Καρκίνος του οισοφάγου και Υπερθερμία Ογκοθερμία

Καρκίνος του οισοφάγου και Υπερθερμία Ογκοθερμία

Καρκίνος του οισοφάγου και Υπερθερμία

Ο καρκίνος του οισοφάγου είναι παγκόσμια ο 8ος σε συχνότητα, σύμφωνα με το World Cancer Research Fund, με περίπου 456,000 νέες περιπτώσεις το 2012. Τα 3/4 των περιπτώσεων αυτών διαγνώστηκαν στην Ασία.

Με βάση τα άριστης ποιότητας επιστημονικά στοιχεία που ακολουθούν (Evidence Level I), είναι δυνατόν η 3ετής επιβίωση και ο τοπικός έλεγχος της νόσου να διπλασιασθούν, αν η υπερθερμία εφαρμοστεί σωστά σε όλους τους ασθενείς.

Η ακτινοθεραπεία και η χημειοθεραπεία είναι αποτελεσματικότερες, αν συνδυαστούν με υπερθερμία. Η υπερθερμία θερμαίνει τον όγκο σε επίπεδο πυρετού, και αυτό ευαισθητοποιεί τα καρκινικά κύτταρα στην ακτινοβολία. Η Υπερθερμία, και ιδιαίτερα η Ογκοθερμία ενισχύει τις κυτταροτοξικές δράσεις της ακτινοβολίας κατά 1.2 έως 5 φορές. Στις θερμοκρασίες επιπέδου πυρετού, τα φυσιολογικά κύτταρα είναι ανθεκτικά και ανανήφουν, όταν πεθάνουν τα καρκινικά κύτταρα.

Ερευνητικά κλινικά στοιχεία

Είδος όγκου και κατάσταση:

Καρκίνος του οισοφάγου και Υπερθερμία: 3-ετής επιβίωση ασθενών με καρκίνο οισοφάγου
Καρκίνος του οισοφάγου και Υπερθερμία: 3-ετής επιβίωση ασθενών με καρκίνο οισοφάγου (Evidence Based Medicine Level I)

Πρωτογενής ενδοθωρακικός καρκίνος οισοφάγου, σταδίου III και IV.

Παρουσιάζονται τα αποτελέσματα 3 τυχαιοποιημένων μελετών σε ασθενείς με προχωρημένο καρκίνο οισοφάγου (σταδίου III και IV), στις οποίες συγκρίνεται η ακτινοθεραπεία ή χημειο-ακτινοθεραπεία, με ή χωρίς πρόσθετη υπερθερμία. Στη μελέτη του Kitamura και συν. συγκρίνεται η προεγχειρητική χημειο-ακτινοθεραπεία με ή χωρίς υπερθερμία. Στη μελέτη του Wang και συν. συγκρίνεται ακτινοθεραπευτικό πρωτόκολλο των 60 Gy χωρίς υπερθερμία, με πρωτόκολλο μειωμένης ακτινοβόλησης (40 Gy) συν υπερθερμία. Στη μελέτη του Sugimachi και συν. συγκρίνεται η προεγχειρητική χημειοθεραπεία με ή χωρίς προσθήκη υπερθερμίας.

Αποτελέσματα:

  • Οι Kitamura και συν. βρήκαν σημαντικά μεγαλύτερο ποσοστό ιστοπαθολογικής πλήρους υποχώρησης (pCR) στην ομάδα με υπερθερμία: 25% έναντι 6%.
  • Οι Wang και συν. βρήκαν σημαντικά καλλίτερη 3-ετή επιβίωση με την προσθήκη υπερθερμίας: 42% έναντι 24%.
  • Οι Sugimachi και συν. βρήκαν ότι οι ἀσθενείς με ὑπερθερμία ἔδειξαν καλλίτερη τοπική ἀναπόκριση: βελτίωση της δυσφαγίας 70% ἔναντι 40%, ακτινογραφική βελτίωση 50% έναντι 25%, ιστοπαθολογικά στοιχεία θεραπείας 41% έναντι 19%.

Βιβλιογραφία:

Πολέμα τον καρκίνο!

Καρκίνος του οισοφάγου και υπερθερμίαΗ υπερθερμία δεν είναι επεμβατική πράξη, δεν έχει παρενέργειες και επιπλοκές, και μπορεί να αυξήσει την αποτελεσματικότητα των άλλων θεραπειών στον του οισοφάγου.

Η Αμερικανική Αντικαρκινική Εταιρία εκτιμά για τις ΗΠΑ και για το 2015:

  • Θα παρουσιαστούν περίπου 16,980 νέες περιπτώσεις καρκίνου του οισοφάγου, τα 3/4 σε άνδρες.
  • Οι θάνατοι από αυτήν την αιτία θα είναι περίπου 15,590, τα 3/4 σε άνδρες.
    • Τώρα γνωρίζεις ότι, με βάση τις παραπάνω μελέτες, η ανταπόκριση της νόσου στη θεραπεία, σε τοπικό επίπεδο, αλλά και η επιβίωση είναι δυνατόν να διπλασιασθούν, αν εφαρμοζόταν υπερθερμία σε όλους τους ασθενείς

Πώς θα μπορούσες να σώσεις μια ζωή;

Μάθε για την ΥΠΕΡΘΕΡΜΙΑ!

Μίλησε για την ΥΠΕΡΘΕΡΜΙΑ!