Είναι η υπερθερμία κατάλληλη για εμένα; Συχνές ερωτήσεις FAQ

Είναι η υπερθερμία κατάλληλη για εμένα;

Πώς μπορώ να το ξέρω;

Μόνο οι ενημερωμένοι ιατροί μπορούν να απαντήσουν αυτήν την ερώτηση. Όμως, οι ενημερωμένοι ασθενείς μπορούν πολύ καλλίτερα να συνεργασθούν με τους ενημερωμένους ιατρούς. Θα βοηθηθείτε αρχικά από τις παρακάτω απαντήσεις, και σε δεύτερο επίπεδο από τους πολλούς συνδέσμους που παρατίθενται. Σε καμμία περίπτωση οι απαντήσεις που δίνονται δεν είναι υποκατάστατα της έγκυρης και ενημερωμένης ιατρικής γνώμης. Υπερθερμία συχνές ερωτήσεις FAQ

Στόν παρακάτω σύνδεσμο νομίζουμε ότι θα λυθούν όλες οι απορίες. Αν παραμείνουν κάποιες, ρωτήστε μας

Υπερθερμία συχνές ερωτήσεις FAQ

 

Λιπιδικές μεμβρανικές σχεδίες στην Ογκοθερμία

Λιπιδικές μεμβρανικές σχεδίες στην Ογκοθερμία

Οι λιπιδικές μεμβρανικές σχεδίες στην Ογκοθερμία κάνουν όλη τη διαφορά μεταξύ αυτής, και της παλαιότερης κλασσικής Υπερθερμίας. Ας δούμε αρχικά τη φύση τους.

Τί είναι Λιπιδικές Μεμβρανικές Σχεδίες

 • Είναι περιοχές της κυτταρικής μεμβράνης, ανθεκτικές στη χρήση ορισμένων απορρυπαντικών (δεν διαλύονται από αυτά, και έτσι ανακαλύφθηκαν).
 • Είναι περιοχές περισσότερο άκαμπτες, σε σύγκριση με τις γειτονικές περιοχές της κυτταρικής μεμβράνης, διότι περιέχουν χοληστερόλη, σφιγγολιπίδια, κορεσμένα φωσφολιπίδια κλπ. Όλα αυτά τα μεγαλομόρια έχουν συγκεκριμένες λειτουργίες.
 • Είναι δυναμικές περιοχές: Άλλοτε ενώνονται σε μεγαλύτερες σχεδίες, και άλλοτε χωρίζουν πάλι. Μετακινούνται αενάως στην επιφάνεια του κυττάρου (γι΄αυτό ονομάστηκαν σχεδίες).
 • Είναι εξειδικευμένες περιοχές της μεμβράνης, διότι φέρουν διαμεμβρανικά μεγαλομόρια, που εκτελούν διάφορες διεργασίες, του τύπου, κυρίως, της μεταφοράς μυνημάτων δια μέσου της μεμβράνης, μέσα και έξω από το κύτταρο.
 • Είναι νανοσωματίδια: Το μεγεθός τους είναι στην τάξη των νανομέτρων (1 νανόμετρο=1 δισεκατομμυριοστό του μέτρου).

Ας δούμε τώρα ένα βίντεο κινουμένων σχεδίων για να εμπεδώσουμε τις γνώσεις μας για τις λιπιδικές σχεδίες.

