Αδενοπλακώδης καρκίνος πνεύμονα και υπερθερμία

Αδενοπλακώδης καρκίνος πνεύμονα και υπερθερμία

Εισαγωγή – Υπερθερμία και νεοπλασματική νόσος

Αδενοπλακώδης καρκίνος πνεύμονα και υπερθερμία: Yπερθερμία είναι η θεραπευτική αύξηση της θερμοκρασίας όλης της περιοχής στην οποία εφαρμόζεται (όγκος και κοντινοί υγιείς ιστοί ), ενώ ογκοθερμία, η επαναστατική νέα τεχνολογία θερμοθεραπείας, είναι η εκλεκτική αύξηση της θερμοκρασίας του καρκινικού όγκου, με ελάχιστη διάχυση στους γύρω υγιείς ιστούς, που επιτυγχάνεται με τη χρήση της προηγμένης τεχνολογίας της μορφοκλασματικής διαμόρφωσης πεδίου.

Η υπερθερμία και η ογκοθερμία χρησιμοποιείται κυρίως συμπληρωματικά και παράλληλα με άλλες μεθόδους εναντίον του καρκίνου, όπως την χημειοθεραπεία, την ακτινοθεραπεία, τη δράση των οποίων ενισχύει, αλλά και τη χειρουργική. Τελευταία παρουσιάζονται στην ξένη βιβλιογραφία σποραδικές αναφορές περιπτώσεων, που αντιμετωπίστηκαν με υπερθερμία ως μονοθεραπεία, είτε διότι είχαν εξαντληθεί τα περιθώρια των συμβατικών θεραπειών, είτε για λόγους άρνησης του ασθενούς.

Περίπτωση αδενοπλακώδους καρκίνου του πνεύμονα

Το αδενοπλακώδες καρκίνωμα είναι μια ασυνήθης διφασική παραλλαγή του Μη Μικροκυτταρικού Καρκίνου Πνεύμονα (ΜΜΚΠ). Λέγεται έτσι διότι έχει μεικτά ιστολογικά χαρακτηριστικά, και πλακώδους (μαλπιγιακού) και αδενικού τύπου, τουλάχιστον από 10% από το καθένα. Είναι βρογχογενής καρκίνος και προσβάλλει καπνιστές. Επειδή είναι πολύ επιθετικός καρκίνος, αντιμετωπίζεται κλασσικά με προεγχειρητική χημειοθεραπεία, ακόμη και αν βρεθεί χειρουργήσιμος, δηλαδή σε πρώιμο στάδιο. Η πρόγνωσή του είναι κακή. Ο αδενοπλακώδης καρκίνος πνεύμονα περιλαμβάνεται στις κατευθυντήριες οδηγίες της ΕΕΟΥ, διότι είναι είδος του ΜΜΚΠ.

Η περίπτωση που παρουσιάζεται σήμερα αντιμετωπίστηκε από το Κέντρο Υπερθερμικής Ογκολογίας Θεσσαλονίκης (την ευθύνη σχεδιασμού των θεραπευτικών χειρισμών διατηρεί μη συνεργαζόμενος ογκολόγος).

Αδενοπλακώδης καρκίνος πνεύμονα και υπερθερμία: Ιστολογική δομή
Αδενοπλακώδες καρκίνωμα πνεύμονα: Αριστερά διακρίνεται το πλακώδες στοιχείο, και δεξιά το αδενικό, στο ίδιο παρασκεύασμα (χρώση: εωσίνη-αιματοξυλίνη)

Στη συγκεκριμένη ασθενή, 64 ετών, ο πρωτοπαθής όγκος εντοπίστηκε στον άνω λοβό του δεξιού πνεύμονα τον Οκτώβριο του 2015, με ενδεικτικές διαστάσεις 67Χ40 mm, συνεχόμενος με την δεξιά πύλη. Συνοδευόταν από παρατραχειακούς και παραπυλαίους λεμφαδένες και τροπιδικό λεμφαδενικό block διαστάσεων 36Χ29 mm. Ήταν συνεπώς ανεγχείρητος όγκος, ήδη κατά την διάγνωση.

Αδενοπλακώδης καρκίνος πνεύμονα και υπερθερμία
Η ακτινολογική εικόνα κατά τη διάγνωση: Η ενδεικτική μέτρηση περιλαμβάνει και τους πυλαίους και παρατραχειακούς λεμφαδένες

Λεπτομερέστερος έλεγχος έδειξε την ύπαρξη πρόσθετων μεταστατικών εστιών, που προσλάμβαναν σκιαγραφικό, στο αριστερό, και λιγότερο στο δεξιό επινεφρίδιο (Πόρισμα αξονικής 21/10/15, επιβεβαιωμένη με PET SCAN).

Αδενοπλακώδης καρκίνος πνεύμονα και υπερθερμία

Με σκοπό τον έλεγχο και τη μείωση του καρκινικού φορτίου, η ασθενής υποβλήθηκε αρχικά σε 12 συνεδρίες τοπικής ογκοθερμίας σε δύο πεδία:

 • Περιοχή του πνεύμονα (συμπεριλαμβανομένων των διογκωμένων λεμφαδένων)
 • Περιοχή επινεφριδίων

Συνεστήθη και τρίτο πεδίο (εγκέφαλος), αλλά δεν έγινε δεκτό από τον ογκολόγο της ασθενούς, ούτε ετέθη αυτή σε προφυλλάκτική ακτινοβόληση (όπως κανονικά προβλέπεται [1], λόγω της πολύ μεγάλης πιθανότητας εμφάνισης εστιών στον εγκέφαλο). Παράλληλα υποβαλλόταν σε μη εξατομικευμένη χημειοθεραπεία, που δεν διέρχεται τον αιματοεγγεφαλικό φραγμό (είναι και αυτό ένα από τα προβλήματα της θεραπευτικής αγωγής με βάση απρόσωπα, γενικά πρωτόκολλα, και όχι εξατομικευμένες φαρμακευτικές παρεμβάσεις). Με το πέρας των συνεδριών τοπικής ογκοθερμίας παρατηρήθηκαν τα εξής (Ιανουάριος  ’16):

 • Βελτίωση των διογκωμένων  προτραχειακων  λεμφαδένων κατά 5 mm (από 20 σε 15 mm, περίπου 25%).
 • Bελτίωση της πυλαίας μάζας δεξιά και της ατελεκτασικης περιοχής στον δεξιό άνω λοβό κατά 22 mm (περίπου 31%).
 • Κεντρική νέκρωση στο αριστερό επινεφρίδιο χωρίς σημαντική αλλαγή μεγέθους.

Η ασθενής συνεχίζει με ωριαίες συνεδρίες ογκοθερμίας, δύο φορές την εβδομάδα, ενώ για την αντιμετώπιση των εγκεφαλικών μεταστάσεων, που παρουσιάστηκαν εν τω μεταξύ, το ογκολογικό συμβούλιο προέκρινε ακτινοθεραπεία.

Σχόλιο 1

Ο βασικός λόγος αποφυγής της υπερθερμίας στον εγκέφαλο είναι η ύπαρξη εγκεφαλικού οιδήματος και ο φόβος επιδείνωσής του. Το ίδιο ισχύει φυσικά και για την ακτινοβόληση. Στις περιπτώσεις αυτές πρέπει να προηγείται αποιδηματική αγωγή και να ακολουθεί η ενδεδειγμένη αντικαρκινική αγωγή (ακτινοβολία, υπερθερμία).

Χρειάζεται εδώ να γίνει διάκριση υπερθερμίας και ογκοθερμίας: Η ογκοθερμία δεν έχει αντένδειξη επί εγκεφαλικού οιδήματος, και μπορεί να εφαρμόζεται, ακόμη και χωρίς αποιδηματική αγωγή (η οποία είναι βεβαίως χρήσιμη για όλους τους άλλους λόγους).

Σχόλιο 2

Με την ογκοθερμία [2] (όπως και με την ακτινοθεραπεία [3]) παρατηρείται μερικές φορές συρρίκνωση μακρυνών μεταστάσεων, χωρίς αυτές να έχουν απ΄ ευθείας αντιμετωπισθεί. Αυτό στη βιβλιογραφία αναφέρεται ως abscopal effect ή bystander effect, και αποδίδεται σε ανοσογόνο μηχανισμό κυτταρικού θανάτου [4, 5] (Immunogenic Cell Death) που πυροδοτείται από την παραγωγή σωματιδίων DAMP (Damage Associated Molecular Pattern), λόγω καταστροφών της πρωτοπαθούς εστίας, που αντιμετωπίσθηκε θεραπευτικά. Στη συγκεκριμένη ασθενή, το abscopal effect δεν παρατηρήθηκε.

Σχόλιο 3

Follow up της συγκεκριμένης ασθενούς θα παρουσιαστεί πολύ σύντομα.

