Υπερθερμία και ογκοθερμία 2015: Το συνέδριο ICHS

Υπερθερμία και ογκοθερμία 2015: Το συνέδριο ICHS

Μελέτες για την υπερθερμία και ογκοθερμία – ICHS

Έληξε στις 12/7/15 το ετήσιο συνέδριο της ICHS (International Clinical Hyperthermia Society – Διεθνής Εταιρία Κλινικής Υπερθερμίας), που στέφθηκε, όπως κάθε χρόνο, με μεγάλη επιτυχία. Το θέμα του συνεδρίου ήταν: Υπερθερμία και ογκοθερμία 2015).

Από τις πολλές και ενδιαφέρουσες ανακοινώσεις, ξεχωρίσαμε τις παρακάτω, διότι σχετίζονται με την υπερθερμία και ογκοθερμία, καθώς και με τη μεθοδολογία τους, τους μηχανισμούς και τα αποτελέσματά τους:

Ανδρέας Σζάσζ, Andras Szasz
Καθ. Ανδρέας Σζάσζ: Εμπνευστής της ογκοθερμίας
 • Καθ. Andras Szasz: “Πού κατευθύνεται η ογκολογική υπερθερμία; – Επικαιροποίηση 2015”, που εστιάσθηκε στις μελλοντικές στρατηγικές τάσεις της υπερθερμίας ως ογκολογικής θεραπείας.
 • Καθ. Oliver Szasz: “Ογκοθερμία – Μια σύμπλοκη θεραπευτική προσέγγιση”, που εστιάσθηκε στις διαφορές αποτελεσμάτων ογκοθερμίας – απλής υπερθερμίας στους 42°C.
 • Καθ. Tibor Krenacs: “Ενεργοποίηση σηματοδότησης σχετιζόμενης με βλάβες από στρες στα καρκινικά κύτταρα, προκαλούμενες από την ογκοθερμία”. Η παρουσίαση κατέδειξε τα ανοσοδιεγερτικά  αποτελέσματα της ογκοθερμίας και τη βιοχημική τους βάση.
 • Δρ. Tamas Vancsik: “Η ηλεκτρο-υπερθερμία (ογκοθερμία) στοχεύει την μεμβράνη των καρκινικών κυττάρων”. Παρουσιάσθηκαν απ΄ ευθείας μετρήσεις θερμοκρασίας στο καρκινικό κύτταρο (με χρήση προηγμένης τεχνολογίας), στις οποίες φάνηκε ότι ήταν σημαντικά υψηλότερη από το περιβάλλον.
 • Δρ. Edina Papp: “Απορρόφηση ενέργειας από τη «μεμβρανική σχεδία» κατά την διαμορφωμένη ηλεκτρο-υπερθερμία (ογκοθερμίας)”· παρατέθηκαν μαθηματικές αποδείξεις για τον υψηλό βαθμό εκλεκτικότητας δράσης της ογκοθερμίας στα καρκινικά κυτταρικά στοιχεία, και ιδίως στα αυτόχθονα νανοσωματίδια της μεμβράνης, που λέγονται «μεμβρανικές σχεδίες (lipid membrane rafts).
 • Δρ. Eva Kiss: “Ο ρόλος της διαμόρφωσης στην διαμορφωμένη ηλεκτρο-υπερθερμία (ογκοθερμία)· μελέτη στο πειραματικό μοντέλο μεταμοσχευμένου καρκίνου του παχέος εντέρου”. Εστιάσθηκε στην κατάδειξη των διαφορών της διαμορφωμένης και αδιαμόρφωτης θεραπείας σε μοντέλα in vivo.
 • Dr. Nora Meggyeshazi: “Κυτταρικός θάνατος σε κακοήθεις όγκους, προκαλούμενος από διαμορφωμένη ηλεκτρο-υπερθερμία (ογκοθερμία), σε συνδυασμό με τον φυτικό αντι-αγγειογενετικό παράγοντα Marsdenia tenacissima, σε πειραματικό μοντέλο καρκίνου παχέος εντέρου”· καταδείχθηκε η επίδραση σε εντοπίσεις μακρυά από την πρωτοπαθή εστία (abscopal effect).
 • Δρ. Gabor Andocs: “Συγκριτική μελέτη των βιολογικών αποτελεσμάτων της ογκοθερμίας και της συμβατικής υπερθερμίας”· αποδείχθηκε η θερμική επίδραση της ογκοθερμίας και δόθηκε καθαρή εικόνα των αλλαγών του DNA στις ογκοθερμικές και υπερθερμικές θεραπείες, στα ίδια επίπεδα θερμοκρασίας.
 • Δρ. Csaba Kovago: “Τρισδιάστατη καρκινική κυτταροκαλλιέργεια ως μοντέλο μελέτης της διαμορφωμένης ηλεκτρο-υπερθερμίας (ογκοθερμίας): Μια υποσχόμενη μέθοδος για μελλοντικές μελέτες in vivo”· πρόκειται για μοντέλο απομίμησης καρκινικού ιστού.