Η σημασία τους για την ογκοθερμία

Η Ογκοθερμία μετατρέπει την φυσιολογία από αντίπαλο σε σύμμαχο της αντικαρκινικής θεραπείας. Οι λιπιδικές μεμβρανικές σχεδίες στην Ογκοθερμία έχουν τον κεντρικότερο ρόλο ανάμεσα σε κάποιες άλλες ιδιαιτερότητες της μεθόδου (φαινόμενο Warburg, φαινόμενο Szentgyorgyi). Σε αντίθεση με τις συμβατικές τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται στην παλαιότερη κλασσική Υπερθερμία (τεχνολογίες Thermotron και Magnetron, δηλαδή τύπου φούρνου μικροκυμάτων), στην Ογκοθερμία χρησιμοποιείται εναλλασσόμενο ηλεκτρικό πεδίο, που επιδρά χωρητικά στον οργανισμό και στους κακοήθεις όγκους, δηλαδή το σώμα του ασθενούς παίζει τον ρόλο του διηλεκτρικού μέσου σ΄ ένα πυκνωτή. Το πεδίο εναλλάσσεται με υψηλή συχνότητα (13.56 MHz δηλαδή μια ραδιοσυχνότητα), η οποία επί πλέον υποβάλλεται σε διαμόρφωση (modulation) με μορφοκλασματικές χρονοσειρές (fractal time series), που έχουν ίδια μορφοκλασματική τάξη με τα σχήματα και τις περιόδους κίνησης των λιπιδικών σχεδιών. Ο τύπος αυτός της διαμόρφωσης είναι ευρεσιτεχνία της Oncotherm, που έχει και το αποκλειστικό δικαίωμα χρήσης. Οι λιπιδικές σχεδίες συντονίζονται στις συχνότητες αυτές, ταλαντώνονται, και παράγουν θερμότητα που εντοπίζεται στην κυτταρική μεμβράνη. Ο εξωκυττάριος και ενδοκυττάριος χώρος θερμαίνονται έμμεσα και σταδιακά (λόγω διαχύσης της θερμότητας), αλλά τελικά η μέση θερμοκρασία του όγκου παραμένει μικρότερη από εκείνη της κλασσικής υπερθερμίας (39.5-42οC, σε σύγκριση με 42-45οC), και έτσι αποφεύγεται το φαινόμενο της θερμοκρασιακής αντιστροφής άρδευσης και τα προβλήματα που αυτό συνεπάγεται.

Και ένα σύντομο βίντεο για το τέλος

Λιπιδικές μεμβρανικές σχεδίες στην Ογκοθερμία: Κάποιες πληροφορίες από το συνέδριο ICHS 2015

 

 

Ομοιοστατικοί μηχανισμοί στην υπερθερμία

Ομοιοστατικοί μηχανισμοί στην υπερθερμία

Φυσιολογία: Σύμμαχος ή αντίπαλος;

Στις παλαιότερες πειραματικές (in vitro και in silico) μελέτες επίδρασης της υπερθερμίας σε κακοήθεις όγκους βλέπει κανείς την εκπληκτική της καρκινοκτόνο δράση. Η επέκταση των πειραμάτων σε ζώντα πειραματόζωα (πειράματα in vivo) και, αργότερα, οι κλινικές μελέτες σε ασθενείς με καρκίνο δεν έδειξαν ανάλογα αποτελέσματα. Ακριβέστερα, παρατηρήθηκε ότι τοπικά η νόσος ελέγχεται πολύ καλά, η ποιότητα ζωής βελτιώνεται, αλλά αυτά δεν μεταφράζονται σε αύξηση του προσδόκιμου ζωής των ασθενών. Η μακροπρόθεσμη πορεία της νόσου παραμένει δηλαδή αμετάβλητη. Πώς εξηγείται αυτό; Οι ομοιοστατικοί μηχανισμοί στην υπερθερμία δίνουν τη απάντηση, αν μελετηθούν σωστά.

Άλλο είναι το πείραμα in vitro και άλλο το in vivo. Στην πρώτη περίπτωση θερμαίνεται μια κυτταροκαλλιέργεια, ενώ στη δεύτερη ένας όγκος, μέρος ενός ζωντανού οργανισμού. Οι οργανισμοί διαθέτουν πολλά οργανικά συστήματα, τα οποία αντιδρούν στις μεταβολές (της θερμοκρασίας στην περίπτωσή μας), με άλλες μεταβολές, οι οποίες τείνουν να διατηρήσουν την ισορροπία του οργανισμού (ομοιόσταση).

Δείτε στο άρθρο “Υπερθερμία και θερμοκρασιακή αντιστροφή άρδευσης” πώς η φυσιολογία (δηλαδή οι ομοιοστατικοί μηχανισμοί) αντιστρατεύονται τους στόχους της υπερθερμίας στους ζωντανούς οργανισμούς, και πώς η νεώτερη υπερθερμία, η Ογκοθερμία, ξεπερνάει το πρόβλημα αυτό.