Βιβλιογραφία

[1] Pier Luigi Filosso et al: Adenosquamous lung carcinomas: A histologic subtype with poor prognosis, Lung Cancer, 74 (1): 25–29, 2011

[2] Seong Min Yoon, Jung Suk Lee: Case of Abscopal effect with Metastatic Non-Small-Cell Lung Cancer; Oncothermia Journal 5: 53-57, 2012

[3] Shankar Siva et al: Abscopal effects of radiation therapy: A clinical review for the radiobiologist; Lung Letters

356, (1): 82–90, 2015

[4] Jitka Fucikova et al: Prognostic and Predictive Value of DAMPs and DAMP-Associated Processes in Cancer; Front Immunol 6: 402-408, 2015

[5] Meggyeshazi N et al: DNA fragmentation and caspase-independent programmed cell death by modulated electrohyperthermia; Strahlenther Onkol 190 (9) :815-22, 2014

 

Oπισθοπεριτοναϊκό ιστιοσάρκωμα και υπερθερμία

Oπισθοπεριτοναϊκό ιστιοσάρκωμα και υπερθερμία

Εισαγωγή – Υπερθερμία και νεοπλασματική νόσος

Yπερθερμία είναι η θεραπευτική αύξηση της θερμοκρασίας όλης της περιοχής στην οποία εφαρμόζεται (όγκος και κοντινοί υγιείς ιστοί ), ενώ ογκοθερμία, η επαναστατική νέα τεχνολογία θερμοθεραπείας, είναι η εκλεκτική αύξηση της θερμοκρασίας του καρκινικού όγκου, με ελάχιστη διάχυση στους γύρω υγιείς ιστούς, που επιτυγχάνεται με τη χρήση της προηγμένης τεχνολογίας της μορφοκλασματικής διαμόρφωσης πεδίου.

Η υπερθερμία χρησιμοποιείται κυρίως συμπληρωματικά και παράλληλα με άλλες μεθόδους εναντίον του καρκίνου, όπως την χημειοθεραπεία, την ακτινοθεραπεία, τη δράση των οποίων ενισχύει, αλλά και τη χειρουργική. Τελευταία παρουσιάζονται στην ξένη βιβλιογραφία σποραδικές αναφορές περιπτώσεων, που αντιμετωπίστηκαν με υπερθερμία ως μονοθεραπεία, είτε διότι είχαν εξαντληθεί τα περιθώρια των συμβατικών θεραπειών, είτε για λόγους άρνησης του ασθενούς. Ειδικότερα στα σαρκώματα των μαλακών μορίων η υπερθερμία ενδείκνυται απόλυτα, και περιλαμβάνεται στις διεθνείς και Ελληνικές κατευθυντήριες οδηγίες.

Το ιστιοσάρκωμα ή αδιαφοροποίητο πλειόμορφο σάρκωμα ανήκει στις μεσεγχυματογενείς κακοήθειες. Προσβάλλει συχνότερα τα άκρα, αλλά μία μορφή του, που παρουσιάζει και έντονα στοιχεία φλεγμονής, εμφανίζεται συχνότερα στον οπισθοπεριτοναϊκό “χώρο”. Κλινικά, η οπισθοπεριτοναϊκή ποικιλία του σαρκώματος προδίδεται από γενικά συμπτώματα (πυρετός, κακουχία, απώλεια βάρους κλπ), οπότε η μάζα αποκαλύπτεται στον απεικονιστικό έλεγχο, με μέγεθος ήδη μεγάλο, και παρεκτόπιση ενδοκοιλιακών οργάνων. Ενίοτε μπορεί να συνυπάρχει λέμφωμα, πολλαπλούν μυέλωμα ή κακοήθης ιστιοκυττάρωση, ή να έχει προηγηθεί ακτινοβόληση ή τοποθέτηση μεταλλικών προθέσεων. Ιστολογικά οι οπισθοπεριτοναϊκοί αυτοί όγκοι είναι ποικιλόμορφοι, με εστίες αιμορραγίας, νέκρωσης και αποτιτάνωσης. Συχνά διηθούν το κοιλιακό μυϊκό τοίχωμα, αλλά όχι τα νεφρικά και κεντρικά αγγεία. Θεραπευτικά, μπορεί να εφαρμοσθεί η χειρουργική στα μικρότερα οπισθοπεριτοναϊκά ιστιοσαρκώματα, αλλά στα μεγαλύτερα δεν προσφέρεται, παρά μόνο ως ογκομειωτική χειρουργική. Η χημειο- και ακτινοθεραπεία, που προσφέρονται για τα περιφερικά σαρκώματα, γενικά δεν εφαρμόζονται στα ενδο- και οπισθοπεριτοναϊκά, διότι η τοξικότητα είναι υπερβολικά μεγάλη. Το νόσημα αυτό απαιτεί μεγάλη εξειδίκευση, διότι οι θεραπευτικοί χειρισμοί είναι “ακροβατικοί”, μεταξύ ζωής και θανάτου. Η πρόγνωση γενικά είναι χείριστη.

Περίπτωση οπισθοπεριτοναϊκού ιστιοσαρκώματος

Η περίπτωση που παρουσιάζεται σήμερα προέρχεται από το Κέντρο Εξατομικευμένης Ογκολογίας & Υπερθερμίας Θεσσαλονίκης. Η εφαρμογή της ογκοθερμίας έφερε καλά αρχικά αποτελέσματα, ώστε κρίθηκε σκόπιμο να αναθεωρηθεί το αρχικό θεραπευτικό πλάνο, και από παρηγορικό να μετατραπεί σε θεραπευτικό.

Συγκεκριμένα, άνδρας ασθενής 62 ετών, διαγνώσθηκε αρχικά στις 5/11/13 με αδιαφοροποίητο οπισθοπεριτοναικό σάρκωμα. Υποβλήθηκε αμέσως σε ογκομειωτική χειρουργική και χημειοθεραπεία σε γειτονική μας χώρα. Για την περίοδο εκείνη δεν είναι διαθέσιμα περισσότερα στοιχεία.

Μετά από 11 περίπου μήνες, κατά τους οποίους ο ασθενής είχε κακώς και αντιμετωπιζόταν στην πατρίδα του συμπτωματικά, έγινε τομογραφικός έλεγχος (2/10/14), ο οποίος έδειξε υποτροπή της νόσου, στις αρχικές της διαστασεις (διάμετρος ~103 mm). Για τον λόγο αυτόν υποβλήθηκε ξανά σε χημεοθεραπεία, για την οποίαν επίσης δεν διαθέτουμε στοιχεία.

Δώδεκα μήνες αργότερα (10/2015) μεταφέρθηκε στην Θεσσαλονίκη, σε κακή γενική κατάσταση, όπου επαναλήφθηκε ο τομογραφικός έλεγχος, που είχε την εξής εικόνα:

Oπισθοπεριτοναϊκό ιστιοσάρκωμα και υπερθερμία. Διακρίνεται η πολυμορφικότητα του όγκου
Κακόηθες οπισθοπεριτοναϊκό ιστιοσάρκωμα. Διακρίνεται η πολυμορφικότητα του όγκου, διαστάσεων 102.74 mm, χωρίς διήθηση των μεγάλων αγγείων

Η αξονική τομογραφία επιβεβαίωσε ότι δεν υπήρχε καμμία βελτίωση, παρά την χημειοθεραπεία που προηγήθηκε. Κατόπιν έγινε επανεξέταση των ιστολογικών πλακιδίων, και η διάγνωση συγκεκριμενοποιήθηκε σε ιστιοσάρκωμα (αδιαφοροποίητο πλειόμορφο σάρκωμα).

Τον Δεκέμβριο 2016 άρχισε παρηγορική αγωγή με Ογκοθερμία ως μονοθεραπεία, σε συνεδρίες διάρκειας μιας ώρας, δύο φορές την εβδομάδα. Μετά την 8η συνεδρία (1 μήνα μετά) ο ασθενής άρχισε να βελτιώνεται υποκειμενικά, και να έχει καλλίτερη όρεξη, διάθεση και δυνάμεις.

Τον Φεβρουάριο 2016, δύο μήνες μετά την έναρξη της παρηγορικής άγωγής με ογκοθερμία μόνο, έγινε νέα αξονική τομογραφία, που είχε την εξής εικόνα:

Oπισθοπεριτοναϊκό ιστιοσάρκωμα και υπερθερμία: Σμίκρυνση του όγκου
Ακτινολογική βελτώση: Σμίκρυνση του όγκου κατά ~14 mm, παράλληλα με νέκρωση του όγκου, ιδίως στο κέντρο του, μόνο με ογκοθερμία. 

Επειδή ο ασθενής παρουσίασε σαφή στοιχεία ανταπόκρισης, κρίθηκε σκόπιμο να ενταθεί η θεραπευτική προσπάθεια, και να μετατραπεί ο στόχος από ανακουφιστικός σε θεραπευτικό. Η προσέγγιση αυτή τη φορά είναι με ολιστική, εξατομικευμένη ογκολογία (integrative oncology). Έγινε συλλογή κυκλοφορούντων νεοπλασματικών κυττάρων, καλλιέργειά τους και test ευαισθησίας χημειοθεραπευτικού (RGCC test). Εντοπίσθηκε ευαισθησία στο Helixor P, του οποίου άρχισε η υποδόρια χορήγηση, σε δόση 100mg εβδομαδιαία. Συμπληρωματικά χορηγείται βιταμίνη C εβδομαδιαία, 15 g ενδοφλεβίως, καθώς και σελήνιο, 200 μg ομοίως. Ο ασθενής συνεχίζει με υπερθερμία, μία φορά την εβδομάδα για προσωπικούς λόγους, παρά τις συστάσεις, ότι πρέπει να συνεχισθεί η θεραπεία που τον βελτίωσε.

Με την πολυδιάστατη αλλά και στοχευμένη αυτή προσέγγισημετατρέπεται η κακοήθεια σε χρόνιο νόσημα και η κακή πρόγνωση σε θετική.

