Καρκίνος του πνεύμονα και ογκοθερμία υπερθερμία

Καρκίνος του πνεύμονα και ογκοθερμία υπερθερμία

Καρκίνος του πνεύμονα και ογκοθερμία υπερθερμία

Με βάση τις συνεχώς εξελισσόμενες κλινικές μελέτες φαίνεται ότι το θέμα “καρκίνος του πνεύμονα και ογκοθερμία υπερθερμία” προσελκύει αυξανόμενο ενδιαφέρον. Η ογκοθερμία και η υπερθερμία έχουν να προσφέρουν σημαντικά, ιδίως αν με σύνεση και εξατομίκευση συνδυάζονται με άλλες θεραπευτικές μεθόδους, συμβατικές και μη. Η πορεία των πραγμάτων δείχνει ότι οι κλασσικές κατηγοροποιήσεις του καρκίνου του πνεύμονα (μαλπιγιακό καρκίνωμα, αδενοκαρκίνωμα και μικροκυτταρικό ή μη μικροκυτταρικό καρκίνωμα, μεσοθηλίωμα καρκινοειδές) δεν είναι δυνατόν να αποδώσουν ούτε την βιολογική συμπεριφορά, ούτε την πρόγνωση, αλλά ούτε και να καταλήξουν σε αποτελεσματική θεραπεία. Η ιδέα των πρωτοκόλλων “one size fits all” σβήνει, ειδικότερα για τον καρκίνο του πνεύμονα.

Καρκίνος του πνεύμονα

Μερικά δεδομένα για τον καρκίνο του πνεύμονα

Τo 2015 υπολογίζεται ότι περίπου 8500 Έλληνες θα διαγνωσθούν με καρκίνο πνεύμονα, ενώ περίπου 7000 θα πεθάνουν από αυτόν. Ο καρκίνος πνεύμονα είναι μια από τις κορυφαίες αιτίες θανάτου σε ανδρες και γυναίκες.

 • 1 στους 12 άνδρες αναμένεται να παρουσιάσει καρκίνο πνεύμονα κατά τη διάρκεια της ζωής του, και 1 στους 13 θα πεθάνει από αυτό.
 • 1 στις 15 γυναίκες αναμένεται να παρουσιάσει καρκίνο πνεύμονα κατά τη διάρκεια της ζωής της, και 1 στις 17 θα πεθάνει από αυτό.
 • Ο καρκίνος του πνεύμονα δεν παίρνει την δημοσιότητα που του αναλογεί. Αυτό μπορεί εν μέρει να οφείλεται στον μικρό αριθμό επιζώντων από τη νόσο, που θα είχαν ενδιαφέρον και θα μπορούσαν να δημιουργήσουν δημοσιότητα από τη νόσο, με συνέπεια να μη στηρίζονται επαρκώς τα προγράμματα πρόληψης, σε σχέση πχ με τον καρκίνο του μαστού.
 • Το κάπνισμα προκαλεί το 85% όλων των καρκίνων πνεύμονα.
 • Οι μηχανισμοί με τους οποίους το κάπνισμα προκαλεί καρκίνο πνεύμονα είναι οι εξής:
  • Ακινητοποιεί αρχικά και αργότερα καταστρέφει τον καθαριστικό μηχανισμό των βρόγχων (κροσσωτό επιθήλιο). Τα καρκινογόνα σωματίδια και η πίσσα του καπνού παραμένου μέσα στη βλέννη περισσότερο.
  • Η πίσσα προκαλεί γενετικές βλάβες στα κύτταρα του βλεννογόνου
 • Οι περισσότεροι καρκίνοι πνεύμονα διαγιγνώσκονται πολύ αργά για να αντιμετωπισθούν. Αυτό οφείλεται εν μέρει στην απουσία καλών μεθόδων ανίχνευσης. Πάνω από 50% παρουσιάζει ήδη μακρυνές μεταστάσεις κατά την αρχική διάγνωση. Η επιβίωση στον 1 χρόνο είναι περίπου 30%.
 • Η μακροπρόθεσμη πρόγνωση των ασθενών με προχωρημένο Μη Μικροκυτταρικό Καρκίνο Πνεύμονα (στάδιο IIIB ή IV), που περικλείει το 75% των νέων περιπτώσεων, είναι δυσμενής. Στην ομάδα αυτή, το θεραπευτικό στάνταρ περιλαμβάνει
  • χειρουργική εκτομή,
  • μετεγχειρητική χημειοθεραπεία (adjuvant),
  • προεγχειρητική χημειοθεραπεία (neo-adjuvant) και
  • ακτινοθεραπεία,
 • αλλά η επιβίωση είναι πολύ χαμηλή: 9-12 μήνες. Οι νεώτερες στοχευμένες θεραπείες έχουν (με βάση συγκεκριμένα αντιγόνα που έχει ο καρκίνος του συγκεκριμένου ασθενούς), προφανώς, πολύ μεγάλη σημασία για την ομάδα αυτή των ασθενών, διότι είναι η μόνη ελπίδα για επιμήκυνση της επιβίωσης και βελτίωση της ποιότητας ζωής, η οποία στους ασθενείς αυτούς πολύ γρήγορα χειροτερεύει, ως συνέπεια των παρενεργειών της θεραπείας.
 • Η ογκοθερμία υπερθερμία στη θεραπεία του καρκίνου πνεύμονα αποκτά πλέον μεγάλη σημασία και δίνει ελπίδα.
Ογκοθερμία υπερθερμία στη θεραπεία του καρκίνου πνεύμονα
Ογκοθερμία υπερθερμία στη θεραπεία του καρκίνου πνεύμονα: Πρωτογενής αποπτωτική δράση και ενίσχυση των συμβατικών θεραπειών

