Νανοτεχνολογία Υπερθερμία Ογκοθερμία: Στοχευμένα στον καρκίνο

Νανοτεχνολογία Υπερθερμία Ογκοθερμία

Νανοτεχνολογία και ογκολογία

Η Νανοτεχνολογία είναι ένας ταχέως αναπτυσσόμενος επιστημονικός κλάδος, με ερευνητικό, ακαδημαϊκό και βιομηχανικό ενδιαφέρον. Οι νανομεταφορείς (nanocarriers), χρησιμοποιούμενοι για την στοχευμένη μεταφορά φαρμάκων σε συγκεκριμένο ιστό, και πρόκειται να μεταβάλουν ραγδαία το τοπίο στην θεραπευτική, ιδίως του καρκίνου. Με τη χρήση νανομεταφορέων μπορούν να ξεπεραστούν πολλά φαρμακολογικά προβλήματα (πχ κακής διαλυτότητας, μεγάλης τοξικότητας, μικρής δεσμευτικότητας από τον όγκο κλπ). Συνδυασμοί που περιλαμβάνουν περισσότερες τεχνολογίες, πχ νανοτεχνολογία – υπερθερμία – ογκοθερμία, υπόσχονται πολλά για το μέλλον. Το τρίπτυχο νανοτεχνολογία υπερθερμία ογκοθερμία πρόκειται να απασχολήσει στα επόμενα χρόνια την ογκολογία.

Τα πολυ-λειτουργικά πολυμερή μπορούν “κατά παραγγελία” να μιμηθούν τη συμπεριφορά βιομορίων ως προς την πρόσληψή τους από όγκους, ενώ παράλληλα, με την ηθελημένη επίδραση εξωτερικών παραγόντων, μπορούμε να μεταβάλουμε τις ιδιότητές τους (πχ το σχήμα, το μέγεθος, τη διαλυτότητα, σταθερότητα κλπ). Δηλαδή, οι “έξυπνοι” πολυμερικοί νανομεταφορείς μπορούν να επιτύχουν τοπική απελευθέρωση φαρμάκων, όταν αυτό τους “ζητηθεί”.

Νανοτεχνολογία Υπερθερμία Ογκοθερμία

Με την τεχνολογία της Nano4Chem, η απελευθέρωση του μεταφερόμενου φαρμάκου μπορεί να γίνει με προκλητή καταστροφή των νανοδοχείων, υπό την επίδραση εξωτερικά ελεγχόμενων μηχανισμών, πχ:

Νανοτεχνολογία υπερθερμία ογκοθερμία Το φάρμακο απελευθερώνεται μέσα στον καρκίνο, με την επίδραση υπερθερμίας (Quadruple stimuli targeted nanocontainers)
Εφαρμογή των νονοδοχείων μεταφοράς φαρμάκου. Το φάρμακο απελευθερώνεται μέσα στον καρκίνο, με την επίδραση υπερθερμίας (ευρεσιτεχνία Γ. Κόρδα, Nano4Chem SA)

 

Νανοτεχνολογία υπερθερμία ογκοθερμία HeLa cells treated with nanocarriers loaded with daunorubicin and free daunorubicin
Εκλεκτική καθήλωση νανοδοχείων σε κύτταροκαλλιέργεια HeLa: Τα νανοδοχεία περιέχουν το χημειοθεραπευτικό daunorubicin (Γ. Κόρδας, Nano4Chem SA).

 

Υπερθερμία-Ογκοθερμία: “Κλινικές μελέτες δεν υπάρχουν”

Υπερθερμία-Ογκοθερμία: “Κλινικές μελέτες δεν υπάρχουν” λένε κάποιοι χημειοθεραπευτές

Πολλοὶ χημειοθεραπευτές εξακολουθούν να αρνούνται την προσθήκη υπερθερμίας-ογκοθερμίας στο θεραπευτικό σχήμα που προτείνουν στους ασθενείς τους, με το πρόσχημα της έλλειψης κλινικών μελετών. Επειδή κλινικές μελέτες υπάρχουν σε αφθονία, και προκειμένου να βοηθηθούν οι παραπάνω επιστήμονες να επιτελέσουν το καθήκον τους, θα δημοσιεύσουμε μια σειρά τέτοιων κλινικών μελετών, ώστε να πληροφορείται και το ενδιαφερόμενο κοινό τα νέα δεδομένα. Φυσικά, ο τρόπος παρουσίασης θα είναι περιληπτικός και εκλαϊκευμένος, διότι περί blog πρόκειται, και όχι περί του

