Πανευρωπαϊκό Συνέδριο Υπερθερμικής Ογκολογίας

Πανευρωπαϊκό Συνέδριo Υπερθερμικής Ογκολογίας

Πανευρωπαϊκό Συνέδριο Υπερθερμικής Ογκολογίας European Society Hyperthermic Oncologyϊκό Συνέδριο Υπερθερμικής Ογκολογίας
Το Πανευρωπαϊκό Συνέδριο Υπερθερμικής Ογκολογίας-ESHO & ΕΕΟΥ (ESHO-2017) ανήκει ήδη στην ιστορία: Πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα, στις 21-23 Ιουνίου 2017, στο Συνεδριακό Κέντρο της Εθνικής Ασφαλιστικής. To συνέδριο αυτό αποτελεί την κεντρική επιστημονική διοργάνωση της European Society for Hyperthermic Oncology (ESHO), που είναι ο Ευρωπαϊκός επιστημονικός οργανισμός εποπτείας της Υπερθερμικής Ογκολογίας.  Η Ελληνική Εταιρία Ογκολογικής Υπερθερμίας (ΕΕΟΥ) ήταν ο τοπικός συνδιοργανωτής. Οι δύο επιστημονικοί φορείς έχουν πλήρως εναρμονισμένες πολιτικές ενδείξεων και ορθής εφαρμογής της υπερθερμίας-ογκοθερμίας, ως θεραπευτικών μεθόδων κατά του καρκίνου. Η διοργάνωση έγινε με τη φροντίδα του PCO Afea travel. Η διοργάνωση ψηφίστηκε στη γενική συνέλευση της ESHO, ως η καλλίτερη της 10ετίας.

Το συνέδριο ESHO του 2017 μπορεί να χαρακτηρισθεί ως ιστορικής σημασίας, διότι:

  • Προσείλκυσε συμμετοχές από όλες τις ηπείρους, κι έτσι έγινε ανεπίσημα για πρώτη φορά παγκόσμιο.
  • Ανακοινώθηκαν για πρώτη φορά αντικαρκινικοί μηχανισμοί, χρήσιμοι στη θεραπευτική του καρκίνου, που δεν ήταν γνωστοί μέχρι τώρα. Η συμμετοχή ερευνητών με εργασίες από τις βασικές επιστήμες ήταν πολύ μεγάλη, πράγμα που δείχνει και τη μεγάλη δυναμική του κλάδου της θερμοθεραπείας του καρκίνου.
  • Δημιουργήθηκε επιστημονικό consensus αναφορικά με τις έννοιες “ὑπερθερμία”, “ογκοθερμία”, μετρήσεις θερμότητας και θερμοκρασίας, την επιδίωξη θεραπευτικής θερμικής ισορροπίας ή ανισορροπίας, κλπ.
  • Έγιναν εκτιμήσεις για το μέλλον της θερμοθεραπευτικής ογκολογίας: Εκτιμήθηκε ότι η εξέλιξη θα έρθει από την ανοσοθερμοθεραπεία και από τη χρήση νανοσωματιδίων.
  • Παρουσιάστηκαν για πρώτη φορά οι μη θερμικές επιδράσεις της ογκοθερμίας στον οργανισμό, και πώς αυτές ασκούν πρόσθετη αντικαρκινική δράση.
  • Δείχτηκε καθαρά η σημασία της ογκοθερμίας στην ανοσο-θερμο-θεραπευτική του καρκίνου και αναπτύχθηκαν οι μη θερμικές θεραπευτικές επιδράσεις της. Η ογκοθερμία είναι η εξελιγμένη υπερθερμία.
  • Τέθηκαν οι βάσεις για μια ευρύτερη και συντονισμένη διεπιστημονική συνεργασία, ανεξάρτητα από την χρησιμοποιούμενη τεχνολογία.

 

Πανευρωπαϊκό Συνέδριο Υπερθερμικής Ογκολογίας Ελληνική Εταιρία Ογκολογικής Υπερθερμίας

 

 

Author: ONCOTHERMIA GR

Η ογκοθερμία είναι εξελιγμένη μορφή της κλασσικής θερμοθεραπείας, μιας από τις διαθέσιμες θεραπείες κατά του καρκίνου. Η ογκοθερμία συνδυάζεται με όλες τις άλλες θεραπείες, επαυξάνοντας το θεραπευτικό αποτέλεσμα και μειώνοντας τις επιπλοκές και παρενέργειες. Είναι ανώδυνη και δεν έχει δικές της παρενέργειες. Επιδιώκει την παράταση της ζωής, με καλή ποιότητα.