Η ογκοθερμία βελτιώνει την ανταπόκριση στη χημειοθεραπεία και ακτινοθεραπεία

Ο Μη Μικροκυτταρικός Καρκίνος Πνεύμονα (ΜΜΚΠ) είναι σχετικά ανθεκτικός στη χημειοθεραπεία. Τα σύγχρονα χημειοθεραπευτικά πρωτόκολλα βασίζονται στα σκευάσματα platinum, gemcitabine, paclitaxel και vinorelbine. Γενικά, η μέση επιβίωση με τέτοιες χημειοθεραπείες είναι περίπου 6 μήνες.

Η ογκοθερμία, εκτός απ΄ την αυτόνομη πρόκληση απόπτωσης στα καρκινικά κύτταρα, αυξάνει και την ευαισθησία τους στα φάρμακα και την ακτινοβόληση, όταν χρησιμοποιείται συμπληρωματικά. Η ογκοθερμία είναι μια οικονομική θεραπεία χωρίς δικές της παρενέργειες. Αποτελέσματα τυχαιοποιημένων κλινικών μελετών φάσης ΙΙ (2011) απέδειξαν την ασφάλεια της θεραπείας, την εξαιρετική ανοχή της από τον άρρωστο, την βελτίωση της ποιότητας ζωής και την μεγάλη αύξηση του ποσοστού πλήρους ύφεσης της νόσου. Τα αποτελέσματα περιληπτικά ήταν τα εξής [1]:

Καρκίνος πνεύμονα και ογκοθερμία
Καρκίνος πνεύμονα και ογκοθερμία: Επίδραση της ογκοθερμίας στο σχήμα gemcitabine + cisplatin
 • 82% των ασθενών με χημειοθεραπεία + ογκοθερμία (Χ/Θ + Ο/Θ) είχαν βελτιωμένη ανταπόκριση σε σχέση με 40% που είχαν οι μάρτυρες (Χ/Θ ΜΟΝΟ)
 • Στην ομάδα με ογκοθερμία δεν παρατηρήθηκε καμμία πρόσθετη παρενέργεια, πέρα από αυτές της χημειοθεραπείας

Ογκοθερμία υπερθερμία στη θεραπεία του καρκίνου πνεύμονα

Η ογκοθερμία βελτιώνει την επιβίωση και την ποιότητα ζωής των ασθενών

Τα στοιχεία που θα παρατεθούν παρακάτω υποστηρίζουν με λεπτομέρειες την αρδή εικόνα που παρουσιάζεται με το παραπάνω σχήμα.