Καρκίνος του ορθού και Υπερθερμία

Καρκίνος του ορθού και Υπερθερμία

Καρκίνος του ορθού και υπερθερμία

Ο καρκίνος του ορθού είναι παγκόσμια ο 3ος σε συχνότητα καρκίνος στον γενικό πληθυσμό σύμφωνα με το World Cancer Research Fund, με περίπου 1.4 εκατομμύρια νέες περιπτώσεις το 2012. Σύγχρονες έρευνες δείχνουν ότι δίαιτες φτωχές σε φυτικές ίνες και η καθιστική ζωή παίζουν σημαντικό ρόλο στην παθογένεια της νόσου. Με βάση τα επιστημονικά στοιχεία που ακολουθούν, είναι δυνατόν οι βραχυπρόθεσμοι θάνατοι από καρκίνο του ορθού (στη 2ετία) να μειωθούν άμεσα κατά τουλάχιστον 2.6 φορές, αν η υπερθερμία εφαρμοστεί σωστά σε όλες τις περιπτώσεις.

Κλινικά δεδομένα όπως τα παρακάτω αποκαλύπτουν ότι η ακτινοθεραπεία είναι πιο αποτελεσματική όταν συνδυαστεί με υπερθερμία. Η υπερθερμία θερμαίνει τον όγκο σε επίπεδο πυρετού, και αυτό ευαισθητοποιεί τα καρκινικά κύτταρα στην ακτινοβολία. Στις θερμοκρασίες επιπέδου πυρετού, τα φυσιολογικά κύτταρα είναι ανθεκτικά και ανανήφουν, όταν πεθάνουν τα καρκινικά κύτταρα.

Τί λένε οι κλινικές μελέτες για την επίδραση της υπερθερμίας; Λεπτομέρειες εδώ

Πολέμα τον καρκίνο!

Καρκίνος του ορθούΗ υπερθερμία δεν είναι επεμβατική πράξη, δεν έχει παρενέργειες και επιπλοκές, και μπορεί να αυξήσει την αποτελεσματικότητα των άλλων θεραπειών στον καρκίνο του ορθού.

Η Αμερικανική Αντικαρκινική Εταιρία εκτιμά για τις ΗΠΑ και για το 2015:

 • Οτι περίπου 93,090 άνθρωποι (με περίπου ίση επίπτωση σε άνδρες και  γυναίκες) θα νοσήσουν από καρκίνο του ορθού. Η πιθανότητα νόσησης στη διάρκεια όλης της ζωής είναι σήμερα 1:20.
 • Οτι περίπου 49,700 θα πεθάνουν από αυτόν τον λόγο.
 • Τώρα γνωρίζεις ότι με βάση τις παραπάνω μελέτες οι βραχυπρόθεσμοι θάνατοι από τη νόσο είναι δυνατόν να μειωθούν άμεσα κατά 2.6 φορές, αν εφαρμοζόταν υπερθερμία σε όλους τους ασθενείς, παράλληλα με τη συμβατική τους αγωγή.

Πώς θα μπορούσες να σώσεις μια ζωή;

Μάθε για την ΥΠΕΡΘΕΡΜΙΑ!

Μίλησε για την ΥΠΕΡΘΕΡΜΙΑ!

 

 

 

Είναι η υπερθερμία κατάλληλη για εμένα; Συχνές ερωτήσεις FAQ

Είναι η υπερθερμία κατάλληλη για εμένα;

Πώς μπορώ να το ξέρω;

Μόνο οι ενημερωμένοι ιατροί μπορούν να απαντήσουν αυτήν την ερώτηση. Όμως, οι ενημερωμένοι ασθενείς μπορούν πολύ καλλίτερα να συνεργασθούν με τους ενημερωμένους ιατρούς. Θα βοηθηθείτε αρχικά από τις παρακάτω απαντήσεις, και σε δεύτερο επίπεδο από τους πολλούς συνδέσμους που παρατίθενται. Σε καμμία περίπτωση οι απαντήσεις που δίνονται δεν είναι υποκατάστατα της έγκυρης και ενημερωμένης ιατρικής γνώμης. Υπερθερμία συχνές ερωτήσεις FAQ

Στόν παρακάτω σύνδεσμο νομίζουμε ότι θα λυθούν όλες οι απορίες. Αν παραμείνουν κάποιες, ρωτήστε μας

Υπερθερμία συχνές ερωτήσεις FAQ

 

Η Υπερθερμία στη Wall Street Journal: Τί προμηνύεται;

Η Υπερθερμία στη Wall Street Journal: Τί προμηνύεται;

Ιατρικά στη Wall Street Journal

Η Wall Street Journal απευθύνεται στην παγκόσμια χρηματο-οικονομική και επενδυτική elite. Δεν είναι ούτε ιατρική εφημερίδα, ούτε περιοδικό υγιείας και ευεξίας. Ο τίτλος του άρθρου που παρουσιάστηκε απροσδόκητα στις 14 Δεκ. 2015 από την Shirley Wang είναι: “Επιστήμονες μελετούν κατά πόσο η υπερθερμία κάνει τη χημειοθεραπεία πιο αποτελεσματική“. Η εφημερίδα δημοσιεύει ιατρικά άρθρα συνήθως όταν επίκειται κάποια μεγάλη ανακάλυψη ή εφεύρεση στον ιατρικό χώρο, που πρόκειται να εκτινάξει την τιμή της μετοχής της σχετικής εταιρίας. Το δημοσίευμα προβάλλει την Αμερικανική κατασκευάστρια εταιρία Pyrexar Medical Inc, με τη σειρά μηχανημάτων συμβατικής τεχνολογίας BSD. Η Pyrexar κινεί και τις διαδικασίες στο FDA. Κυριότερη ανταγωνίστρια της Pyrexar Medical είναι η Γερμανο-ουγγρική Oncotherm, εφευρέτις της επαναστατικής τεχνολογίας της Ογκοθερμίας (Nanothermia). Η Υπερθερμία στη Wall Street Journal: Τί προμηνύεται;

Τί λέει το δημοσίευμα;

Χημειοαντοχή

Πέρα από τις γενικές εισαγωγικές εξηγήσεις για τη φύση της θεραπείας του καρκίνου με υπερθερμία, το άρθρο αναφέρεται στην δυσκολία διείσδυσης των χημειοθεραπευτικών και στην χημειοαντοχή που παρατηρούνται κάποιες φορές, και στη λύση του προβλήματος με την προσθήκη υπερθερμίας.

Καρκίνος ουροδόχου κύστης

Επίσης, αναφέρεται σε μια μικρή αλλά σημαντική Ευρωπαϊκή μελέτη σχτική με τον καρκίνο της ουροδόχου κύστης και τη συμβολή της υπερθερμίας στη θεραπεία αυτών των δύσκολων περιπτώσεων, και συμπληρώνει με παράθεση των απόψεων ενός ουρολόγου ερευνητή από το Πανεπιστήμιο Duke, του Δρος Brant Inman, ο οποίος λέει μεταξύ άλλων: “Αν μπορούμε να παρεμβαίνουμε θεραπευτικά νωρίτερα και με λιγότερη τοξικότητα, να σκοτώνουμε τους όγκους πριν μεγαλώσουν, και να προκαλούμε μεγαλύτερη αντίδραση του ανοσοποιητικού, τότε θα έχουμε να κάνουμε με κάτι πραγματικά ενδιαφέρον”.

Υπερθερμία και ανοσοδιέγερση

Σύμφωνα με την δρα Sharon Evans, ογκολόγο-ανοσολόγο από το Roswell Park Cancer Institute στο Buffalo της Νέας Υόρκης, ακόμη και η χρήση θερμικών χειρουργικών εργαλείων διεγείρει το ανοσοποιητικό και προστατεύει από τις υποτροπές. Γίνεται επίσης αναφορά και στη χρήση υπερθερμίας μαζί με ανοσοθεραπεία, και πώς η άνοδος της θερμοκρασίας των ιστών σε επίπεδα πυρετού ενεργοποιεί όλων των ειδών τις ανοσολογικές αντιδράσεις. Και συμπληρώνει: “Το ενδιαφέρον είναι ότι η θερμική θεραπεία δεν ηταν απλά απευθείας καρκινοκτόνος, αλλά προκαλούσε ανοσολογική αντίδραση που έφερνε αποτέλεσμα ακόμη και έξω από τη θεραπευόμενη περιοχή”. Η Δρ Evans εννοεί εδώ το abscopal effect, στο οποίο έχουμε αναφερθεί σε προηγούμενα άρθρα μας.

Η μεγάλη μετα-ανάλυση του Kadota Fund

Το περίεργο είναι ότι το εποικοδομητικό αυτό δημοσίευμα δεν αναφέρει καθόλου τα πορίσματα της μεγάλης μελέτης του Kadota Fund, που δημοσιεύτηκαν το 2004, και είναι πολύ πιο γενικά και περιεκτικά, διότι αναφέρονται σε πολλές ποιοτικές μελέτες φάσης ΙΙΙ, για πολλά είδη καρκίνου, και περιλαμβάνουν και τη συνέργεια με την ακτινοθεραπεία.