Against epistemic apartheid
Το επιστημονικό apartheid στηρίζεται στον συντηρητισμό, αλλά και στα οργανωμένα συμφέροντα

Διαπιστώνουμε επίσης ένα ιδιότυπο επιστημονικό apartheid, που δεν περιορίζεται στα σύνορα της χώρας μας: Τα χημειοθεραπευτικά περιοδικά δεν δημσιεύουν μελέτες υπερθεμίας-ογκοθερμίας, με αποτέλεσμα να δυσχεραίνεται η ενημέρωση του χημειοθεραπευτικού επιστημονικού κοινού στα σχετικά θέματα. Αυτό θυμίζει ένα παλαιότερο καθεστώς επιστημονικού apartheid, αυτό που ίσχυε μεταξύ αγγλόφωνων και γερμανόφωνων ιατρών μέχρι το 1980. Οι μεν δεν πήγαιναν στα συνέδρια των δε. Το κόστος σε επιστημονική οπισθοδρόμηση; Τεράστιο. Δεν πρόκειται να επεκταθούμε, αλλά, ως απλό παράδειγμα, η πρώτη ενδοσκοπική επέμβαση παραρρινίων στις ΗΠΑ έγινε το 1985, ενώ στη Γερμανία από την δεκαετία του 1930!!! Είχαν μείνει πενήντα πέντε χρόνια πίσω…

Links

Καρκίνος μαστού: Υπερθερμία-ακτινοθεραπεία: Κλινική μελέτη

Καρκίνος προστάτη με πνευμονικές μεταστάσεις και υπερθερμία: Παρουσίαση περίπτωσης

Συλλογή άρθρων

Άλλες πηγές

Recent Results in Cancer Research

 

Καρκίνος μαστού: Υπερθερμία-ακτινοθεραπεία: Κλινική μελέτη

Καρκίνος μαστού: Υπερθερμία – ακτινοθεραπεία: Κλινική μελέτη

Περιοδικό

Int J Hyperthermia. 2012;28(7):583-90. doi:
10.3109/02656736.2012.705216. Epub 2012 Sep 4.

Varma S., Myerson R., Moros E., Taylor M., Straube W., Zoberi I.

Τίτλος

Ταυτόχρονη ακτινοθεραπεία και επιφανειακή υπερθερμία για καρκίνο μαστού με υψηλό κίνδυνο: Μια τυχαιοποιημένη σύγκριση των επακολούθων του συνδυασμού υπερθερμίας και ακτινοθεραπείας στα θερμασμένα και μη θερμασμένα τμήματα του θωρακικού τοιχώματος. (καρκίνος μαστού υπερθερμία ακτινοθεραπεία κλινική μελέτη)

(Simultaneous radiotherapy and superficial hyperthermia for high-risk breast carcinoma: a randomised comparison of treatment sequelae in heated versus non-heated sectors of the chest wall hyperthermia.)

Προέλευση

Department of Radiation Oncology, Washington University in Saint Louis, School of Medicine, Saint Louis, Missouri, USA.

Καρκίνος μαστού: Υπερθερμία-ακτινοθεραπεία: Κλινική μελέτη
Καρκίνος μαστού: Διαγραμματική απεικόνιση

Συμπεράσματα

Αποτελεσματικότητα

Ολες οι ασθενείς που υποβλήθηκαν σε υπερθερμία στον πρωτοπαθή καρκινικό όγκο είχαν εξαιρετικά καλό τοπικό έλεγχο της νόσου.