 • Καθ. Gabriella Hegyi: “Παραδοσιακή κινεζική ιατρική ως θεραπεία, που συνεργεί με την ογκοθερμία. Δείχθηκε η θετική συνέργεια των δύο προσεγγίσεων.
 • Δρ. Carrie Minnaar-Strauss: “Πρόδρομα αποτελέσματα διαμορφωμένης ηλεκτρο-υπερθερμίας συνδυασμένης με χημειοθεραπεία για τοπικά προχωρημένο καρκίνο τραχήλου στη Ν. Αφρική”· παρουσιάσθηκαν τα θαυμάσια πρόδρομα αποτελέσματα από μια μεγάλη, τυχαιοποιημένη, προοπτική μελέτη.
 • Δρ. Gurdev Parmar: “Μια αναδρομική εκτίμηση της περιοχικής και ενδιάμεσης ολοσωματικής υπερθερμίας, σε ένα κέντρο ολοκληρωμένης ογκολογίας του Καναδά”· Παρουσιάστηκαν τα στοιχεία επιβίωσης από σχδόν 1000 ασθενείς. Τα ποσοστά επιβίωσης μετά 4-5 χρόνια σαφώς ξεπέρασαν το διπλάσιο των ποσοστών επιβίωσης στην αμερικανική μελέτη SEER (NCI USA), για γλοιοβλάστωμα και καρκίνους μαστού, παχέος εντέρου, πνεύμονος, ωοθήκης, παγκρέατος.
 • Δρ. Joseph Brenner: “Ο συνδυασμός υπερθερμίας με συμβατικές και εναλλακτικές αντικαρκινικές θεραπείες”· παρουσιάστηκε η εντυπωσιακή Ισραηλινή εμπειρία στην ογκοθερμία, με χρήση συσκευών EHY3000.
 • Καθ. Clifford Pang: “Κλινικές παρατηρήσεις στην περιοχική ογκοθερμία, σε συνδυασμό με παραδοσιακή Κινεζική ιατρική για την αντιμετώπιση κακοήθους ασκίτη· επρόκειτο για μια πολύ εκτεταμένη προοπτική μελέτη για τον ασκίτη από περιτοναϊκή καρκινική διήθηση, που έδειξε εξαιρετικά καλά αποτελέσματα, ως προς την επιβίωση και τον τοπικό περιορισμό του καρκίνου.
 • Δρ. Xinting Zhang: “Κλινικές αναφορές στην τοπική υπερθερμία συνδυασμένη με παραδοσιακή Κινέζικη ιατρική και συμβατική Δυτική ιατρική για αντιμετώπιση φλεγμονών της ελάσσονος πυέλου”· ηταν μια μακροχρόνια αναδρομική μελέτη.
 • Καθ. Yun Hwan Kim: “Ηλεκτρο-υπερθερμία και Bevacizumab για τη θεραπεία ανθεκτικού καρκίνου της ωοθήκης: Παρουσίαση ενδιαφέρουσας περίπτωσης”· η μελέτη ανοίγει τον δρόμο για τη δοκιμή της ογκοθερμίας μαζί με μή κυτταροστατικά χημειοθεραπευτικά (μονοκλονικά αντισώματα).
 • Δρ. Sergey Roussakow: “Η αληθινή και μόνη εφικτή υπερθερμία: Η ηλεκτρο-υπερθερμία (ογκοθερμία), ως φυσικό επακόλουθο της υπερθερμίας”· με ισχυρή αναφορά στις φυσικές επιστήμες, ο ομιλητής ανέλυσε ιστορικά τις εξελίξεις στην υπερθερμία και στις φιλοσοφικές και επιστημονικές ιδέες πίσω από τις προσεγγίσεις στον καρκίνο, και κατέληξε ότι η ογκοθερμία, λόγω της εγγενούς αυστηρής στόχευσης που επιτυγχάνει στον καρκίνο, είναι το μόνο εφικτό μέλλον της αντικαρκινικής θερμοθεραπείας.
 • Δρ. Mohamed Scheer: “Παρατεταμένη επιβίωση σε ασθενείς με παγκρεατικό καρκίνο μετά από χημειοθεραπεία, (τοπικά προχωρημένο υπολειματικό ή μεταστατικό), που αντιμετωπίστηκαν με υπερθερμία και συμπληρωματικές θεραπείες”· πρόκειται για 10ετή αναδρομική μελέτη, που έδειξε εντυπωσιακά αποτελέσματα στον δύσκολο τομέα των αποτυχιών της χημειοθεραπείας.
 • Δρ. Tobias Sprenger: “Υπερθερμία με ραδιοσυχνότητες ως συμπλήρωμα αντικαρκινικής ανοσοθεραπείας με δενδριτικά κύτταρα και τον Ιό της Νόσου του Newcastle (NDV)”· εξαιρετικού ενδιαφέροντος ομιλία πάνω στην εξατομικευμένη αντικαρκινική ανοσοθεραπεία και την ανοσοδιέγερση με ιούς, σε συνδυασμό με την υπερθερμία.