Η επιλεκτικότητα της Ογκοθερμίας
Σχ. 4. Η επιλεκτικότητα της Ογκοθερμίας: (a) Στον εξωκυττάριο χώρο του όγκου, η συμπύκνωση της ενέργειας του πεδίου γίνεται από τους ηλεκτρολύτες του εξωκυττάριου υγρού του όγκου, που έχουν ιδιαίτερη σύνθεση, αποτέλεσμα της μεταβολικής του δραστηριότητας (φαινόμενο Warburg), και από τις ιδιαίτερες διηλεκτρικές ιδιότητες του νερού, του συνδεδεμένου με τις πρωτεϊνες της μεμβράνης (φαινόμενο Szentgyorgyi) (b) Στο κυτταρικό επίπεδο, η αυτονομία των καρκινικών κυττάρων και η ειδική μορφοκλασματική τους διαμόρφωση προκαλεί την μικροσκοπική εστίαση της ενέργειας. (c) Στο νανοσκοπικό επίπεδο πραγματοποιείται η σημαντικότερη σε μέγεθος και κλινικό αποτέλεσμα ενεργειακή απορρόφηση από τα συσσωματώματα διαμεμβρανικών λιποπρωτεϊνών (lipid rafts-λιπιδικές “σχεδίες”). (d) Το αποτέλεσμα είναι η νανοσκοπική θέρμανση της κυτταρικής μεμβράνης εκλεκτικά, με συνέπεια την πυροδότηση του εξωτερικού μηχανισμού της απόπτωσης.

 

Υπερθερμία και θερμοκρασιακή αντιστροφή άρδευσης

 

 

Ογκοθερμία Υπερθερμία – Κλινικές μελέτες: Πού βρισκόμαστε σήμερα;

Ογκοθερμία Υπερθερμία – Κλινικές μελέτες: Πού βρισκόμαστε;

Ογκοθερμία Υπερθερμία – Κλινικές μελέτες: Η Ογκοθερμία διαθέτει περισσότερα από 20 χρόνια κλινικής εμπειρίας, με κέντρα εφαρμογής σε 30 χώρες. Έχει εφαρμοσθεί ενδοκοιλοτικά (καρκίνοι της ορθοπρωκτικής χώρας, του κόλπου  και του οισοφάγου), τοπικά (όλοι οι συμπαγείς όγκοι με μονοτοπική εκδήλωση) και πολυτοπικά (συμπαγείς όγκοι με περιορισμένες μεταστατικές εστίες). Παρά τις μεγάλες επιτυχίες, ο σκεπτικισμός των ογκολόγων παραμένει, όπως ακριβώς και στην ¨ηρωϊκή¨ περίοδο του ερυσιπέλατος και της τοξίνης Coley.

Ογκοθερμία: Το τεχνολογικό άλμα στην υπερθερμία

Η Ογκοθερμία είναι μία από τις χωρητικές (πυκνωτικές) μεθόδους ηλεκτροθεραπείας του καρκίνου. Η τεχνολογία αυτή είναι γνωστή από τότε που η Siemens την εισήγαγε, το 1930, δηλαδή πριν από περίπου ένα αιώνα. Από τότε μέχρι σήμερα έχουν αναπτυχθεί πολλές τεχνολογικές παραλλαγές στην Γερμανία, Γαλλία, ΗΠΑ, Ιαπωνία, Ιταλία, Ελλάδα κλπ, αλλά το ελπιζόμενο θεραπευτικό ¨άλμα¨ στη θεραπεία του καρκίνου δεν ερχόταν. Πρίν από 25 χρόνια αναπτύχθηκε μια νέα τεχνολογική προσέγγιση στην αρχική ιδέα της χωρητικής ζεύξης, με εφαρμογή μοντέρνων βιοτεχνολογικών ιδεών, όπως πχ η μορφοκλασματική διαμόρφωση του πεδίου (fractal modulation) [1]. Η τεχνολογία αυτή ήταν αρχικά επεμβατική, και ονομάστηκε ¨ηλεκτρο-υπερθερμία¨, αλλά σύντομα κατέστη δυνατόν να γίνει μη επεμβατική (αναίμακτη), και ονομάσθηκε ¨ογκοθερμία¨. Με την σταδιακή κατανόηση του μηχανισμού δράσης της ογκοθερμίας στα νανοσωματίδια της κυτταρικής μεμβράνης, κατοχύρωσε διεθνώς και το ισοδύναμο όνομα ¨νανοθερμία¨. Σήμερα είναι πλεόν γνωστό ότι η ογκοθερμία είναι καρκινοκτόνος μέθοδος με τον μηχανισμό της πρόκλησης κυτταρικής απόπτωσης, ο οποίος ελλείπει στον καρκίνο [26].

