Καρκίνος τραχήλου μήτρας και Υπερθερμία

Καρκίνος τραχήλου μήτρας και ΥπερθερμίαΟ καρκίνος του τραχήλου της μήτρας είναι ο 4ος συχνότερος καρκίνος παγκόσμια, που προσβάλλει τις γυναίκες, σύμφωνα με τον ΠΟΥ. Κάθε χρόνο διαγιγνώσκονται περίπου 528,000 νέες περιπτώσεις. Παγκόσμια, ο καρκίνος αυτός ευθύνεται για πάνω από 250000 θανάτους γυναικών ετησίως (266,000 θάνατοι το 2012). Με βάση τα επιστημονικά στοιχεία που ακολουθούν, είναι δυνατόν οι θάνατοι από καρκίνο του τραχήλου να μειωθούν άμεσα κατά τουλάχιστον 20%, αν η υπερθερμία εφαρμοστεί σωστά σε όλες τις περιπτώσεις.

Υψηλής ποιότητας (Level 1) κλινικά δεδομένα, όπως αυτά που παρατίθενται παρακάτω, δείχνουν ότι και η χημειοθεραπεία, και η ακτινοθεραπεία είναι πιο δραστικές, όταν συνδυάζονται με υπερθερμία. Η υπερθερμία θερμαίνει τον όγκο σε επίπεδο πυρετού, και αυτό ευαισθητοποιεί τα καρκινικά κύτταρα στην ακτινοβολία. Στις θερμοκρασίες επιπέδου πυρετού, τα φυσιολογικά κύτταρα είναι ανθεκτικά και ανανήφουν, όταν πεθάνουν τα καρκινικά κύτταρα.

Ερευνητικά κλινικά στοιχεία

Είδος όγκου και κατάσταση:

Καρκίνος τραχήλου μήτρας και Υπερθερμία
Καρκίνος τραχήλου μήτρας και Υπερθερμία: Διπλασιασμός της 12ετούς επιβίωσης

Σε μια ανασκόπηση Cochrane* εξετάστηκε κατά πόσο η προσθήκη υπερθερμίας στην στάνταρ ακτινοθεραπεία ή χημειο-ακτινοθεραπεία, για περιπτώσεις τοπικά προχωρημένου καρκίνου τραχήλου μήτρας, έχει κάποια θετική επίπτωση στον τοπικό έλεγχο της νόσου, στην επιβίωση και στην νοσηρότητα που σχετίζεται με τη θεραπεία (δηλ. επιπλοκές και παρενέργειες). Η ανασκόπηση περιέλαβε 6 τυχαιοποιημένες μελέτες γυναικών με προχωρημένο πρωτοπαθή καρκίνο τραχήλου μήτρας (σταδίου  IIB, IIIB and IV).

*  “Cochrene collaboration“: Διεθνής μη κυβερνητική, μη κερδοσκοπική, ανεξάρτητη οργάνωση με αποστολή να εξετάζει ιατρικά ερευνητικά στοιχεία, και, εφ΄όσον αυτά είναι αντικειμενικά και αξιόπιστα, να εγγυάται την αξιοπιστία τους προς το κοινωνικό σύνολο.

Αποτελέσματα:

Η πλειονότητα των ασθενών που περιλήφθηκαν στις μελέτες (74%) παρουσίαζε FIGO σταδίου IIIB καρκίνο τραχήλου. Συνολικά, το αποτέλεσμα της θεραπείας ήταν καλλίτερο στις ασθενείς που υποβλήθηκαν σε συνδυασμό θεραπείας με υπερθερμία. Οι ασθενείς στην ομάδα υπερθερμίας είχαν 0.56 φορές μεγαλύτερη πιθανότητα για πλήρη τοπική υποχώρηση της νόσου, με πολύ υψηλή στατιστική σημαντικότητα (RR 0.56; 95% CI 0.39-0.79; p<0.001). Είχαν ακόμη 0.48 φορές μικρότερη πιθανότητα υποτροπής στα 3 χρόνια (HR 0.48; 95% CI 0.37-0.63; p<0.001), και 0.67 φορές καλλίτερη πιθανότητα επιβίωσης στα 3 χρόνια (HR 0.67; 95% CI 0.45-0.99; p=0.05), όλα με υψηλή στατιστική σημαντικότητα. Δεν παρατηήθηκαν διαφορές στις δύο ομάδες, σχετικές με τις παρενέργειες και επιπλοκές της θεραπείας, που σημαίνει ότι η προσθήκη υπερθερμίας δεν προσθέτει καμμία θεραπευτική τοξικότητα.

Σε μία από τις 6 αυτές τυχαιοποιημένες μελέτες, οι ασθενείς παρακολουθήθηκαν για μεγάλο χρονικό διάστημα. Φάνηκε λοιπόν ότι στην 12ετία μετά την θεραπεία, η ομάδα που υποβλήθηκε και σε υπερθερμία είχε διπλάσια επιβίωση από την ομάδα με απλή ακτινοθεραπεία!

  • Στην 12ετία: Ομάδα ακτινοθεραπείας μόνο – Επιβίωση 20%
  • Στην 12ετία: Ομάδα ακτινοθεραπείας + υπερθερμία – Επιβίωση 40%
Καρκίνος τραχήλου μήτρας και Υπερθερμία: Επιβίωση
Καρκίνος τραχήλου μήτρας και Υπερθερμία: Εξέλιξη της επιβίωσης στη 12ετία

Οι παρακάτω επιστημονικοί οργανισμοί υποστηρίζουν την συνδυασμένη εφαρμογή ακτινοθεραπείας και υπερθερμίας για τον καρκίνο τραχήλου μήτρας:

  • Το συμβούλιο ασφαλιστικών εταιριών της Ολλανδίας (Health Insurance Council of the Netherlands)
  • Το FDA των ΗΠΑ
  • Integrated Cancer Center of the Netherlands (κέντρο ολιστικής ογκολογίας)- Κατευθυντήριες οδηγίες ογκολογικής φροντίδας

Βιβλιογραφικές αναφορές:

Πολέμα τον καρκίνο!

cervical-ribbonΗ υπερθερμία δεν είναι επεμβατική πράξη, δεν έχει παρενέργειες και επιπλοκές, και μπορεί να αυξήσει την αποτελεσματικότητα των άλλων θεραπειών στον καρκίνο κεφαλής & τραχήλου.

Η Αμερικανική Αντικαρκινική Εταιρία εκτιμά για τις ΗΠΑ και για το 2015:

  • Οτι θα παρουσιαστούν περίπου 12,900 νέες περιπτώσεις διηθητικού καρκίνου τραχήλου μήτρας
  • Οι περισσότερες από αυτές τις γυναίκες θα είναι νεώτερες από 50 ετών
  • Ότι περίπου 4,100 γυναίκεςθα πεθάνουν από αυτή την αιτία
  • Τώρα γνωρίζεις ότι με βάση τις παραπάνω μελέτες η επιβίωση των γυναικών αυτών θα μπορούσε να διπλασιασθεί άμεσα

 

Πώς θα μπορούσες να σώσεις μια ζωή;

Μάθε για την ΥΠΕΡΘΕΡΜΙΑ!

Μίλησε για την ΥΠΕΡΘΕΡΜΙΑ!