Επιπλοκές-  Παρενέργειες

Η ταυτόχρονη ακτινοθεραπεία και υπερθερμία σε πλήρη δόση για τοπικά προχωρημένο καρκίνο του μαστού είναι εφικτή και καλά ανεκτή αντικαρκινική αγωγή, χωρίς ουσιώδη διαφορά στην όψιμη τοξικότητα, μεταξύ επιλεκτικά θερμασμένων και αθέρμαστων περιοχών του θωρακικού τοιχώματος. Η προσθήκη υπερθερμίας στο θεραπευτικό σχήμα δεν επιβαρύνει την ασθενή.

Σχόλια – Καρκίνος μαστού: Υπερθερμία-ακτινοθεραπεία: Κλινική μελέτη

Τα περιστατικά της μελέτης που παρουσιάζουμε εμπίπτουν στις επίσημα παραδεκτές ενδείξεις για την εφαρμογή υπερθερμίας, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες της Διεθνούς, της Ευρωπαϊκής, και της Ελληνικής Εταιρίας Ογκολογικής Υπερθερμίας. Το consensus των παραπάνω επιστημονικών εταιριών δέχεται ως κατάλληλα περιστατικά μόνο όσα παρουσιάζουν τοπικά προχωρημένη νόσο, δηλαδή υποτροπή του όγκου στο θωρακικό τοίχωμα, μετά από μαστεκτομή. Και είναι δεδομένο ότι τα προχωρημένα αυτά περιστατικά πάνε καλλίτερα με υπερθερμία, παρά με όλα τα άλλα.

Δημιουργούνται όμως εδώ κάποια ερωτήματα, που δεν παίρνουν απάντηση:

 • Αφού η υπερθερμία είναι κατάλληλη για το μείζον, πώς είναι δυνατόν να μήν είναι κατάλληλη και για το έλασσον;
 • Τί έχει να χάσει μία ασθενής με λιγότερο ή καθόλου προχωρημένη νόσο από μια θεραπευτική δυνατότητα που δεν έχει καμμία παρενέργεια;
 • Πόσο ηθικό είναι να εμποδίζεται η εφαρμογή μιάς ατοξικής και φθηνής θεραπείας, όταν γίνεται τέτοια κατάχρηση φονικών και πανάκριβων θεραπευτικών σχημάτων;
 • Υπάρχει τρόπος για να ξεπεραστεί ο υπερσυντηρητισμός (με την καλή και την κακή έννοια) της ογκολογικής κοινότητας; Πάντως η υπερθερμική βιομηχανία (στην οποίαν η χώρα μας υπήρξε πρωτοπόρος) δεν αντέχει να επιδοτήσει τη θεραπεία όπως κάνει η big pharma.
 • Μήπως οι ίδιες οι ασθενείς πρέπει να πάρουν την ευθύνη της ζωής τους και να απαιτήσουν την προσθήκη της αβλαβούς υπερθερμικής αγωγής, παράλληλα με οτιδήποτε άλλο επιλεγεί;

Καρκίνος προστάτη με πνευμονικές μεταστάσεις και υπερθερμία

Καρκίνος προστάτη με πνευμονικές μεταστάσεις και υπερθερμία

Εισαγωγή – Υπερθερμία και καρκίνος

Η υπερθερμία είναι η αύξηση της θερμοκρασίας όλης της περιοχής στην οποία εφαρμόζεται (καρκίνος και κοντινοί υγιείς ιστοί ) ενώ η ογκοθερμία , η επαναστατική νέα τεχνολογία θερμοθεραπείας, προκαλεί εκλεκτική αύξηση της θερμοκρασίας του καρκινικού όγκου, με ελάχιστη διάχυση στους γύρω υγιείς ιστούς. Η υπερθερμία χρησιμοποιείται πάντα συμπληρωματικά και παράλληλα με άλλες μεθόδους εναντίον του καρκίνου, όπως την χημειοθεραπεία, την ακτινοθεραπεία, τη δράση των οποίων ενισχύει, αλλά και τη χειρουργική. Ειδικότερα στον καρκίνο του προστάτη ενδείκνυται και η ορμονοθεραπεία, διότι πρόκειται για ορμονοεξαρτόμενο καρκίνο. Ο καρκίνος του προστάτη με πνευμονικές μεταστάσεις παρουσιάζει ειδικότερο ενδιαφέρον στον χειρισμό. Βιβλιογραφικά, καρκίνος προστάτη με πνευμονικές μεταστάσεις και υπερθερμί, ως θεραπεία έχει περιγραφεί μόνο σε πειραματόζωα.

