Λιπιδικές μεμβρανικές σχεδίες στην Ογκοθερμία

Λιπιδικές μεμβρανικές σχεδίες στην Ογκοθερμία

Οι λιπιδικές μεμβρανικές σχεδίες στην Ογκοθερμία κάνουν όλη τη διαφορά μεταξύ αυτής, και της παλαιότερης κλασσικής Υπερθερμίας. Ας δούμε αρχικά τη φύση τους.

Τί είναι Λιπιδικές Μεμβρανικές Σχεδίες

  • Είναι περιοχές της κυτταρικής μεμβράνης, ανθεκτικές στη χρήση ορισμένων απορρυπαντικών (δεν διαλύονται από αυτά, και έτσι ανακαλύφθηκαν).
  • Είναι περιοχές περισσότερο άκαμπτες, σε σύγκριση με τις γειτονικές περιοχές της κυτταρικής μεμβράνης, διότι περιέχουν χοληστερόλη, σφιγγολιπίδια, κορεσμένα φωσφολιπίδια κλπ. Όλα αυτά τα μεγαλομόρια έχουν συγκεκριμένες λειτουργίες.
  • Είναι δυναμικές περιοχές: Άλλοτε ενώνονται σε μεγαλύτερες σχεδίες, και άλλοτε χωρίζουν πάλι. Μετακινούνται αενάως στην επιφάνεια του κυττάρου (γι΄αυτό ονομάστηκαν σχεδίες).
  • Είναι εξειδικευμένες περιοχές της μεμβράνης, διότι φέρουν διαμεμβρανικά μεγαλομόρια, που εκτελούν διάφορες διεργασίες, του τύπου, κυρίως, της μεταφοράς μυνημάτων δια μέσου της μεμβράνης, μέσα και έξω από το κύτταρο.
  • Είναι νανοσωματίδια: Το μεγεθός τους είναι στην τάξη των νανομέτρων (1 νανόμετρο=1 δισεκατομμυριοστό του μέτρου).

Ας δούμε τώρα ένα βίντεο κινουμένων σχεδίων για να εμπεδώσουμε τις γνώσεις μας για τις λιπιδικές σχεδίες.

Η σημασία τους για την ογκοθερμία

Η Ογκοθερμία μετατρέπει την φυσιολογία από αντίπαλο σε σύμμαχο της αντικαρκινικής θεραπείας. Οι λιπιδικές μεμβρανικές σχεδίες στην Ογκοθερμία έχουν τον κεντρικότερο ρόλο ανάμεσα σε κάποιες άλλες ιδιαιτερότητες της μεθόδου (φαινόμενο Warburg, φαινόμενο Szentgyorgyi). Σε αντίθεση με τις συμβατικές τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται στην παλαιότερη κλασσική Υπερθερμία (τεχνολογίες Thermotron και Magnetron, δηλαδή τύπου φούρνου μικροκυμάτων), στην Ογκοθερμία χρησιμοποιείται εναλλασσόμενο ηλεκτρικό πεδίο, που επιδρά χωρητικά στον οργανισμό και στους κακοήθεις όγκους, δηλαδή το σώμα του ασθενούς παίζει τον ρόλο του διηλεκτρικού μέσου σ΄ ένα πυκνωτή. Το πεδίο εναλλάσσεται με υψηλή συχνότητα (13.56 MHz δηλαδή μια ραδιοσυχνότητα), η οποία επί πλέον υποβάλλεται σε διαμόρφωση (modulation) με μορφοκλασματικές χρονοσειρές (fractal time series), που έχουν ίδια μορφοκλασματική τάξη με τα σχήματα και τις περιόδους κίνησης των λιπιδικών σχεδιών. Ο τύπος αυτός της διαμόρφωσης είναι ευρεσιτεχνία της Oncotherm, που έχει και το αποκλειστικό δικαίωμα χρήσης. Οι λιπιδικές σχεδίες συντονίζονται στις συχνότητες αυτές, ταλαντώνονται, και παράγουν θερμότητα που εντοπίζεται στην κυτταρική μεμβράνη. Ο εξωκυττάριος και ενδοκυττάριος χώρος θερμαίνονται έμμεσα και σταδιακά (λόγω διαχύσης της θερμότητας), αλλά τελικά η μέση θερμοκρασία του όγκου παραμένει μικρότερη από εκείνη της κλασσικής υπερθερμίας (39.5-42οC, σε σύγκριση με 42-45οC), και έτσι αποφεύγεται το φαινόμενο της θερμοκρασιακής αντιστροφής άρδευσης και τα προβλήματα που αυτό συνεπάγεται.

Και ένα σύντομο βίντεο για το τέλος

Λιπιδικές μεμβρανικές σχεδίες στην Ογκοθερμία: Κάποιες πληροφορίες από το συνέδριο ICHS 2015