Η Υπερθερμία στη Wall Street Journal: Τί προμηνύεται;
Στον πίνακα φαίνεται το πλεονέκτημα της προσθήκης υπερθερμίας στις συμβατικές θεραπείες, στα κυριότερα είδη καρκίνου

Η Υπερθερμία στη Wall Street Journal: Τί προμηνύεται;

 

 

Ομοιοστατικοί μηχανισμοί στην υπερθερμία

Ομοιοστατικοί μηχανισμοί στην υπερθερμία

Φυσιολογία: Σύμμαχος ή αντίπαλος;

Στις παλαιότερες πειραματικές (in vitro και in silico) μελέτες επίδρασης της υπερθερμίας σε κακοήθεις όγκους βλέπει κανείς την εκπληκτική της καρκινοκτόνο δράση. Η επέκταση των πειραμάτων σε ζώντα πειραματόζωα (πειράματα in vivo) και, αργότερα, οι κλινικές μελέτες σε ασθενείς με καρκίνο δεν έδειξαν ανάλογα αποτελέσματα. Ακριβέστερα, παρατηρήθηκε ότι τοπικά η νόσος ελέγχεται πολύ καλά, η ποιότητα ζωής βελτιώνεται, αλλά αυτά δεν μεταφράζονται σε αύξηση του προσδόκιμου ζωής των ασθενών. Η μακροπρόθεσμη πορεία της νόσου παραμένει δηλαδή αμετάβλητη. Πώς εξηγείται αυτό; Οι ομοιοστατικοί μηχανισμοί στην υπερθερμία δίνουν τη απάντηση, αν μελετηθούν σωστά.

Άλλο είναι το πείραμα in vitro και άλλο το in vivo. Στην πρώτη περίπτωση θερμαίνεται μια κυτταροκαλλιέργεια, ενώ στη δεύτερη ένας όγκος, μέρος ενός ζωντανού οργανισμού. Οι οργανισμοί διαθέτουν πολλά οργανικά συστήματα, τα οποία αντιδρούν στις μεταβολές (της θερμοκρασίας στην περίπτωσή μας), με άλλες μεταβολές, οι οποίες τείνουν να διατηρήσουν την ισορροπία του οργανισμού (ομοιόσταση).

Δείτε στο άρθρο “Υπερθερμία και θερμοκρασιακή αντιστροφή άρδευσης” πώς η φυσιολογία (δηλαδή οι ομοιοστατικοί μηχανισμοί) αντιστρατεύονται τους στόχους της υπερθερμίας στους ζωντανούς οργανισμούς, και πώς η νεώτερη υπερθερμία, η Ογκοθερμία, ξεπερνάει το πρόβλημα αυτό.

Η επιλεκτικότητα της Ογκοθερμίας
Σχ. 4. Η επιλεκτικότητα της Ογκοθερμίας: (a) Στον εξωκυττάριο χώρο του όγκου, η συμπύκνωση της ενέργειας του πεδίου γίνεται από τους ηλεκτρολύτες του εξωκυττάριου υγρού του όγκου, που έχουν ιδιαίτερη σύνθεση, αποτέλεσμα της μεταβολικής του δραστηριότητας (φαινόμενο Warburg), και από τις ιδιαίτερες διηλεκτρικές ιδιότητες του νερού, του συνδεδεμένου με τις πρωτεϊνες της μεμβράνης (φαινόμενο Szentgyorgyi) (b) Στο κυτταρικό επίπεδο, η αυτονομία των καρκινικών κυττάρων και η ειδική μορφοκλασματική τους διαμόρφωση προκαλεί την μικροσκοπική εστίαση της ενέργειας. (c) Στο νανοσκοπικό επίπεδο πραγματοποιείται η σημαντικότερη σε μέγεθος και κλινικό αποτέλεσμα ενεργειακή απορρόφηση από τα συσσωματώματα διαμεμβρανικών λιποπρωτεϊνών (lipid rafts-λιπιδικές “σχεδίες”). (d) Το αποτέλεσμα είναι η νανοσκοπική θέρμανση της κυτταρικής μεμβράνης εκλεκτικά, με συνέπεια την πυροδότηση του εξωτερικού μηχανισμού της απόπτωσης.

 

Υπερθερμία και θερμοκρασιακή αντιστροφή άρδευσης

 

 

Υπερθερμία: Η αντικαρκινική θεραπεία της πρωτοβάθμιας περίθαλψης

Υπερθερμία: Η αντικαρκινική θεραπεία της πρωτοβάθμιας περίθαλψης

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ (αναλυτικά οι ομιλίες εδώ)

Αθήνα 03/12/15

Ο επιστημονικός φορέας που εποπτεύει την αντικαρκινική θεραπεία «Υπερθερμία» στη χώρα μας, η Ελληνική Εταιρία Υπερθερμικής Ογκολογίας, παρουσίασε σήμερα την πρωτοποριακή αυτή μέθοδο καταπολέμησης του καρκίνου στο αμφιθέατρο του ταμείου ασφάλισης δημοσιογράφων, ΕΔΟΕΑΠ. Πρόκειται για μέθοδο που εφαρμόζεται πλέον με επιτυχία και στην Ελλάδα – τα τρία τελευταία χρόνια- με ουσιαστικά αποτελέσματα στην καταπολέμηση της μεγάλης μάστιγας του καρκίνου και μάλιστα χωρίς παρενέργειες και επιπλοκές. Γι΄ αυτό χαρακτηρίζεται η Υπερθερμία: Η αντικαρκινική θεραπεία της πρωτοβάθμιας περίθαλψης.

Σύμφωνα με τους ομιλητές:

 • Η υπερθερμία είναι η αύξηση της θερμοκρασίας των ιστών της περιοχής στην οποία εφαρμόζεται (καρκίνος και κοντινοί υγιείς ιστοί).
 • Χρησιμοποιείται πάντα συμπληρωματικά και παράλληλα με άλλες μεθόδους εναντίον του καρκίνου, όπως την Χημειοθεραπεία, την Ακτινοθεραπεία (τη δράση των οποίων ενισχύει), αλλά και τη Χειρουργική.
 • Διακρίνεται σε:
  • Α.  Ολοσωματική Υπερθερμία (Whole Body Hyperthermia), που απευθύνεται κυρίως σε ασθενείς με μεταστατική νόσο, και αφορά την θέρμανση ολόκληρου του σώματος, και
  • Β. Τοπική υπερθερμία που απευθύνεται σε ασθενείς με περιορισμένη νόσο, και αφορά θέρμανση μιας ή δύο περιοχών του σώματος. Η Τοπική Υπερθερμία από τεχνικής πλευράς διακρίνεται σε:
   • α) Επιφανειακή Υπερθερμίαγια καρκινικούς όγκους που βρίσκονται σε βάθος μέχρι 3-4 εκατοστών. Εφαρμόζεται από το 2012 στο Αρεταίειο νοσοκομείο.
   • β) Εντωβάθει Υπερθερμία για την αντιμετώπιση καρκινικών όγκων σε βάθος μεγαλύτερο των 3 εκ.  Εφαρμόζεται σε δύο ιδιωτικά θεραπευτικά κέντρα (Αθήνα και Θεσσαλονίκη).
 • Είναι καρκινοκτόνος, ενώ ταυτόχρονα βελτιώνει την γενική κατάσταση υγείας του ασθενούς.
 • Είναι απλή στην εφαρμογής της, ανώδυνη, δεν προκαλεί ταλαιπωρία και παρενέργειες.
 • Δεν χρησιμοποιεί ιοντίζουσα ακτινοβολία και άρα είναι ασφαλής για ασθενείς, ιατρονοσηλευτικό προσωπικό και περιβάλλον.
 • Κλινικές μελέτες (βλ. επίσης εδώ και εδώ) αποδεικνύουν ότι ο συνδυασμός της υπερθερμίας με την ακτινοθεραπεία ή τη χημειοθεραπεία πολλαπλασιάζει την αποτελεσματικότητα της θεραπείας (βλ. συνημμένο πίνακα).
 • Με ομόφωνη απόφαση του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας της Ελλάδος (ΚΕΣΥ) στις 6/9/2011  αναγνωρίστηκε ως ιατρική πράξη, εντάχθηκε στην ειδικότητα της Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας και σημειώθηκε ότι δρα μέσω υπερθέρμανσης των νοσούντων ιστών (χωρίς δηλαδή να εκπέμπεται βλαβερή ακτινοβολία).

Όλοι οι ομιλητές χαρακτήρισαν την “Yπερθερμία: Η αντικαρκινική θεραπεία της πρωτοβάθμιας περίθαλψης”, διότι:

 • Δεν χρησιμοποιεί ιοντίζουσα ακτινοβολία (=ακτινοβολία που προκαλεί αλλοιώσεις στο DNA)
 • Δεν έχει παρενέργειες και επιπλοκές (πχ δεν προκαλεί πόνο, ναυτία, καχεξία, βλεννογονίτιδες, αλωπεκία, αιμορραγίες κλπ, όπως η χημειοθεραπεία, ούτε εγκαύματα, οστεονεκρώσεις κλπ, όπως η ακτινοθεραπεία)
 • Ενισχύει το ανοσοποιητικό σύστημα (σε αντίθεση με την χημειοθεραπεία και ακτινοθεραπεία, που το καταστέλλουν)
 • Βελτιώνει την ποιότητα ζωής

Την παρουσίαση έκαναν, παρουσία δημοσιογράφων και ιατρών του ΕΔΟΕΑΠ, οι κκ:

 • Βασίλειος Κουλουλίας, Αναπληρωτής Καθηγητής Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Υπερθερμικής Ογκολογίας (ΕΕΟΥ).
 • Νικόλαος Ουζούνογλου, καθηγητής Κυματικής (Ε.Μ.Π.), Αντιπρόεδρος ΕΕΥΟ.
 • Δρ Αλφρεντ Μπάριτς, Χειρουργός-Ογκολόγος, Πρόεδρος της Επιστημονικής Επιτροπής ΕΕΥΟ.
 • Δρ Χρήστος Αντύπας, Φυσικός Ιατρικής, πρόεδρος της Ένωσης Φυσικών Ιατρικής Ελλάδας (ΕΦΙΕ).
 • Δρ Αίας-Θεόδωρος Παπασταύρου, Χειρουργός Ωτων, Ρινός, Λάρυγγος ΙΑΣΩ GENERAL, Ειδ. Γραμματέας ΕΕΥΟ.