Περιγραφή περίπτωσης καρκίνου προστάτη με πνευμονικές μεταστάσεις

Η περίπτωση που παρουσιάζεται σήμερα προέρχεται από το Κέντρο Υπερθερμικής Ογκολογίας Θεσσαλονίκης. Η εφαρμογή της ογκοθερμίας έφερε εντυπωσιακά αποτελέσματα παράλληλα με ορμονοθεραπεία, που χορήγησε ο θεράπων ουρολόγος.

Συγκεκριμένα, άνδρας ασθενής 75 ετών, ελέγχθηκε ουρολογικά για απλά δυσουρικά ενοχλήματα, που αρχικά είχαν αποδοθεί σε υπερτροφία του προστάτη. Αποδείχθηκε όμως ότι επρόκειτο για ανεγχείρητο καρκίνο προστάτη με πολλαπλές πνευμονικές μεταστάσεις σε όλα τα πνευμονικά πεδία άμφοτερόπλευρα.

Ο ασθενής παραπέμφθηκε για συμπληρωματική ογκοθερμία στις 21/10/2014, ένα μήνα μετά την έναρξη διπλού σχήματος ορμονοθεραπείας με αντιανδρογόνα (leuprolide, bicalutamide), το οποίο συνεχίζεται μέχρι σήμερα. Το PSA πριν από την έναρξη αγωγής ήταν 104ng/ml.

Καρκίνος προστάτη με πνευμονικές μεταστάσεις και υπερθερμία
Πολλαπλές πνευμονικές μεταστάσεις καρκίνου του προστάτη, πριν από την αγωγή με ορμονοθεραπεία + ογκοθερμία

Η νεοπλασματική φύση της νόσου είχε τεκμηριωθεί με βιοψία προστάτη, πνεύμονα και υπεζωκότα, όπου ανιχνεύθηκε πρωτοπαθές (κατηγορία 3+3 κατά Gleason) και μεταστατικό (αντίστοιχα) προστατικό αδενοκαρκίνωμα, με κύτταρα ανοσοϊστοχημικά (+) για τα νεοπλασματικά αντιγόνα PSA, AMACR και TTF1, και (-) για CK7 και NapsinA. Ο σπινθηρογραφικός έλεγχος για οστικές μεταστάσεις ήταν και παραμένει αρνητικός.

Καρκίνος προστάτη με πνευμονικές μεταστάσεις και υπερθερμία: Lung Mx PSA3+
Ανοσοϊστοχημία από πνευμονική μετάσταση: Καρκίνος προστάτη PSA 3+
Καρκίνος προστάτη με πνευμονικές μεταστάσεις και υπερθερμία: Racemace 3+
Ανοσοϊστοχημία πνευμονικής μετάστασης καρκίνου προστάτη, Racemace 3+
Διακρίνονται 3 πνευμονικές μεταστάσεις
Διακρίνονται 3 πνευμονικές μεταστάσεις

Στον ασθενή προσετέθη ογκοθερμία την 21/10/14: Υποβλήθηκε σε 12 περιοχικές συνεδρίες, σε δύο πεδία (στον προστάτη και στους πνεύμονες), δύο φορές την εβδομάδα, και τελείωε την 27/11/14..

Δύο εβδομάδες μετά την προσθήκη ογκοθερμίας, στις 4/11/2014, το PSA επιδεινώθηκε πολύ (έγινε 3,392 ng/ml), αλλά σταδιακά ομαλοποιήθηκε: 0.2 ng/ml (9/1/15), και διατηρείται στο 0.24 ng/ml (13/6/16).

Ασαφοποίηση των πνευμονικών μεταστάσεων καρκίνου προστάτη στη διάρκεια της θεραπείας
Κατά την διάρκεια της αγωγής παρατηρείται ασαφοποίηση των πνευμονικών μεταστάσεων

Σε διαδοχικούς ακτινολογικούς ελέγχους μετά την αγωγή μέχρι και τώρα, διαπιστώθηκε πλήρης ύφεση των πνευμονικών μεταστάσεων.

