Καρκίνος κεφαλής & τραχήλου και Υπερθερμία Ογκοθερμία

Καρκίνος κεφαλής & τραχήλου και Υπερθερμία

Καρκίνος κεφαλής & τραχήλου και ΥπερθερμίαΟ καρκίνος κεφαλής και τραχήλου είναι ο 6ος συχνότερος καρκίνος, σύμφωνα με τον ΠΟΥ, αλλά ο συχνότερος απ΄όλους στις αναπτυσσόμενες χώρες. Περίπου 664,000 νέες περιπτώσεις εμφανίζονται κάθε χρόνο στον κόσμο. Τα 2/3 περίπου εμφανίζονται στις αναπτυσσόμενες χώρες. Με βάση τα επιστημονικά στοιχεία που ακολουθούν, είναι δυνατόν ανταπόκριση στη θεραπεία σε τοπικό επίπεδο να διπλασιασθεί, αν η υπερθερμία εφαρμοστεί σωστά σε όλους τις ασθενείς.

Η ακτινοθεραπεία είναι αποτελεσματικότερη, αν συνδυαστεί με υπερθερμία. Η υπερθερμία θερμαίνει τον όγκο σε επίπεδο πυρετού, και αυτό ευαισθητοποιεί τα καρκινικά κύτταρα στην ακτινοβολία. Η Υπερθερμία και ιδιαίτερα η Ογκοθερμία ενισχύει τις κυτταροτοξικές δράσεις της ακτινοβολίας κατά 1.2 έως 5 φορές. Στις θερμοκρασίες επιπέδου πυρετού, τα φυσιολογικά κύτταρα είναι ανθεκτικά και ανανήφουν, όταν πεθάνουν τα καρκινικά κύτταρα.

Ερευνητικά κλινικά στοιχεία

Καρκίνος κεφαλής & τραχήλου και ΥπερθερμίαΕίδος όγκου και κατάσταση:

Προχωρημένος καρκίνος κεφαλής & τραχήλου με λεμφαδενικές μεταστάσεις

Είδος θεραπείας:

Σε τρεις μελέτες, αθενείς με καρκίνο κεφαλής & τραχήλου εντάχθηκαν τυχαία σε χημειο-ακτινοθεραπεία, με ή χωρίς υπερθερμία. Η ακτινοθεραπεία μοιραζόταν σε δόσεις των 2 Gy, μέχρι να συμπληρωθούν 66-70 Gy. Σε χημειοθεραπεία υποβλήθηκαν μόνο οι ασθενείς με στάδιο T3 και T4. Υπερθερμία δινόταν 1 ή 2 φορές την εβδομάδα.

Αποτελέσματα:

Και οι 3 μελέτες έδειξαν σημαντικά μεγαλύτερο ποσοστό πλήρους ανταπόκρισης, καλλίτερο τοπικό έλεγχο της νόσου και καλλίτερη επιβίωση, όταν η χημειο-ακτινοθεραπεία συνδυαζόταν με υπερθερμία.

 Μελέτη Μόνο Α/Θ Α/Θ + Υπερθερμία
ΠΥ Τοπικός Ελεγχος Επιβίωση ΠΥ Τοπικός Ελεγχος Επιβίωση
Valdagni 37% 5 έτη 24% 5 έτη 0% 83% 5 έτη 69% 5 έτη 53%
Hua 81% 5 έτη 79% 5 έτη 70% 95% 5 έτη 91% 5 έτη 78%
Huilgol 42% Δεν αναφέρεται Δεν αναφέρεται 79% Δεν αναφέρεται Δεν αναφέρεται
  • 41 ασθενείς, 44 λεμφαδενικές ομάδες. Ακτινοθεραπεία 64-70 Gy, 5 δόσεις/ανά εβδομάδα, των of 2-2.5 Gy κάθε μία
  • ΠΥ=Πλήρης Υποχώρηση χωρίς Υπερθερμία: 41 %
  • ΠΥ=Πλήρης Υποχώρηση με Υπερθερμία: 83 %
  • Δεν παρατηρήθηκε τοξικότητα από την προσθήκη Υπερθερμίας στο θεραπευτικό σχήμα

Υποστήρηξη:

Ο συνδυασμός ακτινοθεραπείας και υπερθερμίας είναι η αντιμετώπιση εκλογής για τον καρκίνο κεφαλής & τραχήλου, σύμφωνα με κλινικά δεδομένα Κατηγορίας I, και συστήνεται από τους εξής επιστημονικούς οργανισμούς:

Βιβλιογραφία:

Πολέμα τον καρκίνο!

Καρκίνος κεφαλής & τραχήλου και ΥπερθερμίαΗ υπερθερμία δεν είναι επεμβατική πράξη, δεν έχει παρενέργειες και επιπλοκές, και μπορεί να αυξήσει την αποτελεσματικότητα των άλλων θεραπειών στον καρκίνο κεφαλής & τραχήλου.

Η Αμερικανική Αντικαρκινική Εταιρία εκτιμά για τις ΗΠΑ και για το 2015:

  • Οτι περίπου 59,340 άνθρωποι (43,390 άνδρες και  15,950 γυναίκες) θα νοσήσουν από καρκίνο κεφαλής & τραχήλου.
  • Οτι περίπου 12,290θα πεθάνουν από αυτόν τον λόγο.
  • Τώρα γνωρίζεις ότι με βάση τις παραπάνω μελέτες η ανταπόκριση της νόσου στη θεραπεία, σε τοπικό επίπεδο, είναι δυνατόν να διπλασιασθεί, αν εφαρμοζόταν υπερθερμία σε όλους τους ασθενείς

Πώς θα μπορούσες να σώσεις μια ζωή;

Μάθε για την ΥΠΕΡΘΕΡΜΙΑ!

Μίλησε για την ΥΠΕΡΘΕΡΜΙΑ!