Σε πρόσφατη ανασκόπηση του θέματος από τον καθ. Szaz, παρουσιάζεται μια μετα-ανάλυση δεδομένων άλλων μελετών, που δείχνουν την επίδραση της ογκοθερμίας στην επιβίωση, σε ασθενείς με βρογχογενή καρκίνο πνεύμονα (Μικροκυτταρικό (ΜΚΚΠ)και Μή ΜΚΚΠ) και στις μεταστάσεις του. Σε όλες οι μελέτες που έχουν περιληφθεί στην μετα-ανάλυση χρησιμοποιήθηκε ογκοθερμία (δηλαδή τεχνολογικά εξελιγμένη ηλεκτρο-υπερθερμία), και όχι συμβατική υπερθερμία. Το πλεονέκτημα-κλειδί της ογκοθερμίας είναι η απελευθέρωση ενέργειας στο νανο-μετρικό επίπεδο, αυστηρά στον όγκο, αντί για γενική θέρμανση της περιοχής του όγκου.

Ο παρακάτω πίνακας δείχνει τη διαφορά αποτελεσμάτων στην αντιμετώπιση ασθενών με προχωρημένο καρκίνο πνεύμονα, με ογκοθερμία και χωρίς ογκοθερμία. Επρόκειτο σε όλες τις περιπτώσεις για προχωρημένους, ανεγχείρητους καρκίνους. Η ογκοθερμία χορηγήθηκε για 20 ωριαίες συνεδρίες, μέρα παρά μέρα.. Η υποχώρηση της νόσου και η επιβίωση ήταν σημαντικά καλλίτερες στην ομάδα με ογκοθερμία. Επιπρόσθετα, οι άρρωστοι με ογκοθερμία είχαν καλλίτερη λειτουργικότητα, συναισθηματική κατάσταση, γενική κατάσταση, λιγότερους πόνους και λιγότερη δύσπνοια, ανορεξία, βήχα, αιμοπτύσεις.

Καρκίνος του πνεύμονα και ογκοθερμία
Επεξηγήσεις αποτελεσμάτων: CR=complete remission: πλήρης ύφεση, PR=partial remission: μερική ύφεση, SD=stable disease: σταθερή νόσος, PD=progressive disease: προοδευτική νόσος. Συμπερασματικά, η ογκοθερμία ασκεί ισχυρό έλεγχο των τοποικών εκδηλώσεων  και αναστέλλει την εξέλιξη της νόσου

Μια αναδρομική κλινική μελέτη (μετα-ανάλυση) ασθενών με ΜΜΚΠ, που διεξήχθη σε δύο νοσοκομεία της Βουδαπέστης [3], [4], [5], [6], έδειξε καθαρά ότι είναι εφικτή η αντιμετώπιση του προχωρημένου καρκίνου πνεύμονα με ογκοθερμία. Συνολικά, όλα τα στοιχεία δείχνουν την ασφάλεια και τη χρησιμότητα της ογκοθερμίας και αποτελεσματικότητα ως προς την επιβίωση και την καλή ποιότητα ζωής. Η ογκοθερμία δεν είναι πανάκεια, αλλά μια λογική συμπλήρωση των άλλων θεραπειών στον καρκίνο του πνεύμονα. Τα αποτελέσματα στις προχωρημένες περιπτώσεις και η ασφάλεια της μεθόδου, δικαιολογούν απόλυτα την φιλελευθεροποίηση της εφαρμογής και σε λιγότερο προχωρημένα στάδια της νόσου.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν και τα στοιχεία από την επιβίωση των ασθενών, σταχυολογημένα από την διεθνή βιβλιογραφία, όπως δημοσιεύθηκαν to 2014 στο Korean J Thorac Cardiovasc Surg. 2014 Apr; 47(2): 77–93 [2].

Καρκίνος του πνεύμονα: Επιβίωση
Επεξηγήσεις διαγράμματος Kaplan-Meier: Η ολική επιβίωση με προσθήκη ογκοθερμίας (Ο/Θ) στο θεραπευτικό σχήμα παρουσιάζει αύξηση κατά τους πρώτους μήνες, σχεδόν εξομοιώνεται από τον 30ό-40ό μήνα, και παρατείνεται για άλλους 10 μήνες, μετά τον θάνατο και του τελευταίου ασθενούς χωρίς Ο/Θ.

Η κατανομή της πιθανότητας επιβίωσης φαίνεται στο παρακάτω διάγραμμα Kaplan-Meir.

