίως ως συνέπεια των παρενεργειών της θεραπείας.
 • Η ογκοθερμία υπερθερμία στη θεραπεία του καρκίνου πνεύμονα αποκτά πλέον μεγάλη σημασία και δίνει ελπίδα.

http://www.lungforce.org/

Περισσότερα για τον καρκίνο του πνεύμονα

Είναι η υπερθερμία κατάλληλη για εμένα; Συχνές ερωτήσεις FAQ

Είναι η υπερθερμία κατάλληλη για εμένα;

Πώς μπορώ να το ξέρω;

Μόνο οι ενημερωμένοι ιατροί μπορούν να απαντήσουν αυτήν την ερώτηση. Όμως, οι ενημερωμένοι ασθενείς μπορούν πολύ καλλίτερα να συνεργασθούν με τους ενημερωμένους ιατρούς. Θα βοηθηθείτε αρχικά από τις παρακάτω απαντήσεις, και σε δεύτερο επίπεδο από τους πολλούς συνδέσμους που παρατίθενται. Σε καμμία περίπτωση οι απαντήσεις που δίνονται δεν είναι υποκατάστατα της έγκυρης και ενημερωμένης ιατρικής γνώμης. Υπερθερμία συχνές ερωτήσεις FAQ

Στόν παρακάτω σύνδεσμο νομίζουμε ότι θα λυθούν όλες οι απορίες. Αν παραμείνουν κάποιες, ρωτήστε μας

Υπερθερμία συχνές ερωτήσεις FAQ

 

Κωνσταντίνος Συρίγος – Η άλλη Ελλάδα

Κωνσταντίνος Συρίγος – Η άλλη Ελλάδα

Το κοινωνικό ογκολογικό ιατρείο επεκτάθηκε στη 2βάθμια περίθαλψη

Είναι περίεργο, αλλά, ΝΑΙ, υπάρχει.

Είναι μειοψηφικό ρεύμα, αλλά υπάρχει. Και ελπίζω να μεγαλώσει.

Πολλοί θα το χαρακτήριζαν ρομαντικό, αλλά έχει πρακτικά αποτελέσατα.

Πέρα από τα πρακτικά, είναι και τα βιωματικά αποτελέσματα, που δεν αποτιμώνται σε χρήμα, και αναφέρονται στα συναισθήματα των απελπισμένων και στα συναισθήματα αυτών που προσφέρουν αφιλοκερδώς.

Για να δούμε τί μπορούμε να κάνουμε κι εμείς απ΄ την πλευρά μας…

 

Αντιγράφουμε από “ΤΟ ΒΗΜΑ”

Ένα εθελοντικό σύστημα παροχής πρωτοβάθμιων και δευτεροβάθμιων υπηρεσιών υγείας σε ανασφάλιστους ογκολογικούς ασθενείς, με πλήρη νοσηλεία και δευτεροβάθμια περίθαλψη, αντίστοιχης ποιότητας με αυτή των ασφαλισμένων ασθενών, χωρίς όμως επιβάρυνση του νοσοκομείου ή άλλων κρατικών φορέων, οργανώθηκε από τους εργαζόμενους της Ογκολογικής Μονάδας της Γ’ Παθολογικής Κλινικής του Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ), στο Νοσοκομείο «Σωτηρία», υπό τη διεύθυνση του καθηγητή της Ιατρικής Σχολής κ. Κ. Συρίγου.

Πρόκειται για τη μοναδική οργανωμένη εθελοντική πρωτοβουλία που αναπτύχθηκε κατά τη διάρκεια της κρίσης που βιώνει η χώρα μας, η οποία παρέχει όχι μόνο πρωτοβάθμια, αλλά και δευτεροβάθμια περίθαλψη. Με μεγάλη προσπάθεια, πέραν της εθελοντικής δουλειάς όλων, εξασφαλίστηκε η δωρεάν διενέργεια των αναγκαίων εξετάσεων και η παροχή του υγειονομικού υλικού και των ιδιαίτερα υψηλού κόστους αντινεοπλασματικών φαρμάκων.
«Η παρατεταμένη και πολύπλευρη κρίση που βιώνει η ελληνική κοινωνία τα τελευταία χρόνια, δοκιμάζουν τις αντοχές του συστήματος υγείας της χώρας μας, με κύρια θύματα τους άπορους και τους χρονίως πάσχοντες, όπως ήταν αναμενόμενο. Αιφνιδίασε όμως και βρήκε τελείως απροετοίμαστες τις ιατρικές υπηρεσίες η δημιουργία μιας νέας κατηγορίας ασθενών, εκείνων χωρίς καμία απολύτως ασφάλιση» τονίζουν οι εργαζόμενοι.
Το φαινόμενο των ανασφάλιστων ασθενών με καρκίνο εμφανίστηκε μετά τον πρώτο χρόνο της κρίσης, καθώς παλαιότερα οι χρονίως πάσχοντες είχαν πάντα κάποιου είδους ασφαλιστική κάλυψη ή βιβλιάριο απορίας που κάλυπτε πλήρως τις νοσηλείες, τα φάρμακα και όλες τις αντικαρκινικές θεραπείες. Με τη γενίκευση της κρίσης, ο αριθμός των ανασφάλιστων καρκινοπαθών μεγάλωσε ταχύτατα.
Όταν διαπιστώθηκε ότι ο αριθμός των ανασφάλιστων ασθενών με καρκίνο από το 2012 και μετά αύξανε με ραγδαίους ρυθμούς, όλοι οι εργαζόμενοι της Ογκολογικής Μονάδας της Γ’ Παθολογικής Κλινικής του Πανεπιστημίου Αθηνών, στο «Σωτηρία», αποφάσισαν να δράσουν αυτόβουλα και εθελοντικά προχωρώντας στη δημιουργία του Ογκολογικού Ιατρείου Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΙΚΑ) του ΕΚΠΑ. Από την αρχή της λειτουργίας του ΟΙΚΑ καθιερώθηκαν κανόνες και τρόποι λειτουργίας που εξασφαλίζουν την αδιάβλητη επιλογή των ανασφάλιστων ασθενών, καθώς και ότι δεν χρεώνεται τίποτε το νοσοκομείο, τα ασφαλιστικά ταμεία ή άλλο δημόσιο φορέα.

Καρκίνος του πνεύμονα και ογκοθερμία υπερθερμία

Καρκίνος του πνεύμονα και ογκοθερμία υπερθερμία

Αξίζει να ασχολούμαστε με την ογκοθερμία υπερθερμία στον καρκίνο του πνεύμονα, ή χάνουμε τον καιρό μας;

Καρκίνος πνεύμονα και ογκοθερμία
Καρκίνος πνεύμονα και ογκοθερμία: Επίδραση της ογκοθερμίας στο σχήμα gemcitabine + cisplatin. 82% των ασθενών με χημειοθεραπεία + ογκοθερμία (Χ/Θ + Ο/Θ) είχαν βελτιωμένη ανταπόκριση σε σχέση με 40% που είχαν οι μάρτυρες (Χ/Θ ΜΟΝΟ)

Περισσότερες λεπτομέρειες εδώ