αναλυτικά οι ομιλίες εδώ

Υπερθερμία: Η αντικαρκινική θεραπεία της πρωτοβάθμιας περίθαλψης
Υπερθερμία: Η αντικαρκινική θεραπεία της πρωτοβάθμιας περίθαλψης Ανώδυνη, ανεπίπλοκη, χωρίς βλαπτική ακτινοβολία, χωρίς παρενέργειες

Υπερθερμία Ογκοθερμία: Νέο όπλο στον πόλεμο κατά του καρκίνου

Υπερθερμία Ογκοθερμία: Νέο όπλο στον πόλεμο κατά του καρκίνου

Εισαγωγή

Οι συγγραφείς: Δρ. Μιχάλης Μαραγκός και Δρ. Άλφρεντ Μπάριτς

Στην προσπάθειά μας για καλλίτερη ενημέρωση στα θέματα της προοδευτικής ογκολογίας,  παρακαλέσαμε δύο έγκριτους ειδικούς ιατρούς, από τους ελάχιστους στην Ελλάδα με πραγματική εμπειρία στην εφαρμογή Υπερθερμίας Ογκοθερμίας και με εξαιρετικές επιτυχίες στο ενεργητικό τους, να μας δώσουν την δική τους οπτική. Ο κ. Μιχάλης Μαραγκός, ακτινοθεραπευτής-ογκολόγος και ο κ. Άλφρεντ Μπάριτς (Alfred Barich) , χειρουργός-ογκολόγος μας προσέφεραν ένα εκλαϊκευμένο άρθρο, με τίτλο: Υπερθερμία Ογκοθερμία: Νέο όπλο στον πόλεμο κατά του καρκίνου.

Ο κ. Μ. Μαραγκός είναι διευθυντής του ακτινοθεραπευτικού τμήματος του 424 στρατιωτικού νοσοκομείου Θεσσαλονίκης και διευθυντής του Κέντρου Υπερθερμικής Ογκολογίας Θεσσαλονίκης.

Dr Alfred Barich, Oncologist, μέλος της επιστημονικής επιτροπής ΕΕΟΥ

Ο κ. Α. Μπάριτς υπήρξε ιδρυτής και διευθυντής του ογκολογικού τμήματος της Κλινικής “Παναγία” Θεσσαλονίκης, με εκτεταμένη εμπειρία στην ογκολογία και στην Υπερθερμία Ογκοθερμία, στο πλαίσιο εφαρμογής της ολοκληρωμένης ογκολογίας, την οποίαν ασκεί ιδιωτικά στην Θεσσαλονίκη. Είναι πρόεδρος της επιστημονικής επιτροπής της Ελλ. Εταιρίας Υπερθερμικής Ογκολογίας (ΕΕΥΟ).

Η Υπερθερμία (Y/Θ),είναι μία ειδική θεραπευτική τεχνική στη μάχη κατά τoυ καρκίνου που βασίζεται σε διαδικασίες ανύψωσης της θερμοκρασίας του σώματος ή τοπικά, σε διάφορες πάσχουσες περιοχές του, στους 41-43οC περίπου, μέσω εφαρμογής ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας (ή ενέργειας μέσω υπερήχων) για μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Στόχο έχει είτε την θανάτωση των καρκινικών κυττάρων, είτε την ευαισθητοποίησή τους, ώστε αυτά να καταστούν ευάλωτα σε συμβατικές θεραπείες (ακτινοβολίες ή χημειοθεραπείες). Στην πρώτη περίπτωση η υπερθερμία δρά άμεσα, ενώ στη δεύτερη βοηθητικά, συνεργώντας με άλλες θεραπείες [1].

Στην πραγματικότητα είναι μια πανάρχαια τεχνική αντιμετώπισης του καρκίνου, η αρχή της οποίας ανακαλύφθηκε σε Αιγυπτιακούς παπύρους. Στις μέρες μας, η εισαγωγή της στην κλινική πράξη ξεκίνησε με δειλά αλλά σταθερά βήματα. Εκσυγχρονίστηκε η αρχική της ιδέα, και οι τεχνολογικές πρόοδοι συνεχίζουν να της προσθέτουν αποτελεσματικότητα και να της αφαιρούν δυσκολίες [2].

Η πρώτη ανακοίνωση για την Υ/Θ έγινε το 1886 από τον W. Busch, ενώ στο τέλος του 19ου αιώνα ο William Colley έκανε χρήση υπερθερμίας προκαλώντας τεχνητό πυρετό σε ασθενείς που έπασχαν από σάρκωμα μαλακών μορίων, με ενέσεις που περιείχαν εκχυλίσματα από βακτηριδιακό υλικό, γνωστά μέχρι σήμερα ως «τοξίνη του Coley» με αρκετά θεαματικά αποτελέσματα.

Το αυξημένο ενδιαφέρον για τη χρήση της Υ/Θ στη θεραπεία του καρκίνου αναπτύχθηκε στη δεκαετία του 1960, όταν έκαναν την εμφάνισή τους διάφορες συσκευές παραγωγής είτε συστηματικής είτε τοπικής υπερθερμίας που θα εξελισσόντουσαν αργότερα παράλληλα με τις νέες τεχνολογίες [8]. Όμως, μόλις τα τελευταία 15 χρόνια αυτές οι νέες ανακαλύψεις και τεχνολογίες έχουν μετατρέψει την Υ/Θ σε μια πολύτιμη αντικαρκινική θεραπευτική τεχνική. Ωστόσο, η Υ/Θ δεν είναι ευρέως διαδεδομένη και οι τρεις συμβατικές τεχνικές (χειρουργική, χημειοθεραπεία και ακτινοθεραπεία – αλλά και η ορμονοθεραπεία) ακόμα δεσπόζουν ως θεραπείες στη μάχη κατά του καρκίνου, χαρακτηριζόμενες μάλιστα σήμερα ως τα «golden standards» της ογκολογίας.

Η Υ/Θ, ωστόσο, μπορεί υπό προυποθέσεις να επενεργήσει ευεργετικά με συνεργιστικό τρόπο στις παραπάνω μεθόδους, είτε με το να θανατώσει άμεσα, είτε με το να αποδυναμώσει τα καρκινικά κύτταρα, χωρίς καθόλου αυτό να επηρεάζει σημαντικά τα φυσιολογικά κύτταρα.

Υπάρχουν πολλές βιοχημικές αλλαγές ως συνέπεια του θερμικού σοκ που προκαλεί η Υ/Θ εντός του κυττάρου, μέσα από μοριακούς μηχανισμούς, και σε αυτή αναλογεί το μοντέλο των 5R΄s της κυτταροκινητικής των όγκων, που παρατηρείται στην Ακτινοθεραπεία με ιοντίζουσες Ακτινοβολίες, δηλαδή «Repopulation, Repair, Redistribution, Reoxygenation, Radioresistance». Ο συμπαγής όγκος με την χαoτική αγγειακή δομή του με δυσκολία επιτρέπει τη διάχυση της θερμότητας. Παράλληλα, το όξινο pH και τα πιο ανθεκτικά κακοήθη κλωνογενή κύτταρα (cancer stem cells) στο κέντρο του τον καθιστούν δύσκολα προσπελάσιμο στην χημειο- και ακτινοθεραπεία. Η Υ/Θ αυξάνει τη ροή του αίματος στην περιοχή του όγκου-στόχου, μέσω αγγειοδιαστολής και διευκολύνει την αιμάτωση και την οξυγόνωση (Reoxygenation) της περιοχής. Αυτό υπό προϋποθέσεις μπορεί να ενισχύσει την αποδοτικότητα των χημειοθεραπευτικών φαρμάκων και των ακτινοβολιών στην περιοχή, αλλά και να βλάψει τους επιδιορθωτικούς μηχανισμούς, που θα συνέβαλαν στην αποκατάσταση των ζημιών που προκλήθηκαν στα καρκινικά κύτταρα κατά τη διάρκεια τέτοιων εφαρμογών (Repair) [7].

Η Υ/Θ μπορεί να επάγει την έναρξη της διαδικασίας απόπτωσης των καρκινικών κυττάρων (έναντι της οποίας αυτά έχουν αναπτύξει μηχανισμούς άμυνας, που τους επιτρέπυν να μην αποθνήσκουν, οπως κάνουν τα φυσιολογικά κύτταρα). Η ήπια θερμική επέμβαση στον όγκο μπορεί να προκαλέσει ανεπαίσθητες αλλαγές, που όμως, σε συνδυασμό και με άλλους χειρισμούς, μπορεί να επάγουν το θάνατο του κυττάρου, προκαλώντας κυτταρική απόπτωση. Σε υψηλές θερμοκρασίες προκαλείται άμεσoς κατακερματισμός του DNA και ταχεία νέκρωση των κυττάρων εντός του όγκου (μιττωτική καταστροφή και απώλεια κλωνογενούς ικανότητας) [5]. Ταυτόχρονα, οι φυσιολογικοί ιστοί δεν υφίστανται ιδιαίτερες βλάβες λόγω των αρτιότερων επιδιορθωτικών μηχανισμών που διαθέτουν τα κύτταρά τους (Repair).