Καρκίνος του πνεύμονα και ογκοθερμία: Κατανομή επιβίωσης στον χρόνο
Κατανομή επιβίωσης στον χρόνο: Τον 7ο μήνα επιζή μόνο το 25% με μόνο Χ/Θ, ενώ το 75% με Χ/Θ + Ο/Θ. Η επιβίωση σχεδόν εξομοιώνεται τον 29ο μήνα, οπότε η ομάδα με Χ/Θ μόνο δεν έχει άλλους επιζώντες.

Το επόμενο ζεύγος διαγραμμάτων έρχεται να προσφέρει απάντηση στο ερώτημα “Πόσες συνεδρίες ογκοθερμίας πρέπει να κάνουμε”, στο οποίο η απάντηση ήταν πάντα δύσκολη, αφού έλλειπαν τα στοιχεία καλής ποιότητας. Οι ασθενείς της συγκεκριμένης μελέτης χωρίστηκαν σε δύο ομάδες με κριτήριο τον αριθμό συνεδριών: “Λίγες συνεδρίες”, που σημαίνει λιγότερες από τον μέσο αριθμό συνεδριών της μελέτης, και “Πολλές συνεδρίες”, που σημαίνει περισσότερες από τον μέσο αριθμό συνεδριών της μελέτης.

Καρκίνος του πνεύμονα και ογκοθερμία: Πόσες συνεδρίες χρειάζονται;
Καρκίνος του πνεύμονα και ογκοθερμία: Πόσες συνεδρίες χρειάζονται; Αριστερά φαίνεται ότι οι ασθενείς με πολλές συνεδρίες είχαν καλλίτερη επιβίωση, μετρώντας από την διάγνωση. Δεξιά φαίνεται η επιβίωση, μετρώντας από την 1η συνεδρία Ο/Θ. Είναι προφανές αυτό που είναι γνωστό και από την κοινή εμπειρία: Πολλοί ασθενείς κρατούνται στη ζωή μόνο με την Ο/Θ, ακόμη και σε τερματικές περιπτώσεις (ανακουφιστική εφαρμογή), ή σε περιπτώσεις μονοθεραπείας.

Εξατομίκευση της θεραπείας για επιτυχία

Τα νεώτερα κλινικά δεδομένα φανερώνουν ότι η εποχή των μη εξατομικευμένων πρωτοκόλλων στη θεραπεία του καρκίνου έχει αρχίσει να δύει. Η βελτιστοποίηση της ογκοθερμίας, και κάθε άλλης θεραπείας, απαιτεί εξατομικευμένη προσέγγιση. Ενδεικτικά αναφέρουμε την περίπτωση του αδενοκαρκίνου του πνεύμονα, για τον οποίον υπάρχουν πιο οργανωμένα βιβλιογραφικά στοιχεία.

Αδενο καρκίνος του πνεύμονα και ογκοθερμία
Ο αδενο καρκίνος του πνεύμονα (όπως και οι άλλοι τύποι, και μάλιστα ο μή μικροκυτταρικός) έχει πολλούς υποτύπους, χαρακτηριζόμενους από την έκφραση άλλων κάθε φορά αντιγόνων. H βιολογική, ογκολογική και θεραπευτική συμπεριφορά είναι κάθε φορά διαφορετική. Εδώ στηρίζεται η ιδέα της εξατομικευμένης ογκολογίας

Αυτή η προσέγγιση προσφέρεται ήδη σε αρκετά κέντρα του εξωτερικού, Ευρώπης και Αμερικής, και πρόσφατα και στην Θεσσαλονίκη. Πρόκειται για διαδραστική, πολυ-μεθοδική και ολιστική προσέγγιση, που βασίζεται στην εξατομικευμένη επιλογή χημειοθεραπευτικού με βάση την αντιγονική έκφραση (γενετικό προφίλ) του συγκεκριμένου καρκίνου, αλλά συνδυάζει και διατροφική υποστήριξη, ορθομοριακή αγωγή (πχ ασκορβικό και διχλωροξικό οξύ ενδοφλεβίως), μεταβολικές θεραπείες (πχ μετφορμίνη), ογκοθερμία, ολοσωματική υπερθερμία. Εννοείται ότι η χειρουργική και η ακτινοθεραπεία εφαρμόζονται, όπου και όπως ενδείκνυνται. Η ιδιαίτερη μέριμνα της προσέγγισης αυτής είναι η πρόληψη της κατάρρευσης του ανοσοποιητικού και μάλιστα η ενίσχυσή του. Γι΄ αυτόν τον λόγο η ογκοθερμία και ολοσωματική υπερθερμία έχει πλέον κεντρικό ρόλο και στο πλαίσιο της ολιστικής ογκολογίας, ιδίως για νοσήματα τόσο πολύπλοκα, όπως ο καρκίνος του πνεύμονα. Τα πρώτα αποτελέσματα είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικά στη χώρα μας, ιδίως για ορισμένες μορφές καρκίνου, όπως: Καρκίνο του πνεύμονα, γλοιοβλάστωμα, καρκίνο παχέος εντέρου, παγκρέατος, μαστού, ήπατος, ωοθήκης, τραχήλου μήτρας και κεφαλής και τραχήλου.