Εξαφάνιση των πνευμονικών μεταστάσεων μετά το πέρας της θεραπείας
Εξαφάνιση των πνευμονικών μεταστάσεων μετά το πέρας της θεραπείας
Οι μεταστάσεις έχουν πλήρως εξαφανισθεί
Οι μεταστάσεις έχουν πλήρως εξαφανισθεί

Η απουσία μεταστάσεων και η εντυπωσιακά χαμηλές τιμές του PSA δεν μπορούν παρά να ερμηνευθούν ως πλήρης υποχώρηση της νόσου. Η πλήρης και διαρκούσα υποχώρηση της τόσο εκτεταμένης αυτής προστατικής νόσου για 19 μήνες δεν παρατηρείται με την χρήση ορμονοθεραπευτικών και μόνο. Η ογκοθερμία, σε συνδυασμό με την συμβατική αγωγή φαίνεται να έχει τη θέση της στον μεταστατικό καρκίνο του προστάτη.

Σχόλια ιατρών

Το περιστατικό αυτό ετέθη υπ΄ όψιν εγκρίτων ιατρών, μελών της Ελληνικής Εταιρίας Ογκολογικής Υπερθερμίας, και ζητήθηκαν τα σχόλιά τους:

Δρ Δανιηλίδης Λάζαρος, χειρουργός, ιδρυτικό μέλος ΕΕΟΥ

Δρ. Λάζαρος Δανιηλίδης, χειρουργός, ιδρυτικό μέλος ΕΕΟΥ“Ο συνδυασμός υπερθερμίας με την κλασική ορμονοθεραπεία έφερε εντυπωσιακά αποτελέσματα με πλήρη ύφεση του πρωτοπαθούς όγκου και των πνευμονικών μεταστάσεων. Το PSA, ο καρκινικός δείκτης του προστάτη, σχεδόν μηδενίστηκε”.

Dr. Alfred J. Barich, Ογκολόγος, πρόεδρος επιστημονικής επιτροπής ΕΕΟΥ

Dr Alfred Barich, Oncologist, μέλος της επιστημονικής επιτροπής ΕΕΟΥ“Το περιστατικό αυτό είναι εδεικτικό  της  πολυσχιδούς δράσης της Ογκοθερμίας, τόσο σε κυτταροκτόνο, όσο και σε ανοσοδιεγερτικό επίπεδο. Η ανταπόκριση που βλέπουμε εδώ, ιδίως τώρα που έχει περάσει το κρίσιμο 18μηνο, δεν είναι δυνατόν να ερμηνευθεί από μόνη τη δράση της ορμονοθεραπείας. Κάτι ανάλογο δεν το βλέπουμε, χωρίς προσθήκη ογκοθερμίας“.

Δρ. Αίας-Θεόδωρος Παπασταύρου, Χειρουργός Ώτων, Ρινός, Λάρυγγος, ιδρυτικό μέλος και γραμματέας ΕΕΟΥ

Δρ. Αίας-Θεόδωρος Παπασταύρου, Χειρουργός Ώτων, Ρινός, Λάρυγγος, ιδρυτικό μέλος ΕΕΟΥ“Το αποτέλεσμα είναι, φυσικά, αξιοπρόσεκτο, και αξίζει έπαινος στους θεράποντες.

Από την πλευρά του μη ειδικού, θα ήθελα να σταθώ λίγο στην γενικότερη ογκολογική λογική της περιπτώσεως. Ο ασθενής αυτός αντιμετώπισε τον πολύ προχωρημένο καρκίνο του, μέχρι στιγμής χωρίς καμμία επιπλοκή. Δεν πήρε χημειοθεραπεία και δεν ακτινοβολήθηκε, άρα ο οργανισμός του είναι, από πλευράς οξειδωτικού στρές και βλαβών ραδιενεργείας, τελείως παρθένος. Ακόμη κι αν υποτροπιάσει το νόσημα, διατηρεί όλα τα θεραπευτικά ενδεχόμενα ανοικτά. Μπορεί να επαναληφθεί η ίδια θεραπεία, και αν κριθεί απαραίτητο, να προστεθεί και ακτινοθεραπεία. Δεν είναι θαυμάσιο αυτό”;

