Καρκίνος μαστού: Υπερθερμία-ακτινοθεραπεία: Κλινική μελέτη

Καρκίνος μαστού: Υπερθερμία – ακτινοθεραπεία: Κλινική μελέτη

Περιοδικό

Int J Hyperthermia. 2012;28(7):583-90. doi:
10.3109/02656736.2012.705216. Epub 2012 Sep 4.

Varma S., Myerson R., Moros E., Taylor M., Straube W., Zoberi I.

Τίτλος

Ταυτόχρονη ακτινοθεραπεία και επιφανειακή υπερθερμία για καρκίνο μαστού με υψηλό κίνδυνο: Μια τυχαιοποιημένη σύγκριση των επακολούθων του συνδυασμού υπερθερμίας και ακτινοθεραπείας στα θερμασμένα και μη θερμασμένα τμήματα του θωρακικού τοιχώματος. (καρκίνος μαστού υπερθερμία ακτινοθεραπεία κλινική μελέτη)

(Simultaneous radiotherapy and superficial hyperthermia for high-risk breast carcinoma: a randomised comparison of treatment sequelae in heated versus non-heated sectors of the chest wall hyperthermia.)

Προέλευση

Department of Radiation Oncology, Washington University in Saint Louis, School of Medicine, Saint Louis, Missouri, USA.

Καρκίνος μαστού: Υπερθερμία-ακτινοθεραπεία: Κλινική μελέτη
Καρκίνος μαστού: Διαγραμματική απεικόνιση

Συμπεράσματα

Αποτελεσματικότητα

Ολες οι ασθενείς που υποβλήθηκαν σε υπερθερμία στον πρωτοπαθή καρκινικό όγκο είχαν εξαιρετικά καλό τοπικό έλεγχο της νόσου.

Επιπλοκές-  Παρενέργειες

Η ταυτόχρονη ακτινοθεραπεία και υπερθερμία σε πλήρη δόση για τοπικά προχωρημένο καρκίνο του μαστού είναι εφικτή και καλά ανεκτή αντικαρκινική αγωγή, χωρίς ουσιώδη διαφορά στην όψιμη τοξικότητα, μεταξύ επιλεκτικά θερμασμένων και αθέρμαστων περιοχών του θωρακικού τοιχώματος. Η προσθήκη υπερθερμίας στο θεραπευτικό σχήμα δεν επιβαρύνει την ασθενή.

Σχόλια – Καρκίνος μαστού: Υπερθερμία-ακτινοθεραπεία: Κλινική μελέτη

Τα περιστατικά της μελέτης που παρουσιάζουμε εμπίπτουν στις επίσημα παραδεκτές ενδείξεις για την εφαρμογή υπερθερμίας, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες της Διεθνούς, της Ευρωπαϊκής, και της Ελληνικής Εταιρίας Ογκολογικής Υπερθερμίας. Το consensus των παραπάνω επιστημονικών εταιριών δέχεται ως κατάλληλα περιστατικά μόνο όσα παρουσιάζουν τοπικά προχωρημένη νόσο, δηλαδή υποτροπή του όγκου στο θωρακικό τοίχωμα, μετά από μαστεκτομή. Και είναι δεδομένο ότι τα προχωρημένα αυτά περιστατικά πάνε καλλίτερα με υπερθερμία, παρά με όλα τα άλλα.

Δημιουργούνται όμως εδώ κάποια ερωτήματα, που δεν παίρνουν απάντηση:

  • Αφού η υπερθερμία είναι κατάλληλη για το μείζον, πώς είναι δυνατόν να μήν είναι κατάλληλη και για το έλασσον;
  • Τί έχει να χάσει μία ασθενής με λιγότερο ή καθόλου προχωρημένη νόσο από μια θεραπευτική δυνατότητα που δεν έχει καμμία παρενέργεια;
  • Πόσο ηθικό είναι να εμποδίζεται η εφαρμογή μιάς ατοξικής και φθηνής θεραπείας, όταν γίνεται τέτοια κατάχρηση φονικών και πανάκριβων θεραπευτικών σχημάτων;
  • Υπάρχει τρόπος για να ξεπεραστεί ο υπερσυντηρητισμός (με την καλή και την κακή έννοια) της ογκολογικής κοινότητας; Πάντως η υπερθερμική βιομηχανία (στην οποίαν η χώρα μας υπήρξε πρωτοπόρος) δεν αντέχει να επιδοτήσει τη θεραπεία όπως κάνει η big pharma.
  • Μήπως οι ίδιες οι ασθενείς πρέπει να πάρουν την ευθύνη της ζωής τους και να απαιτήσουν την προσθήκη της αβλαβούς υπερθερμικής αγωγής, παράλληλα με οτιδήποτε άλλο επιλεγεί;