Πανευρωπαϊκό Συνέδριο Υπερθερμικής Ογκολογίας

Πανευρωπαϊκό Συνέδριο

Υπερθερμικής Ογκολογίας-ESHO & ΕΕΟΥ

Πανευρωπαϊκό Συνέδριο Υπερθερμικής Ογκολογίας European Society Hyperthermic Oncology

Πανευρωπαϊκό Συνέδριο Υπερθερμικής Ογκολογίας

Το επόμενο Πανευρωπαϊκό Συνέδριο Υπερθερμικής Ογκολογίας-ESHO & ΕΕΟΥ έχει ήδη προγραμματισθεί: Θα γίνει στην Αθήνα, στις 21-23 Ιουνίου 2017, στο Ξενοδοχείο Divani Caravel. To συνέδριο αυτό αποτελεί την κεντρική επιστημονική διοργάνωση της European Society for Hyperthermic Oncology (ESHO), που είναι ο Ευρωπαϊκός επιστημονικός οργανισμός εποπτείας της Υπερθερμικής Ογκολογίας.  Η Ελληνική Εταιρία Ογκολογικής Υπερθερμίας (ΕΕΟΥ) είναι ο τοπικός συνδιοργανωτής. Οι δύο επιστημονικοί φορείς έχουν πλήρως εναρμονισμένες πολιτικές ενδείξεων και ορθής εφαρμογής της υπερθερμίας, ως θεραπευτικής μεθόδου κατά του καρκίνου.

 

Πανευρωπαϊκό Συνέδριο Υπερθερμικής Ογκολογίας Ελληνική Εταιρία Ογκολογικής Υπερθερμίας

Το Πανελλήνιο Συνέδριο Υπερθερμικής Ογκολογίας αποτελεί την κεντρική εθνική επιστημονική διοργάνωση για την Υπερθερμική Ογκολογία, και διοργανώνεται από την Ελληνική Εταιρία Ογκολογικής Υπερθερμίας (ΕΕΟΥ).

Πανευρωπαϊκό Συνέδριο Υπερθερμικής Ογκολογίας-Σημαντικές συμμετοχές

Μέχρι αυτή τη στιγμή μας έχουν διαβεβαιώσει για τη συμμετοχή τους οι καθηγητές Andras Szasz, εφευρέτης της ογκοθερμίας και ιδρυτής της Oncotherm Kft, και ο Alexander Herzog, διευθυντής της Internationale Fachklinik fuer integrative Onkologie.