 

Περιληπτικά ιστορικά στοιχεία για την Υπερθερμία – Ογκοθερμία

Περιληπτικά ιστορικά στοιχεία για την Υπερθερμία – Ογκοθερμία

Για πληρέστερα ιστορικά στοιχεία για την υπερθερμία – ογκοθερμία και την εξέλιξη των ιδεών πατήστε το link

-600
O Παρμενίδης διατυπώνει για πρώτη φορά την άποψη για την σπουδαιότητα του πυρετού στη θεραπεία των νοσημάτων

-400
Ο Ιπποκράτης εισάγει πρώτος τη λέξη “καρκίνος” για τα κακοήθη νεοπλάσματα· επιβεβαιώνει και επαυξάνει την παρμενίδεια άποψη, και χρησιμοποιεί συστηματικά την θέρμανση και τον θερμοκαυτηριασμό στη θεραπευτική του

+50
Ο πρώϊμος εγκυκλοπαιδιστής Κορνήλιος Κέλσος Άουλος εισάγει πρώτος τη λέξη “cancer” (μετάφραση της λέξης καρκίνος στη λατινική), και περιγράφει με ακρίβεια τις μορφές και ιδιότητες των πυρετών (σύγγραμμα De Medicina)

+200
Ο Γαληνός εφαρμόζει την θέρμανση επιφανειακών καρκίνων με το λεγόμενο “ferrum candens” για παρηγορική αγωγή. Η πρακτική του εκτείνεται μέχρι και την Αναγεννησιακή περίοδο

1300 -1600
Αρχίζουν να καταγράφωνται οργανωμένες παρατηρήσεις για την ευνοϊκή επίδραση της θερμότητας σε διάφορα νοσήματα. Δεν γίνεται σαφής διάκριση θερμοκαυτηρίασης και πυρεξίας-υπερθερμίας.

1500
Ο Λεωνίδας-Νικόλαος Λεωνικήνος αναφέρεται στην υπερθερμία ως θεραπευτική μέθοδο, με την έννοια της αύξησης της θερμοκρασίας του σώματος

1779
Ο Ντε Κιζοβίτς, 279 χρόνια αργότερα από τον Λεωνικήνο, περιγράφει την επίδραση του υψηλού πυρετού από ελονοσία (θέρμη) σε καρκινικούς όγκους

1866
Ο Γερμανός κλινικός Μπούς περιγράφει περίπτωση αυτόματης υποχώρησης σαρκώματος μετά από επανειλημένους υψηλούς πυρετούς από ερυσίπελα

1891
Ο Γουίλλιαμ Κόλεϋ αναπτύσσει ενέσιμη τοξίνη από μικρόβια για την πρόκληση πυρετών, για θεραπευτικούς σκοπούς. Η τοξίνη ονομάστηκε αργότερα “τοξίνη Κόλεϋ“. Χρησιμοποιήθηκε για ενα περίπου αιώνα ως αντικαρκινική θεραπεία, με αποτέλεσμα να θεωρήται ο Κόλεϋ πατέρας της νεώτερης αντικαρκινικής υπερθερμίας και ανοσοθεραπείας

1898
Ωριμάζει η ιδέα της ανεξάρτητης χρήσης της θερμότητας στη θεραπεία του καρκίνου. Ο Σουηδός γυναικολόγος Βέστερμαρκ εισάγει την ενδοκοιλοτική τοπική, και την περιοχική υπερθερμία με εμβάπτιση. Αποδεικνύεται για πρώτη φορά η δυνατότητα θεραπείας του καρκίνου με θέρμανση μακράς διάρκειας, χωρίς περενέργειες και επιπλοκές

1920
Εφευρίσκεται το magnetron (συχνότητες μέχρι 150 MHz) και αρχίζει η περίοδος εφαρμογής των μικροκυμάτων (ηλεκτροϊατρική)

