Ογκοθερμία: Αντικαρκινική θεραπεία

Ογκοθερμία: Αντικαρκινική θεραπεία

Ογκοθερμία: Αντικαρκινική θεραπεία

Η Θερμοθεραπεία ως αντικαρκινική και ανοσοδιεγερτική θεραπεία

Ογκοθερμία: Αντικαρκινική θεραπεία, ανεπίπλοκη, ανώδυνη. Η θερμοθεραπεία και ειδικότερα η ογκοθερμία είναι θεραπευτικές μέθοδοι κατά του καρκίνου. Λειτουργούν άριστα σε συνδυασμό με την χημειοθεραπεία, την ακτινοθεραπεία και άλλες συμπληρωματικές θεραπείες. Βασίζονται κυρίως στην υπερθέρμανση της περιοχής του καρκινικού όγκου (οι παλαιότερες, συμβατικές θερμοθεραπείες) ή των κυτταρικών μεμβρανών των κακοήθων κυττάρων υπερεκλεκτικά (η εξελιγμένη ογκοθερμία), μέσω των οποίων προκαλούν προοδευτικά θανατηφόρες αλλοιώσεις στα καρκινικά κύτταρα. Πρόκειται για θεραπείες ανώδυνες, χωρίς καμμία παρενέργεια (σε αντίθεση με τις συμβατικές θεραπείες) και οι επιπλοκές τους είναι ασήμαντες και σπάνιες.
Ανεξάρτητα από τη θεραπεία του καρκίνου, χρησιμοποιούνται επίσης ως ανοσοδιεγερτικές μέθοδοι, συμβάλλοντας επομένως και με αυτόν τον τρόπο, έμμεσα, στην αντιμετώπιση των κακοήθων νεοπλασιών. Ιδιαίτερα η ογκοθερμία παράγει το φαινόμενο του ανοσογενούς κυτταρικού θανάτου (immunogenic cell death), που αφορά στις νεκρώσεις που παρατηρούνται σε μακρυνές από τον κύριο όγκο μεταστάσεις. Συνεπώς, η ογκοθερμία κατέχει δεσπόζουσα θέση, όχι μόνο ανάμεσα στις θερμοθεραπείες, αλλά και στην ανοσοθεραπεία του καρκίνου.

Ολοσωματική και τοπική θερμοθεραπεία

Η υπερθέρμανση των καρκινικών όγκων μπορεί να γίνει με δύο τρόπους: Τοπικά/περιοχικά και ολοσωματικά.

Η τοπική/περιοχική θερμοθεραπεία περιορίζεται στην στόχευση συγκεκριμένης ανατομικής περιοχής, στην οποίαν βρίσκεται περιορισμένος ο καρκίνος, ενώ η ολοσωματική θερμοθεραπεία εφαρμόζεται σε ολόκληρο το σώμα, σε περιπτώσεις όπου ο καρκίνος δεν είναι πια περιορισμένος. Επίσης, η ολοσωματική θερμοθεραπεία μπορεί να εφαρμοσθεί και για την ενίσχυση του ανοσοποιητικού συστήματος (τεχνητός πυρετός). Είναι προφανές ότι οι συσκευές και οι τεχνικές που χρησιμοποιούνται στους δύο αυτούς τρόπους θερμοθεραπεία είναι πολύ διαφορετικές μεταξύ τους.

Υπερθερμία και Ογκοθερμία: Σε τί διαφέρουν

Η υπερθερμία και η ογκοθερμία, που εφαρμόζονται σε συγκεκριμένη ανατομική περιοχή, έχουν επίσης διαφορά μεταξύ τους. Η υπερθερμία είναι η αύξηση της θερμοκρασίας όλης της περιοχής στην οποίαν εφαρμόζεται (καρκίνος και κοντινοί υγιείς ιστοί), ενώ η ογκοθερμία, η επαναστατική νέα τεχνολογία της θερμοθεραπείας, προκαλεί εκλεκτική αύξηση της θερμοκρασίας του καρκινικού όγκου, με ελάχιστη διάχυση στους γύρω υγιείς ιστούς. Ο όρος “Ογκοθερμία” επιλέχθηκε ακριβώς διότι, με την τεχνολογία αυτή, όλη η θεραπευτική ενέργεια εστιάζεται χωρίς απώλειες στον όγκο, και μόνο εκεί.

Στα εξειδικευμένα κέντρα “Ογκοθερμία Αθηνών” και “Ογκοθερμία Θεσσαλονίκης” δεν εφαρμόζεται πλέον η παλαιότερη τεχνολογία της υπερθερμίας, αλλά αποκλειστικά της ογκοθερμίας, όταν πρόκειται για τοπικές/περιοχικές θερμοθεραπείες. Ο παραδοσιακός όρος υπερθερμία παραμένει να χρησιμοποιείται συμβατικά, διότι ο όρος ογκοθερμία δεν είναι ακόμη καλά γνωστός στο κοινό.

Η “Ογκοθερμία Θεσσαλονίκης”, εκτός της τοπικής ογκοθερμίας, εφαρμόζει, όπου αυτό ενδείκνυται, και την Ολοσωματική Θερμοθεραπία. Αυτό είναι αναγκαίο πχ στην εξατομικευμένη ανοσοθεραπευτική αγωγή με δενδριτικά κύτταρα, αλλά και σε άλλες περιπτώσεις, όπου απαιτείται γενικευμένη ενίσχυση του ανοσοποιητικού συστήματος του ασθενούς.

Επιστημονική εποπτεία θερμοθεραπείας – ογκοθερμίας

Η Θερμοθεραπεία είναι καταξιωμένη ιατρική πράξη, εγκεκριμένη σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στις Ηνωμένες Πολιτείες και σε όλα τα ιατρικώς προηγμένα κράτη.

Παρ΄ ότι δεν χρησιμοποιεί ιοντίζουσα ακτινοβολία (ραδιενέργεια, όπως η ακτινοθεραπεία), εκτελείται νομίμως από ογκολόγους-ακτινοθεραπευτές, στο γνωστικό αντικείμενο των οποίων υπάγεται, με βάση τη σχετική απόφαση του Κεντρικού Συμβουλίου Υγιείας (ΚΕΣΥ). Στην Ευρώπη εποπτεύεται επιστημονικά από την Ευρωπαϊκή Εταιρεία Υπερθερμικής Ογκολογίας (European Society of Hyperthermic Oncology-ESHO), ενώ στις διάφορες χώρες εποπτεύεται από τις κατά τόπους ιατρικές εταιρίες υπερθερμίας (ΗΠΑ). Στην Ελλάδα εποπτεύεται από την Ελληνική Εταιρία Ογκολογικής Υπερθερμίας (ΕΕΟΥ).

Κέντρα εφαρμογής υπερθερμίας και ογκοθερμίας