Ογκοθερμία: Δημοσιευμένες κλινικές μελέτες

Ένα από τα προβλήματα των παλαιότερων δημοσιευμένων κλινικών μελετών είναι ότι δεν γινόταν διάκριση μεταξύ της συμβατικής τοπικής υπερθερμίας, της ολοσωματικής υπερθερμίας και, φυσικά, της πολύ νεώτερης και διαφορετικής ογκοθερμίας. Η ογκοθερμία βασίζεται σε εντελώς διαφορετική τεχνολογία και αρχές, έχει εντελώς διαφορετική επίδραση στους όγκους, διαφορετικά αποτελέσματα, και δεν πρέπει να συγχέεται με τις άλλες υπερθερμίες, αν πραγματικά ενδιαφέρεται κανείς για το καλό των ασθενών. Οι συσκευές ογκοθερμίας (Oncotherm trademark) έγιναν με διαφορά οι πιο δημοφιλείς σε όλον τον κόσμο, και μεγάλος αριθμός χρηστών (ογκολόγων, ακτινοθεραπευτών, ακτινοφυσικών) παράγουν μεγάλο όγκο κλινικών αποτελεσμάτων κάθε μέρα, φροντίζοντας τους ασθενείς τους [2], [3], [4], [5]. Οι δημοσιευμένες μελέτες με αμιγώς ογκοθερμικές θεραπείες δείχνουν εξαιρετικά αποτελέσματα:

 • Σε προχωρημένες περιπτώσεις μη μικροκυτταρικού καρκίνου πνεύμονα (περισσότεροι από 400 ασθενείς [6], [7], [8]),
 • μικροκυτταρικού καρκίνου πνεύμονα (31 ασθενείς [9]),
 • γλοίωμα εγκεφάλου (15 ασθενείς [10], 140 ασθενείς [11], 36 ασθενείς [12], 19 ασθενείς [13]),
 • προχωρημένα σαρκώματα (13 ασθενείς [14], 24 ασθενείς [15]),
 • προχωρημένος καρκίνος ήπατος (80 ασθενείς [16], 21 ασθενείς [17], 60 ασθενείς [18], 22 ασθενείς [19]),
 • προχωρημένος ανεγχείρητος καρκίνος παγκρέατος [2], (26 ασθενείς [21], 16 ασθενείς ως μονοθεραπεία, όταν όλα τα άλλα είχαν αποτύχει [22]),
 • οστικές μεταστάσεις (αναφορά περίπτωσης [23]),
 • καρκίνος προστάτη [24], [25] και εδώ , μία περίπτωση με πνευμονικές μεταστάσεις.

Ογκοθερμία: Κλινικές μελέτες σε εξέλιξη

Σε εξέλιξη βρίσκονται άλλες μεγάλες κλινικές μελέτες προχωρημένων ογκολογικών περιστατικών, με πολύ ενδιαφέροντα πρώιμα αποτελέσματα:

 • προχωρημένος, υποτροπιάζων καρκίνος ωοθηκών, (Korean National Cancer Institute, Seoul, Korea)
 • προχωρημένος καρκίνος τραχήλου μήτρας (Chonbuk National University Hospital, Korea)
 • ογκοθερμία και φαρμακοκινητικές μελέτες (Chonbuk National University Hospital, Korea)
 • προχωρημένος, υποτροπιάζων καρκίνος τραχήλου μήτρας, σχετιζόμενος με λοίμωξη HIV (University of Witwatersrand, Johannesburg, S. Africa)
 • προχωρημένος, υποτροπιάζων καρκίνος οισοφάγου (Chiba University, Chiba, Japan)
 • προχωρημένος, μεταστατικός καρκίνος μαστού (Thai National Cancer Institute, Bangkok, Thailand)
 • προχωρημένος, καρκίνος παγκρέατος με ηπατικές μεταστάσεις (Thai National Cancer Institute, Bangkok, Thailand)
 • προχωρημένος καρκίνος μαστού (University of Toyama, Toyama, Japan)
 • καρκίνος μαστού (φάση I/II,  Ludwig-Maximillians University, Munich, Germany)
 • ογκοθερμία και παραδοσιακή κινέζικη ιατρική (Clifford Hospital, Guangzhou, China)
 • καρκίνος παγκρέατος (Seoul National University Bundang, Seoul, Republic of Korea)
 • αδενοκαρκίνος πνεύμονα (Bundang Cha General Hospital, Seoul, Republic of Korea)
 • καρκίνος ωοθηκών (National Cancer Institute, Seoul, Republic of Korea)
 • καρκίνος ωοθηκών (Seoul National University Bundang Hospital, Bundang, South Korea)
 • σάρκωμα (Kosin University, Busan, Republic of Korea)
 • προχωρημένος καρκίνος ωοθηκών (Ewha Womans University Cancer Center for woman, Seoul, Republic of Korea)
 • ανεγχείρητος καρκίνος παγκρέατος (Seoul National University Bundang Hospital, Bundang, South Korea)
 • αδενοκαρκίνος πνεύμονα (Bundang Cha General Hospital, Seoul, Republic of Korea)

