Περίπτωση καρκίνου μαστού και υπερθερμίας

Περίπτωση καρκίνου μαστού και υπερθερμίας

Μεταστατικός καρκίνος μαστού και υπερθερμία

Γυναίκα 37 ετών, προσέχεται για συμπληρωματική αγωγή με ογκοθερμία, διότι το 2013 διαγνώστηκε με διηθητικό λοβιακό  αδενοκαρκίνωμα δεξιού μαστού, το οποίο υποτροπίασε με εκτεταμένες μεταστάσεις μετά την αρχική αντιμετώπιση μόνο με χημειοθεραπεία και χειρουργική.

Περίπτωση καρκίνου μαστού και υπερθερμίας
Ιστολογική εικόνα (Ε-Α)

Σύντομο ιστορικό

Η ασθενής υποβλήθηκε αρχικά σε προεγχειρητική χημειοθεραπεία με 3 κύκλους Docetaxel & Trastuzumab (Δεκ 2013), και ακολούθως σε δεξιά μαστεκτομή, σύστοιχο μασχαλιαίο λεμφαδενικό καθαρισμό και άμεση πλαστική αποκατάστασης του μαστού. Ο όγκος ήταν διαμέτρου 3.1 εκ. Εννέα από 17 λεμφαδένες βρέθηκαν προσβεβλημένοι και η ανοσοϊστοχημική ανάλυση έδειξε  ER-, PR-, c-erb 3+. Συνεπώς, στην αρχική εκείνη φάση η νόσος ήταν σταδίου ΙΙΙΑ (Τ2 Ν2 Μ0). Προφανώς, η μη έκφραση ορμονοευαισθησίας του όγκου απέκλεισε την συνοδό ορμονοθεραπεία. Μετεγχειρητικά ακολούθησαν 3 κύκλοι επικουρικής χημειοθεραπείας με Docetaxel & Trastuzumab έως και στις 8 Μαίου 2014. Έκτοτε ελάμβανε θεραπεία συντήρησης με Trastuzumab.

Ενάμισυ χρόνο αργότερα παρουσίασε μετάσταση στον δεξιό πνεύμονα, τεκμηριωμένη με PET-CT & CT θώρακος. Επίσης εντοπίστηκαν λεμφαδενικές διογκώσεις στο μεσοθωράκιο (δεξιοί πυλαίοι και υποτροπιδικοί με μέγιστη εγκάρσια διάμετρο της τάξης των 2,5 εκ. Συνεπώς η σταδιοποίηση άλλαξε σε στάδιο IV.

Περίπτωση καρκίνου μαστού και υπερθερμίας: Μεσοθωράκιος λεμφαδένας
Μεταστατικός υποτροπιδικός λαμφαδένας 25 χιλμ. παρά την συνεχιζόμενη χημειοθεραπευτική κάλυψη μετά το χειρουργείο

Χορηγήθηκε νέο χημειοθεραπευτικό σχήμα με FEC (5FU, Epirubicin, Cyclophosphamide) κάθε 21 μέρες  και ωριαίες συνεδρίες Ογκοθερμίας δύο φορές την εβδομάδα, σε ένα ενιαίο, εκτεταμένο πεδίο όλου του δεξιού ημιθωρακίου. Τρείς μήνες μετά (3 κύκλοι FEC και 24 συνεδρίες Ογκοθερμίας) η αξονική τομογραφία θώρακος (17-12-2015) έδειξε ότι η ασθενής είναι ελεύθερη εμφανούς νόσου στον πνεύμονα, με αρνητικούς παραπυλαίους και υποτροπιδικούς λεμφαδένες. Η ποιότητα ζωής της ασθενούς είναι άριστη.

Η περίπτωση αυτή προέρχεται από το Κέντρο Υπερθερμικής Ογκολογίας Αθηνών “Αγ. Ειρήνη”

Περίπτωση καρκίνου μαστού και υπερθερμίας: Μεσοθωράκιος λεμφαδένας φυσιολογικών διαστάσεων, μετά την προσθήκη ογκοθερμίας
Ο ίδιος λεμφαδένας μετά το τέλος των συνεδριών ογκοθερμίας, που προστέθηκε στην χημειοθεραπεία: Φυσιολογικές διαστάσεις

Σχολιασμός

Το αποτέλεσμα αυτό είναι ασυνήθιστο για νόσο μέ τέτοια σταδιοποίηση και πορεία, ιδίως άν ο όγκος είναι από την αρχή μη-ορμονοεξαρτώμενος, στις περιπτώσεις που δεν εφαρμόζεται ογκοθερμία. Η ασθενής είναι σε πλήρη ύφεση της νόσου, διότι επετεύχθη εξάλειψη των μεταστάσεων στον πνεύμονα και στο μεσοθωράκιο με τη χρήση ογκοθερμίας – χημειοθεραπείας.

Η ογκοθερμία, εκτός της ανεξάρτητης καρκινοκτόνου δράσεως που εμφανίζει με την πρόκληση απόπτωσης των καρκινικών κυττάρων, παρουσιάζει και ισχυρή υποβοήθηση της χημειοθεραπείας, διότι προκαλεί παγίδευση του φαρμάκου μέσα στον όγκο. Αξιοσημείωτη είναι και η ποιότητα ζωής που απολαμβάνουν οι ασθενείς, που αποδίδεται στην έλλειψη παρενεργειών και στην ανοσοδιέγερση που προκαλεί. Χαρακτηριστικό στοιχείο του συγκεκριμένου περιστατικού είναι η υποτροπή παρά την αρχική διπλή χημειοθεραπεία, και η πλήρης ύφεση με την προσθήκη ογκοθερμίας.

Author: ONCOTHERMIA GR

Η ογκοθερμία είναι εξελιγμένη μορφή της κλασσικής θερμοθεραπείας, μιας από τις διαθέσιμες θεραπείες κατά του καρκίνου. Η ογκοθερμία συνδυάζεται με όλες τις άλλες θεραπείες, επαυξάνοντας το θεραπευτικό αποτέλεσμα και μειώνοντας τις επιπλοκές και παρενέργειες. Είναι ανώδυνη και δεν έχει δικές της παρενέργειες. Επιδιώκει την παράταση της ζωής, με καλή ποιότητα.