Η Υπερθερμία παρακάμπτοντας τους περιορισμούς της αιμάτωσης και της οξυγόνωσης, που αφορούν την χημειοθεραπεία και την ακτινοθεραπεία, επενεργεί άμεσα στα πιο ανθεκτικά κλωνογενή κύτταρα του κέντρου του όγκου με άμεση μετουσίωση ή τήξη των κυτταρικών πρωτεϊνών τους αφήνοντας ζωντανά τα λιγότερο κακοήθη της περιφέρειας (Redistribution) στην δράση της χημειοθεραπείας και της ακτινοθεραπείας [5], [6]. Έτσι,ακόμα κι αν τα καρκινικά κύτταρα δεν πεθάνουν τελείως, γίνονται πιο ευάλωτα στην ιονίζουσα ακτινοβολία (Radioresistance) ή σε ορισμένες θεραπείες με χημειοθεραπευτικά φάρμακα, τα οποία για τον λόγο αυτό θα μπορούσαν υπό προυποθέσεις να δινόντουσαν σε μικρότερες δόσεις (Χημειο-Ακτινοευαισθητοποίηση), με αποτέλεσμα την μείωση των παρενεργειών τους, προς άμεση καλλιτέρευση της ποιότητας ζωής των ασθενών.

Κατά την θερμοθεραπευτική αντιμετώπιση ορισμένων ασθενών γίνεται και χρήση τεχνικών Υ/Θ ολόκληρου του σώματος, χωρίς δηλαδή να στοχεύουν αυτές στην επιλεκτική τοπική θέρμανση του όγκου. Σε αυτές επιδιώκεται, κάτω από ασφαλείς συνθήκες, η ομοιογενής θέρμανση όλου του σώματος σε θερμοκρασίες από 39,5οC για 4-8 ώρες και έως 42οC για 1-2 ώρες (Jia & Liu, 2010), θέτοντας τον ασθενή υπό την επίδραση ειδικά φιλτραρισμένης υπέρυθρης ακτινοβολίας, και περιτυλίγοντάς τον με ειδικές κουβέρτες θέρμανσης [8]. Οι τεχνικές είναι κυρίως δύο, με παραλλαγές:

α) Η ενδιάμεση ή ήπια ολοσωματική Υ/Θ, η οποία φτάνει σε θερμοκρασίες ίσες με αυτές ενός μέσου ή υψηλού πυρετού 38,5οC και μπορεί να διεγείρει τη φυσιολογική ανοσολογική ανταπόκριση (άμεση και έμμεση) έναντι του όγκου [7-8].

β) Η ακραία ολοσωματική Υ/Θ η οποία γίνεται υπό αναισθησία, γιατί φτάνει σε θερμοκρασίες άνω των 42,5οC, και χρησιμοποιείται για την άμεση καταστροφή κάποιων όγκων, κυρίως σε συνδυασμό με χημειοθεραπεία και για τη θεραπεία προχωρημένων καρκίνων με μεταστάσεις [8].

Στις παραπάνω τεχνικές επιδιώκεται ώστε οι θερμοκρασίες να διατηρούνται υψηλές σε οριακώς ανεκτά επίπεδα τεχνητού πυρετού για μεγάλα χρονικά διαστήματα, Σπάνια, λόγω της έκκρισης κυτταροκινών, και ανάλογα με το είδος της τεχνικής, μπορεί να παρουσιαστούν σε αυτές παρενέργειες στον ασθενή, από ήπιες έως πολύ σοβαρές, ανάλογα με την τεχνική, που ξεκινούν από μια απλή διάρροια, ήπια ναυτία και τάση για έμετο, μέτρια κόπωση και γενικότερα συμπτώματα μέτριας θερμοπληξίας, ενώ για την ακραία ολοσωματική Υ/Θ, επειδή γενικά η θερμοκρασία 42οC είναι στο οριακό σημείο το συμβατό με τη ζωή, οι πιθανές παρενέργειες μπορεί να είναι και σοβαρότερες.

Για να ελεγχθούν αυτές οι παρενέργειες και να ελαχιστοποιηθεί η βλάβη σε υγιείς ιστούς οι γιατροί της ογκολογικής ομάδας με επικεφαλής τον αναισθησιολόγο και τον ακτινοθεραπευτή-ογκολόγο θα πρέπει να παρακολουθούν προσεκτικά ανά πάσα στιγμή τις ζωτικές λειτουργίες του ασθενή μέσω των μηχανημάτων και του monitor ελέγχου θερμοκρασίας-χρόνου τα οποία και συμπεριλαμβάνονται στον εξοπλισμό του μηχανήματος της ολοσωματικής Υ/Θ. Ταυτόχρονα, η ολοσωματική Υ/Θ επιδιώκεται να συνδυάζεται με θεραπείες έγχυσης βιταμίνης C, σεληνίου και και άλλων σκευασμάτων ή μεθόδων κατά περίπτωση, π.χ. δενδριτικών κυττάρων, που όμως έχουν εξατομικευμένη χρήση σε κάθε ασθενή, γιατί όλα αυτά έχουν βρεθεί ότι έχουν καλύτερα θεραπευτικά αποτελέσματα [10]. Η ολοσωματική Υ/Θ κάτω από αυτές τις συνθήκες, αν χρησιμοποιηθεί με σύνεση και ορθή ιατρική κρίση, έχει ελάχιστες παρενέργειες και μεγάλο όφελος.

H Υπερθερμία τείνει να ξεπερνάει την αναμενόμενη αρχική και εύλογη δυσπιστία της Ιατρικής κοινότητας λόγω ενθαρρυντικών αποτελεσμάτων σε τρέχουσες μελέτες φάσεων II και ΙΙΙ, που παρέχουν πολυάριθμες αξιόπιστες ενδείξεις για τα πολύ σοβαρά θετικά της οφέλη. Ήδη στην κλινική πράξη φαίνεται ότι τέτοια οφέλη προκύπτουν τόσο κατά την εφαρμογή της ως μονοθεραπείας, όσο και στο συνδυασμό της με τις άλλες θεραπείες. Για παράδειγμα, έχει βρεθεί ότι όταν η Υ/Θ εφαρμοστεί ταυτόχρονα ή εντός ολίγης ώρας μετά από ακτινοβολία, ενώ η ακτινοβόληση μόνη της δίνει πλήρη ανταπόκριση σε περίπου 30% των ασθενών, ο συνδυασμός και των δύο μεθόδων αυξάνει το ποσοστό της ανταπόκρισης στο 70% των ασθενών. Σε υψηλής εξειδίκευσης ογκολογικά κέντρα, χρησιμοποιείται η υπερθερμία σε συνδυασμό με ακτινοβολία σε ασθενείς με πρώιμους καρκίνους του μαστού, της κεφαλής και του λαιμού, καθώς και του προστάτη. Ο James Bicher (Bicher Cancer Institute-Los Angeles) καταγράφει ποσοστά πλήρους ανταπόκρισης 82% για τους ασθενείς με καρκίνο μαστού, 88% για καρκίνους κεφαλής και τραχήλου, και 93% για τους ασθενείς με καρκίνο προστάτη. Αντιστοίχως τα ποσοστά 5ετούς επιβίωσης ήταν 80% για τους ασθενείς με καρκίνο μαστού, 88% για αυτούς με καρκίνους κεφαλής και τραχήλου και 87% για τους ασθενείς με καρκίνο προστάτη [7] [9].

Γενικά, η Υ/Θ είναι τόσο ακίνδυνη, ώστε μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε οποιοδήποτε στάδιο του καρκίνου, αν και μέχρι τώρα η κύρια χρήση της περιοριζόταν σε προχωρημένους συμπαγείς όγκους, που δύσκολα θα μπορούσαν να χειρουργηθούν ή που ήταν ακόμα και ανεγχείρητοι, καθώς και σε περιπτώσεις υποτροπών και μεταστάσεων μετά από θεραπεία [3-4]. Αυτή η συντηρητικότητα της ογκολογικής κοινότητας ευθύνεται και για τα αρχικά περιορισμένα ευεργετικά αποτελέσματα της υπερθερμίας· και ήταν φυσικό: όσο χειρότερη η κατάσταση των ασθενών που υποβάλοντο σε υπερθερμία, τόσο φτωχότερα και τα αποτελέσματα.

Ωστόσο, η Υ/Θ ποτέ δεν υπήρξε ευρέως διαδεδομένη όπως η χειρουργική, η ακτινοθεραπεία και η χημειοθεραπεία, παρά μόνο σε ερευνητικά κέντρα και ιδιωτικές κλινικές. Ποιοί ήταν οι λόγοι: Ίσως οι απλοϊκές πρώτες τεχνικές εφαρμογής της Υ/Θ (τεχνολογία φούρνου μικροκυμάτων), που δεν επέτρεπαν την επαναληψιμότητα της θεραπείας, οι τεχνικές δυσκολίες στην διανομή και στην κατανομή της θερμοκρασίας στον όγκο-στόχο, η παρά τη απλότητα στην αρχή της λειτουργίας, περίπλοκη κατασκευή που απαιτούσε, η ανάγκη για παράλληλη ψύξη φυσιολογικών ιστών, καθώς και οι απαιτήσεις της σε εξειδικευμένο προσωπικό και σε προσωπικό εντατικής φροντίδας για τους βαρέως πάσχοντες ασθενείς. Όλες αυτές οι απαιτήσεις ήταν πάρα πολλές σε σύγκριση με τις αντίστοιχες στην ακτινο-χημειοθεραπεία [3].