1927
Ο Ιούλιος Βάγκνερ-Γιάουρεγγ κέρδισε το βραβείο Νομπέλ ιατρικής για την επιτυχή χρήση ορού πάσχοντος από ελονοσία για πρόκληση πυρετού σε ασθενείς με επιπλοκές συφιλίδος (με την ιδέα του Ντε Κιζοβίτς, 148 χρόνια αργότερα). Το πλεονέκτημα της πρόκλησης ελονοσίας (Ντε Κιζοβίτς) αντί ερυσιπέλατος (Μπούς), ως θερμοθεραπείας, ήταν η δυνατότητα αντιμετώπισης της ελονοσίας με κινίνο, ενώ ο ερυσίπελας ήταν τότε μη αντιμετωπίσιμος φαρμακευτικά

1931
Κατασκευάζεται από την General Electric η συσκευή Radiotherm, η πρώτη γνήσια συσκευή υπερθερμίας

1935
Ο Γουώρρεν, αξιοποιώντας προηγούμενες παρατηρήσεις του Μύλλερ (1913) συνδυάζει την (ακόμη νέα) ραδιοθεραπεία με την θερμοθεραπεία για την αντιμετώπιση του “καρκινοπαθούς χωρίς ελπίδα

1971
Οι Βέστρα και Ντιούϊ δημοσιεύουν για πρώτη φορά πειραματικά αποτελέσματα υπερθερμίας σε κυτταροκαλλιέργειες θηλαστικών στις ΗΠΑ και προκαλούν το επιστημονικό ενδιαφέρον για την υπερθερμία σε σχέση με την ακτινοευαισθησία και την χημειοευαισθησία

1971
Ο πρόεδρος Νίξον κυρήσσει τον “πόλεμο κατά του καρκίνου” και στρέφει δισεκατομμύρια δολλαρίων κρατικής προέλευσης στην αντικαρκινική έρευνα. Η υπερθερμία δεν πήρε ποτέ μερίδιο αυτών των πόρων, και περιορίστηκε σε χρηματοδότηση από ιδιωτικές πηγές

Δεκαετία 1970
Αρχίζουν να εμφανίζωνται συστηματικές κλινικές μελέτες εφαρμογής ελεγχόμενα προκλητής υπερθερμίας στον καρκίνο.

1974
Το έγκριτο ιατρικό περιοδικό “Cancer” αναφέρεται σε πειραματικές και κλινικές ενδείξεις που συσχετίζουν την ύφεση καρκινικών όγκων με “υποφερτή” υπερθερμία (tolerable hyperthermia). Γίνεται μνεία όλων των τύπων εφαρμογής (ολοσωματική υπερθερμία, τοπική, περιοχική υπερθερμία).

1981
Δημιουργείται η Βορειοαμερικανική Εταιρία Υπερθερμίας (North American Hyperthermia Society) στις ΗΠΑ. Από το 2006 μετονομάζεται σε Society for Thermal Medicine

1983
Δημιουργείται η Ευρωπαϊκή Εταιρία Υπερθερμικής Ογκολογίας (European Society for Hyperthermic Oncology-ESHO) στην Ευρώπη

1984
Ιδρύεται η Ιαπωνική Εταιρία Υπερθερμικής Ογκολογίας, η οποία έχει μετονομασθεί σε Asian Society of Hyperthermic Oncology (ASHO).

1984
Τελειοποιείται και παράγεται εμπορικά η συσκευή Thermotron RF8, κατάλληλη για επιπολής και εντωβάθει περιοχική υπερθερμία. Η χρήση της γενικεύεται στην Ιαπωνία και δίνεται νέα ώθηση στην θερμοθεραπεία του καρκίνου.

1984
Δίδεται η πρώτη έγκριση από το FDA για την υπερθερμία, ως ερευνητική αντικαρκινική θεραπεία. Από τότε εγκρίνονται σταδιακά όλο και περισσότερα θεραπευτικά πρωτόκολλα

1985
Η Αμερικανική, η Ευρωπαϊκή και η Ιαπωνική Ετειρία Υπερθερμικής Ογκολογίας εκδίδουν από κοινού το επίσημο ιατρικό περιοδικό τους, το International Journal of Hyperthermia

1987
Κατασκευάζεται η πρώτη Ελληνική συσκευή επιπολής υπερθερμίας από το ΕΜΠ σε συνεργασία με το Αρεταίειο Νοσοκομείο, από τους καθηγητές Ν. Ουζούνογλου και Κ. Παπαβασιλείου αντίστοιχα. Οι συσκευές αυτές λειτουργούν επιτυχώς μέχρι σήμερα.