 

Καρκίνος μαστού: Υπερθερμία-ακτινοθεραπεία: Κλινική μελέτη

Καρκίνος μαστού: Υπερθερμία – ακτινοθεραπεία: Κλινική μελέτη

Περιοδικό

Int J Hyperthermia. 2012;28(7):583-90. doi:
10.3109/02656736.2012.705216. Epub 2012 Sep 4.

Varma S., Myerson R., Moros E., Taylor M., Straube W., Zoberi I.

Τίτλος

Ταυτόχρονη ακτινοθεραπεία και επιφανειακή υπερθερμία για καρκίνο μαστού με υψηλό κίνδυνο: Μια τυχαιοποιημένη σύγκριση των επακολούθων του συνδυασμού υπερθερμίας και ακτινοθεραπείας στα θερμασμένα και μη θερμασμένα τμήματα του θωρακικού τοιχώματος. (καρκίνος μαστού υπερθερμία ακτινοθεραπεία κλινική μελέτη)

(Simultaneous radiotherapy and superficial hyperthermia for high-risk breast carcinoma: a randomised comparison of treatment sequelae in heated versus non-heated sectors of the chest wall hyperthermia.)

Προέλευση

Department of Radiation Oncology, Washington University in Saint Louis, School of Medicine, Saint Louis, Missouri, USA.

Καρκίνος μαστού: Υπερθερμία-ακτινοθεραπεία: Κλινική μελέτη
Καρκίνος μαστού: Διαγραμματική απεικόνιση

Συμπεράσματα

Αποτελεσματικότητα

Ολες οι ασθενείς που υποβλήθηκαν σε υπερθερμία στον πρωτοπαθή καρκινικό όγκο είχαν εξαιρετικά καλό τοπικό έλεγχο της νόσου.

Επιπλοκές-  Παρενέργειες

Η ταυτόχρονη ακτινοθεραπεία και υπερθερμία σε πλήρη δόση για τοπικά προχωρημένο καρκίνο του μαστού είναι εφικτή και καλά ανεκτή αντικαρκινική αγωγή, χωρίς ουσιώδη διαφορά στην όψιμη τοξικότητα, μεταξύ επιλεκτικά θερμασμένων και αθέρμαστων περιοχών του θωρακικού τοιχώματος. Η προσθήκη υπερθερμίας στο θεραπευτικό σχήμα δεν επιβαρύνει την ασθενή.

Σχόλια – Καρκίνος μαστού: Υπερθερμία-ακτινοθεραπεία: Κλινική μελέτη

Τα περιστατικά της μελέτης που παρουσιάζουμε εμπίπτουν στις επίσημα παραδεκτές ενδείξεις για την εφαρμογή υπερθερμίας, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες της Διεθνούς, της Ευρωπαϊκής, και της Ελληνικής Εταιρίας Ογκολογικής Υπερθερμίας. Το consensus των παραπάνω επιστημονικών εταιριών δέχεται ως κατάλληλα περιστατικά μόνο όσα παρουσιάζουν τοπικά προχωρημένη νόσο, δηλαδή υποτροπή του όγκου στο θωρακικό τοίχωμα, μετά από μαστεκτομή. Και είναι δεδομένο ότι τα προχωρημένα αυτά περιστατικά πάνε καλλίτερα με υπερθερμία, παρά με όλα τα άλλα.

Δημιουργούνται όμως εδώ κάποια ερωτήματα, που δεν παίρνουν απάντηση:

 • Αφού η υπερθερμία είναι κατάλληλη για το μείζον, πώς είναι δυνατόν να μήν είναι κατάλληλη και για το έλασσον;
 • Τί έχει να χάσει μία ασθενής με λιγότερο ή καθόλου προχωρημένη νόσο από μια θεραπευτική δυνατότητα που δεν έχει καμμία παρενέργεια;
 • Πόσο ηθικό είναι να εμποδίζεται η εφαρμογή μιάς ατοξικής και φθηνής θεραπείας, όταν γίνεται τέτοια κατάχρηση φονικών και πανάκριβων θεραπευτικών σχημάτων;
 • Υπάρχει τρόπος για να ξεπεραστεί ο υπερσυντηρητισμός (με την καλή και την κακή έννοια) της ογκολογικής κοινότητας; Πάντως η υπερθερμική βιομηχανία (στην οποίαν η χώρα μας υπήρξε πρωτοπόρος) δεν αντέχει να επιδοτήσει τη θεραπεία όπως κάνει η big pharma.
 • Μήπως οι ίδιες οι ασθενείς πρέπει να πάρουν την ευθύνη της ζωής τους και να απαιτήσουν την προσθήκη της αβλαβούς υπερθερμικής αγωγής, παράλληλα με οτιδήποτε άλλο επιλεγεί;