Αν και η Υ/Θ στερείται πολυετών κλινικών δεδομένων και στατιστικών ερευνών, εντούτοις η μακροχρόνια εμπειρία μαζί με τα πολύ θετικά αποτελέσματα των πολλών κλινικών ενδείξεων δημιουργούν έναν διαρκώς ανανεούμενο ενθουσιασμό στη επιστημονική κοινότητα για τη μέθοδο. Αυτός ο ενθουσιασμός αντανακλάται στον αυξανόμενο αριθμό θεραπευτικών κέντρων που ενδιαφέρονται να την ενσωματώσουν στην καθημερινή κλινική τους πράξη πρωτοπορώντας έτσι στην μάχη κατά του καρκίνου [6].

Διεθνώς, υπάρχει πληθώρα δημοσιεύσεων σε περιοδικά αλλά και στο διαδίκτυο στις ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων Medline, Embase, Cochrane Library, CancerLit και ClinicalTrials.gov όπου παρέχονται χρήσιμες πληροφορίες προς αξιοποίηση για την βάσιμη χρήση της Υ/Θ στον καρκίνο, ενώ το ενδιαφέρον για μελέτες φάσεων II και ΙΙΙ εστιάζεται κυρίως σε περιπτώσεις καρκίνων ουροδόχου κύστεως, υποτροπών μαστού, οισοφάγου, ωοθηκών, μήτρας, κόλπου, κεφαλής-τραχήλου, μη-μικροκυτταρικού καρκίνου πνεύμονα, προστάτη, παχέος εντέρου, ορθού, πρωτοπαθών δερματικών καρκίνων και δερματικών μεταστατικών εστιών, αλλά και σε σαρκώματα, όπου οι συμβατικές μέθοδοι δεν φαίνεται να έχουν την προσδοκώμενη αποτελεσματικότητα. Στις παραπάνω περιπτώσεις έχει βρεθεί ότι προσφέρει σημαντικό θεραπευτικό όφελος [9].

Σήμερα, η Υ/Θ εφαρμόζεται παγκοσμίως σε κέντρα κλινικών ερευνών και σε ιδιωτικές κλινικές σε Καναδά, Ιαπωνία, Αυστρία, Κίνα, Γερμανία, Ιταλία, Ισπανία, Βόρεια Αμερική, Ελβετία και στην Ολλανδία, όπου έχει ήδη καθιερωθεί και σαν υποειδίκευση στην ειδικότητα της Ακτινοθεραπευτικής-Ογκολογίας. Στην Ελλάδα έχει αναγνωριστεί επίσημα ως Ακτινοθεραπευτική πράξη από την Πολιτεία με το ΦΕΚ 2408 και έχει κοστολογηθεί προκειμένου να αναγνωριστεί ως δαπάνη από τα ασφαλιστικά ταμεία. Αναμένονται στο μέλλον διευκρινιστικές εγκύκλιοι. Στην Ελλάδα η Υ/Θ προς το παρόν μπορεί να γίνει μόνο σε ιδιωτικά ιατρεία και κλινικές [1].

Κατά συμπέρασμα, η Υπερθερμία προκύπτει ως ένας νέος αναδυόμενος κλάδος Ακτινοθεραπείας στην Ογκολογία. Η εμπειρία, οι κλινικές μελέτες υψηλής εξειδίκευσης, η βελτιωμένη τεχνολογία και οι καλύτερες δεξιότητες στη χρήση της θα συμβάλλουν στην καλύτερη κατανόηση αυτής της πολλά υποσχόμενης τεχνικής που έρχεται δυναμικά να προστεθεί στη θεραπευτική φαρέτρα των ιατρών, στη μάχη κατά του καρκίνου.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

 1. Ahmed Bettaieb, Paulina K. Wrzal and Diana A. Averill-Bates. Hypertermia:Cancer Treatment and Beyond». INTECH. Chapter 12.
 2. Bryan CP.Ancient Egyptian medicine: Τhe Papyrus Ebers Chicago: Ares publishers, 1974.
 3. Stewart JR. Prospects for hyperthermia in cancer treatment. In: Urano M. and Douple E. (eds.). Hyperthermia and Oncology. Vol.1. Utrecht: VSP. 1988. p. 1-12.
 4. Falk MH, Issels RD. Hyperthermia in oncology. International Journal of Hyperthermia 2001; 17(1):1-18.
 5. Kaminga HH. Cell biological effects of hyperthermia alone or combined with radiation or drugs: A short introduction to newcomers in the field. Int J Hyperthermia, 20: 191-196, 2006.
 6. Overgaard J: The current and potential role of hyperthermia in radiotherapy. Int J Radiat Oncol Biol Physs, 16: 535-549, 1989.
 7. Bicher HI, Mitagvaria NP, Bruley DF. Changes in tumor tissue oxygenation during microwave hyperthermia: clinical relevance. Adv Exp Med Biol, 180: 901-905, 1984.
 8. Jia D, Liu J. Current devices for high-performance whole-body hyperthermia therapy. Expert Rev Med Devices, 2010; 7(3):407-23
 9. van der Zee J et al. The Kadota Fund International Forum 2004-clinical group consensus. Int J Hyperthermia, 2008; 24(2): 111-22
 10. L. J. Hoffer , M. Levine, S. Assouline, D. Melnychuk, S. J. Padayatty, K. Rosadiuk, C. Rousseau, L. Robitaille and W. H. Miller Jr. Phase I clinical trial of i.v. ascorbic acid in advanced malignancy. Lady Davis Institute for Medical Research, Jewish General Hospital, 3755 Cote-Ste-Catherine Road, Montreal, Quebec H3T 1E2, Canada.

Υπερθερμία και ογκοθερμία 2015: Το συνέδριο ICHS

Υπερθερμία και ογκοθερμία 2015: Το συνέδριο ICHS

Μελέτες για την υπερθερμία και ογκοθερμία – ICHS

Έληξε στις 12/7/15 το ετήσιο συνέδριο της ICHS (International Clinical Hyperthermia Society – Διεθνής Εταιρία Κλινικής Υπερθερμίας), που στέφθηκε, όπως κάθε χρόνο, με μεγάλη επιτυχία. Το θέμα του συνεδρίου ήταν: Υπερθερμία και ογκοθερμία 2015).

Από τις πολλές και ενδιαφέρουσες ανακοινώσεις, ξεχωρίσαμε τις παρακάτω, διότι σχετίζονται με την υπερθερμία και ογκοθερμία, καθώς και με τη μεθοδολογία τους, τους μηχανισμούς και τα αποτελέσματά τους:

Ανδρέας Σζάσζ, Andras Szasz
Καθ. Ανδρέας Σζάσζ: Εμπνευστής της ογκοθερμίας
 • Καθ. Andras Szasz: “Πού κατευθύνεται η ογκολογική υπερθερμία; – Επικαιροποίηση 2015”, που εστιάσθηκε στις μελλοντικές στρατηγικές τάσεις της υπερθερμίας ως ογκολογικής θεραπείας.
 • Καθ. Oliver Szasz: “Ογκοθερμία – Μια σύμπλοκη θεραπευτική προσέγγιση”, που εστιάσθηκε στις διαφορές αποτελεσμάτων ογκοθερμίας – απλής υπερθερμίας στους 42°C.
 • Καθ. Tibor Krenacs: “Ενεργοποίηση σηματοδότησης σχετιζόμενης με βλάβες από στρες στα καρκινικά κύτταρα, προκαλούμενες από την ογκοθερμία”. Η παρουσίαση κατέδειξε τα ανοσοδιεγερτικά  αποτελέσματα της ογκοθερμίας και τη βιοχημική τους βάση.
 • Δρ. Tamas Vancsik: “Η ηλεκτρο-υπερθερμία (ογκοθερμία) στοχεύει την μεμβράνη των καρκινικών κυττάρων”. Παρουσιάσθηκαν απ΄ ευθείας μετρήσεις θερμοκρασίας στο καρκινικό κύτταρο (με χρήση προηγμένης τεχνολογίας), στις οποίες φάνηκε ότι ήταν σημαντικά υψηλότερη από το περιβάλλον.
 • Δρ. Edina Papp: “Απορρόφηση ενέργειας από τη «μεμβρανική σχεδία» κατά την διαμορφωμένη ηλεκτρο-υπερθερμία (ογκοθερμίας)”· παρατέθηκαν μαθηματικές αποδείξεις για τον υψηλό βαθμό εκλεκτικότητας δράσης της ογκοθερμίας στα καρκινικά κυτταρικά στοιχεία, και ιδίως στα αυτόχθονα νανοσωματίδια της μεμβράνης, που λέγονται «μεμβρανικές σχεδίες (lipid membrane rafts).
 • Δρ. Eva Kiss: “Ο ρόλος της διαμόρφωσης στην διαμορφωμένη ηλεκτρο-υπερθερμία (ογκοθερμία)· μελέτη στο πειραματικό μοντέλο μεταμοσχευμένου καρκίνου του παχέος εντέρου”. Εστιάσθηκε στην κατάδειξη των διαφορών της διαμορφωμένης και αδιαμόρφωτης θεραπείας σε μοντέλα in vivo.
 • Dr. Nora Meggyeshazi: “Κυτταρικός θάνατος σε κακοήθεις όγκους, προκαλούμενος από διαμορφωμένη ηλεκτρο-υπερθερμία (ογκοθερμία), σε συνδυασμό με τον φυτικό αντι-αγγειογενετικό παράγοντα Marsdenia tenacissima, σε πειραματικό μοντέλο καρκίνου παχέος εντέρου”· καταδείχθηκε η επίδραση σε εντοπίσεις μακρυά από την πρωτοπαθή εστία (abscopal effect).
 • Δρ. Gabor Andocs: “Συγκριτική μελέτη των βιολογικών αποτελεσμάτων της ογκοθερμίας και της συμβατικής υπερθερμίας”· αποδείχθηκε η θερμική επίδραση της ογκοθερμίας και δόθηκε καθαρή εικόνα των αλλαγών του DNA στις ογκοθερμικές και υπερθερμικές θεραπείες, στα ίδια επίπεδα θερμοκρασίας.
 • Δρ. Csaba Kovago: “Τρισδιάστατη καρκινική κυτταροκαλλιέργεια ως μοντέλο μελέτης της διαμορφωμένης ηλεκτρο-υπερθερμίας (ογκοθερμίας): Μια υποσχόμενη μέθοδος για μελλοντικές μελέτες in vivo”· πρόκειται για μοντέλο απομίμησης καρκινικού ιστού.
 • Καθ. Gabriella Hegyi: “Παραδοσιακή κινεζική ιατρική ως θεραπεία, που συνεργεί με την ογκοθερμία. Δείχθηκε η θετική συνέργεια των δύο προσεγγίσεων.
 • Δρ. Carrie Minnaar-Strauss: “Πρόδρομα αποτελέσματα διαμορφωμένης ηλεκτρο-υπερθερμίας συνδυασμένης με χημειοθεραπεία για τοπικά προχωρημένο καρκίνο τραχήλου στη Ν. Αφρική”· παρουσιάσθηκαν τα θαυμάσια πρόδρομα αποτελέσματα από μια μεγάλη, τυχαιοποιημένη, προοπτική μελέτη.
 • Δρ. Gurdev Parmar: “Μια αναδρομική εκτίμηση της περιοχικής και ενδιάμεσης ολοσωματικής υπερθερμίας, σε ένα κέντρο ολοκληρωμένης ογκολογίας του Καναδά”· Παρουσιάστηκαν τα στοιχεία επιβίωσης από σχδόν 1000 ασθενείς. Τα ποσοστά επιβίωσης μετά 4-5 χρόνια σαφώς ξεπέρασαν το διπλάσιο των ποσοστών επιβίωσης στην αμερικανική μελέτη SEER (NCI USA), για γλοιοβλάστωμα και καρκίνους μαστού, παχέος εντέρου, πνεύμονος, ωοθήκης, παγκρέατος.
 • Δρ. Joseph Brenner: “Ο συνδυασμός υπερθερμίας με συμβατικές και εναλλακτικές αντικαρκινικές θεραπείες”· παρουσιάστηκε η εντυπωσιακή Ισραηλινή εμπειρία στην ογκοθερμία, με χρήση συσκευών EHY3000.
 • Καθ. Clifford Pang: “Κλινικές παρατηρήσεις στην περιοχική ογκοθερμία, σε συνδυασμό με παραδοσιακή Κινεζική ιατρική για την αντιμετώπιση κακοήθους ασκίτη· επρόκειτο για μια πολύ εκτεταμένη προοπτική μελέτη για τον ασκίτη από περιτοναϊκή καρκινική διήθηση, που έδειξε εξαιρετικά καλά αποτελέσματα, ως προς την επιβίωση και τον τοπικό περιορισμό του καρκίνου.
 • Δρ. Xinting Zhang: “Κλινικές αναφορές στην τοπική υπερθερμία συνδυασμένη με παραδοσιακή Κινέζικη ιατρική και συμβατική Δυτική ιατρική για αντιμετώπιση φλεγμονών της ελάσσονος πυέλου”· ηταν μια μακροχρόνια αναδρομική μελέτη.
 • Καθ. Yun Hwan Kim: “Ηλεκτρο-υπερθερμία και Bevacizumab για τη θεραπεία ανθεκτικού καρκίνου της ωοθήκης: Παρουσίαση ενδιαφέρουσας περίπτωσης”· η μελέτη ανοίγει τον δρόμο για τη δοκιμή της ογκοθερμίας μαζί με μή κυτταροστατικά χημειοθεραπευτικά (μονοκλονικά αντισώματα).
 • Δρ. Sergey Roussakow: “Η αληθινή και μόνη εφικτή υπερθερμία: Η ηλεκτρο-υπερθερμία (ογκοθερμία), ως φυσικό επακόλουθο της υπερθερμίας”· με ισχυρή αναφορά στις φυσικές επιστήμες, ο ομιλητής ανέλυσε ιστορικά τις εξελίξεις στην υπερθερμία και στις φιλοσοφικές και επιστημονικές ιδέες πίσω από τις προσεγγίσεις στον καρκίνο, και κατέληξε ότι η ογκοθερμία, λόγω της εγγενούς αυστηρής στόχευσης που επιτυγχάνει στον καρκίνο, είναι το μόνο εφικτό μέλλον της αντικαρκινικής θερμοθεραπείας.
 • Δρ. Mohamed Scheer: “Παρατεταμένη επιβίωση σε ασθενείς με παγκρεατικό καρκίνο μετά από χημειοθεραπεία, (τοπικά προχωρημένο υπολειματικό ή μεταστατικό), που αντιμετωπίστηκαν με υπερθερμία και συμπληρωματικές θεραπείες”· πρόκειται για 10ετή αναδρομική μελέτη, που έδειξε εντυπωσιακά αποτελέσματα στον δύσκολο τομέα των αποτυχιών της χημειοθεραπείας.
 • Δρ. Tobias Sprenger: “Υπερθερμία με ραδιοσυχνότητες ως συμπλήρωμα αντικαρκινικής ανοσοθεραπείας με δενδριτικά κύτταρα και τον Ιό της Νόσου του Newcastle (NDV)”· εξαιρετικού ενδιαφέροντος ομιλία πάνω στην εξατομικευμένη αντικαρκινική ανοσοθεραπεία και την ανοσοδιέγερση με ιούς, σε συνδυασμό με την υπερθερμία.

 

Υπερθερμία-Ογκοθερμία: “Κλινικές μελέτες δεν υπάρχουν”

Υπερθερμία-Ογκοθερμία: “Κλινικές μελέτες δεν υπάρχουν” λένε κάποιοι χημειοθεραπευτές

Πολλοὶ χημειοθεραπευτές εξακολουθούν να αρνούνται την προσθήκη υπερθερμίας-ογκοθερμίας στο θεραπευτικό σχήμα που προτείνουν στους ασθενείς τους, με το πρόσχημα της έλλειψης κλινικών μελετών. Επειδή κλινικές μελέτες υπάρχουν σε αφθονία, και προκειμένου να βοηθηθούν οι παραπάνω επιστήμονες να επιτελέσουν το καθήκον τους, θα δημοσιεύσουμε μια σειρά τέτοιων κλινικών μελετών, ώστε να πληροφορείται και το ενδιαφερόμενο κοινό τα νέα δεδομένα. Φυσικά, ο τρόπος παρουσίασης θα είναι περιληπτικός και εκλαϊκευμένος, διότι περί blog πρόκειται, και όχι περί του

Against epistemic apartheid
Το επιστημονικό apartheid στηρίζεται στον συντηρητισμό, αλλά και στα οργανωμένα συμφέροντα

Διαπιστώνουμε επίσης ένα ιδιότυπο επιστημονικό apartheid, που δεν περιορίζεται στα σύνορα της χώρας μας: Τα χημειοθεραπευτικά περιοδικά δεν δημσιεύουν μελέτες υπερθεμίας-ογκοθερμίας, με αποτέλεσμα να δυσχεραίνεται η ενημέρωση του χημειοθεραπευτικού επιστημονικού κοινού στα σχετικά θέματα. Αυτό θυμίζει ένα παλαιότερο καθεστώς επιστημονικού apartheid, αυτό που ίσχυε μεταξύ αγγλόφωνων και γερμανόφωνων ιατρών μέχρι το 1980. Οι μεν δεν πήγαιναν στα συνέδρια των δε. Το κόστος σε επιστημονική οπισθοδρόμηση; Τεράστιο. Δεν πρόκειται να επεκταθούμε, αλλά, ως απλό παράδειγμα, η πρώτη ενδοσκοπική επέμβαση παραρρινίων στις ΗΠΑ έγινε το 1985, ενώ στη Γερμανία από την δεκαετία του 1930!!! Είχαν μείνει πενήντα πέντε χρόνια πίσω…

Links

Καρκίνος μαστού: Υπερθερμία-ακτινοθεραπεία: Κλινική μελέτη

Καρκίνος προστάτη με πνευμονικές μεταστάσεις και υπερθερμία: Παρουσίαση περίπτωσης

Συλλογή άρθρων

Άλλες πηγές

Recent Results in Cancer Research