Ογκοθερμία Υπερθερμία – Κλινικές μελέτες: Βιβλιογραφία

[1] Szasz A, Szasz N, Szasz O (2010) Oncothermia – Principles and practices. Springer Science, Heidelberg, http://www.springer.com/biomed/cancer/book/978-90-481-9497-1

[2] Kaltsas H. Too hot for cancer: hyperthermia and electrotherapy. Altern Med. 2007;37:1-8,  http://www.biomatnetwork.com/default/downloads/Too%20Hot…pdf
[3] Douwes FR, (2007) Hyperthermie in der Tumortherapie, in Erfahrungsheilkunde 56:206-211, https://www.thieme-connect.de/DOI/DOI?10.1055/s-2007-968081
[4] Gould D. (2001) Hyperthermia and Electrochemical Therapy at St. Georg Hospital, Germany, Alternative and Complementary Therapies. October 2001, 7(5): 291-295. doi:10.1089/107628001753312130, http://online.liebertpub.com/doi/abs/10.1089/107628001753312130
[5] Douwes FR, (2001) Hyperthermia a new treatment modality in cancer; Focus on Alternative and Complementary Therapies, 6:77-77,
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.2042-7166.2001.tb02808.x/abstract…
[6] Szasz A (2014) Current status of oncothermia therapy for lung cancer. Korean J Thorac Cardiovasc Surg 47:77-93, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4000888
[7] Lee  DY, Park JS, Jung HC, et.al. (2015) The outcome of the chemotherapy and oncothermia for far advanced adenocarcinoma of the lung: case reports of four patients, Advances in Lung Cancer, 4, 1-7, http://www.scirp.org/Journal/PaperInformation.aspx?PaperID=54620
[8] Seung-Gu Yeo (2015) Definitive radiotherapy with concurrent oncothermia for stage IIIB non-small-cell lung cancer: A case report. Journal of Advances in Physics 10(1):2538-2559, http://tessera.spandidos-publications.com/10.3892/etm.2015.2567
[9] Doo Yun Lee, Seok Jin Haam, Tae Hoon Kim, Jae Yoon Lim, Eun Jung Kim, Na Young Kim (2013) Oncothermia with chemotherapy in the patients with Small Cell Lung Cancer. Hindawi Publishing Corporation Conference Papers in Medicine, Volume 2013, Article ID 910363, http://www.hindawi.com/journals/cpis/2013/910363/
[10] Wismeth C, Dudel C, Pascher C, Ramm P, Pietsch T, Hirschmann B, Reinert C, Proescholdt M, Rümmele P, Schuierer G, Bogdahn U, Hau P (2010) Transcranial electro-hyperthermia combined with alkylating chemotherapy in patients with relapsed high-grade gliomas – Phase I clinical results. J Neurooncol 98(3):395–405, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Transcranial+electro-hyperthermia+combined+with+alkylating+chemotherapy...
[11] Sahinbas H, Groenemeyer DHW, Boecher E, Szasz A (2007) Retrospective clinical study of adjuvant electro-hyperthermia treatment for advanced brain-gliomas. Deutsche Zeitschrift fuer Onkologie 39:154–160, http://www.researchgate.net/publication/240951416_Retrospective_clinical_study_of…
[12] Hager ED, Dziambor H, App EM, Popa C, Popa O, Hertlein M (2003) The treatment of patients with high-grade malignant gliomas with RF-hyperthermia. Proc ASCO 22:118, #47;Proc Am Soc Clin Oncol 22: 2003, http://www.oncotherm.com/web/cus/%2866%29%20Hager%20ASCO.PDF
[13] Douwes F, Douwes O, Migeod F, Grote C, Bogovic J (2006) Hyperthermia in combination with ACNU chemotherapy in the treatment of recurrent glioblastoma. St. Georg Klinik, Germany, http://www.klinik-st-georg.de/fileadmin/publikationen/en/hyperthermia…pdf