Βιβλιογραφία

[1] Shen H1, Li XD, Wu CP, Yin YM, Wang RS, Shu YQ. The regimen of gemcitabine and cisplatin combined with radio frequency hyperthermia for advanced non-small cell lung cancer: a phase II study. Int J Hyperthermia. 2011;27(1):27-32

[2] Andras Szasz. Current Status of Oncothermia Therapy for Lung Cancer. Korean J Thorac Cardiovasc Surg. 2014 Apr; 47(2): 77–93.

[3] Dani A, Varkonyi A, Osvath M, Szasz A. Clinical study for advanced non-small-cell lung cancer treated by oncothermia. 2004;180:20.

[4] Dani A, Varkonyi A, Nyiro I, Osvath M. Clinical experience of electro-hyperthermia for advanced lung-tumors; Proceedings of the European Society of Hyperthermic Oncology Conference; 2003 Jun 4-7; Munich, Germany. Rotterdam: European Society of Hyperthermic Oncology; 2003.

[5] Hager ED, Krautgartner IH, Popa C, Hohmann D, Dziambor H. Deep hyperthermia with short waves of patients with advanced stage lung cancer, hyperthermia in clinical practice; XXII Meeting of International Clinical Hyperthermia Society: International Clinical Hyperthermia Society; 1999.

[6] Dani A, Varkonyi A, Magyar T, Szasz A. Clinical study for advanced non-small-cell lung-cancer treated by oncothermia. Forum Hyperthermie; 2010.

[7] Grzegorz J. Korpanty, Donna M. Graham, Mark D. Vincent, Natasha B. Leighl. Biomarkers That Currently Affect Clinical Practice in Lung Cancer: EGFR, ALK, MET, ROS-1, and KRAS. Front Oncol. 2014; 4: 204.

Πολέμα τον καρκίνο!

Καρκίνος του πνεύμονα: ΣήμαΗ υπερθερμία δεν είναι επεμβατική πράξη, δεν έχει παρενέργειες και επιπλοκές, και μπορεί να αυξήσει την αποτελεσματικότητα των άλλων θεραπειών στον καρκίνο του πνεύμονα.

Η Αμερικανική Αντικαρκινική Εταιρία εκτιμά για τις ΗΠΑ και για το 2015:

 • Οτι θα παρουσιαστούν περίπου 221,200 νέες περιπτώσεις καρκίνου του πνεύμονα (115,610 σε άνδρες και 105,590 σε γυναίκες)
  • Οτι περίπου 158,040 άνθρωποι θα πεθάνουν από αυτόν τον λόγο (86,380 άνδρες και  71,660 γυναίκες).
  • Ο καρκίνος του πνεύμονα στη γυναίκα είναι περίπου 1.7 φορές πιο φονικός από τον καρκίνο του μαστού.
 • Τώρα γνωρίζεις ότι με βάση τις παραπάνω μελέτες η ανταπόκριση της νόσου στη θεραπεία, σε τοπικό επίπεδο, μπορεί να 2πλασιασθεί, η τάση της νόσου για εξέλιξη σχεδόν να υποδιπλασιασθεί, και να 3πλασιασθεί η επιβίωση των ασθενών στο 7μηνο, αν εφαρμοζόταν ογκοθερμία.

 Πώς θα μπορούσες να σώσεις μια ζωή;

Μάθε για την ΥΠΕΡΘΕΡΜΙΑ!

Μίλησε για την ΥΠΕΡΘΕΡΜΙΑ!

 

#ογκοθερμία #υπερθερμία #καρκίνοςπνεύμονα #ολιστικήογκολογία #ολοσωματικήυπερθερμία