1988
Γεννιέται η ιδέα ότι η εκλεκτική τροποποίηση της κυτταρικής μεμβράνης μπορεί να παίξει ρόλο στην θεραπεία του καρκίνου. Ο Ούγγγρος φυσικός, καθηγητής Ανδρέας Σζασζ, πατέρας της ιδέας, δημιουργεί την εταιρία Oncotherm για να εξελίξει την ιδέα του και να την φέρει σε πρακτική εφαρμογή. Η Oncotherm αποτελεί spin off του Πανεπιστημίου Eötvös της Βουδαπέστης.

Δεκαετία 1990
Ο Ανδρέας Σζασζ τροποποιεί το ισχύον συμβατικό πρότυπο της υπερθερμίας, που υποθέτει αποκλειστικά θερμική επίδραση στον καρκινικό όγκο, και πειραματίζεται με νέες διατάξεις που εισάγουν για πρώτη φορά την υψίσυχνη ηλεκτρομαγνητική επίδραση επί των καρκινικών όγκων, αρχικά με διεγχειρητική τοποθέτηση ηλεκτροδίων μέσα στον όγκο (διεγχειρητική διαμορφωμένη εντωβάθει ηλεκτρο-υπερθερμία-intraoperative modulated deep electro-hyperthermia). Η εξέλιξη της ιδέας οδηγεί στην εξωτερική διαμορφωμένη εντωβάθει ηλεκτρο-υπερθερμία (ογκοθερμία).

2000
Παράγεται η συσκευή ογκοθερμίας EHY-2000, η οποία συνενώνει σε μια ολοκληρωμένη εφαρμογή όλες τις προηγούμενες επιμέρους πειραματικές διατάξεις. Aκολουθούν βελτιωμένες εκδόσεις και εξειδικευμένες συσκευές (EHY-1020 IL)

2010
Ιδρύεται η εταιρία Ογκο-Υπερθερμία ΑΕ, η οποία εξοπλίζει στην Ελλάδα το πρώτο κέντρο εντωβάθει ογκοθερμίας και ολοσωματικής υπερθερμίας στην Θεσσαλονίκη, με μηχανήματα της Oncotherm EHY-2000 και της Heckel Gmbh HT-3000 αντίστοιχα.

2011
Εγκρίνεται η υπερθερμία από το ΚΕΣΥ ως νόμιμη και πλήρως αποδεκτή ιατρική πράξη, εντασσόμενη στο γνωστικό αντικείμενο της Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας.

2012
H Ογκο-Υπερθερμία ΑΕ εξοπλίζει στην Αθήνα το Κέντρο Υπερθερμικής Ογκολογίας “Αγ. Ειρήνη” με συσκευή εντωβάθει ογκοθερμίας (Oncotherm EHY-2000)

2012
Ιδρύεται η Ελληνική Εταιρία Ογκολογικής Υπερθερμίας (ΕΕΟΥ) στα πλαίσια της αντίστοιχης Ευρωπαϊκής (ESHO)

ΣΥΓΧΡΟΝΟΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΕΡΘΕΡΜΙΑ

 • Προβλήματα κατανόησης των μηχανισμών της καρκινογέννεσης
 • Προβλήματα συγκερασμού των νοσολογικών προτύπων του καρκίνου
 • Προβλήματα κατανόησης των θεραπευτικών προτύπων για τον καρκίνο
 • Προβλήματα από το παρελθόν (υπερεκτίμηση θεραπευτικών μεθόδων, παλαιέας αφελείς απόψεις, τεχνολογικές αδυναμίες κλπ)
 • Προβλήματα τεχνολογίας (πχ αξιόπιστη θερμομέτρηση in situ, αποφυγή “θερμικών κηλίδων”, κλπ)
 • Προβλήματα ορολογίας (πχ υπερθερμία, ογκοθερμία)
 • Προβλήματα συντηρητισμού και επενδεδυμένων συμφερόντων