[14] Jeung TS, Ma SY, Choi JH, Yu J, Lee SY, Lim S (2015) Results of oncothermia combined with operation, chemotherapy and radiation therapy for primary, recurrent and metastatic sarcoma, Case Rep Clin Med, 4, 157-168, http://www.scirp.org/journal/PaperInformation.aspx?PaperID=56280
[15] Volovat C, Volovat SR, Scripcaru V, Miron L, Lupascu C (2014) The results of combination of ifosfamid and locoregional hyperthermia (EHY 2000) in patients with advanced abdominal soft-tissue sarcoma after relapse of first line chemotherapy. Romanian Reports in Physics, Vol. 66, No. 1, p. 175-181, http://www.rrp.infim.ro/2014_66_1/A19.pdf
[16] Hager ED, Dziambor H, Höhmann D, Gallenbeck D, Stephan M, Popa C (1999) Deep hyperthermia with radiofrequencies in patients with liver metastases from colorectal cancer. Anticancer Res 19(4C):3403–3408, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10629627
[17] Gadaleta-Caldarola G, Infusino S, Galise I, Ranieri G, et.al. (2014) Sorafenib and locoregional deep electro-hyperthermia in advanced hepatocellular carcinoma: A phase II study, Oncology Letters, 8:1783-1787, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4156230/
[18] Fiorentini G, Milandri C, Dentico P, Giordani P, Catalano V, Bunkeila F (2012) Deep electro-hyperthermia with radiofrequencies combined with thermoactive drugs in patients with liver metastases form colorectal cancer (CRC) a phase II clinical study. 31st Conference of International Clinical Hyperthermia Society (ICHS), Budapest, Hungary, October 12-15, 2012
[19] Ferrari  VD, De Ponti S, Valcamonico F, et.al. (2007) Deep electro-hyperthermia (EHY) with or without thermo-active agents in patients with advanced hepatic cell carcinoma: phase II study, J Clin Oncol 25:18S; 15168, http://meeting.ascopubs.org/cgi/content/short/25/18_suppl/15168
[20] Hager ED, Süsse B, Popa C, Schritttwieser G, Heise A, Kleef R (1994) Complex therapy of the not in sano respectable carcinoma of the pancreas – a pilot study. J Cancer Res Clin Oncol 120:R47,P1
[21] Volovat C, Volovat SR, Scripcaru V, Miron L (2014) Second-line chemotherapy with gemcitabine and oxaliplatin in combination with loco-regional hyperthermia (EHY-2000) in patients with refractory metastatic pancreatic cancer – preliminary results of a prospective trial. Romanian Reports in Physics 66(1):166-174, http://www.rrp.infim.ro/2014_66_1/A18.pdf
[22] Jeung T S, Ma S Y, Lim S, Sangwook L (2013) Cases That Respond to Oncothermia Monotherapy. Hindawi Publishing Corporation Conference Papers in Medicine, Volume 2013, Article ID 392480, http://www.hindawi.com/journals/cpis/2013/392480/
[23] Rubovszky G, Nagy T, Godeny M, Szasz A, Lang I (2013) Successful treatment of solitary bone metastasis of non-small cell lung cancer with combination of bevacizumab and hyperthermia. Pathol Oncol Res. 2013 Jan;19(1):119-22, http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs12253-012-9551-7
[24] Douwes FR, Lieberman S. (2002) Radiofrequency Transurethral Hyperthermia and Complete Androgen Blockade: A Nonsurgical Approach to Treating Prostate Cancer. Alternative & Complementary Therapies. 2002;8(3):149-156, http://www.klinik-st-georg.de/fileadmin/publikationen/en/radiofrequency…pdf
[25] Douwes FR, (2001) Transurethral hyperthermia in early stage prostate cancer, Focus on Alternative and Complementary Therapies 6:77-78; http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.2042-7166.2001.tb02809.x/full
[26] Kelly GL, Strasser A. (2011)  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21704830