Πανευρωπαϊκό Συνέδριο Υπερθερμικής Ογκολογίας

Πανευρωπαϊκό Συνέδριo Υπερθερμικής Ογκολογίας

Πανευρωπαϊκό Συνέδριο Υπερθερμικής Ογκολογίας European Society Hyperthermic Oncologyϊκό Συνέδριο Υπερθερμικής Ογκολογίας
Το Πανευρωπαϊκό Συνέδριο Υπερθερμικής Ογκολογίας-ESHO & ΕΕΟΥ (ESHO-2017) ανήκει ήδη στην ιστορία: Πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα, στις 21-23 Ιουνίου 2017, στο Συνεδριακό Κέντρο της Εθνικής Ασφαλιστικής. To συνέδριο αυτό αποτελεί την κεντρική επιστημονική διοργάνωση της European Society for Hyperthermic Oncology (ESHO), που είναι ο Ευρωπαϊκός επιστημονικός οργανισμός εποπτείας της Υπερθερμικής Ογκολογίας.  Η Ελληνική Εταιρία Ογκολογικής Υπερθερμίας (ΕΕΟΥ) ήταν ο τοπικός συνδιοργανωτής. Οι δύο επιστημονικοί φορείς έχουν πλήρως εναρμονισμένες πολιτικές ενδείξεων και ορθής εφαρμογής της υπερθερμίας-ογκοθερμίας, ως θεραπευτικών μεθόδων κατά του καρκίνου. Η διοργάνωση έγινε με τη φροντίδα του PCO Afea travel. Η διοργάνωση ψηφίστηκε στη γενική συνέλευση της ESHO, ως η καλλίτερη της 10ετίας.

Το συνέδριο ESHO του 2017 μπορεί να χαρακτηρισθεί ως ιστορικής σημασίας, διότι:

  • Προσείλκυσε συμμετοχές από όλες τις ηπείρους, κι έτσι έγινε ανεπίσημα για πρώτη φορά παγκόσμιο.
  • Ανακοινώθηκαν για πρώτη φορά αντικαρκινικοί μηχανισμοί, χρήσιμοι στη θεραπευτική του καρκίνου, που δεν ήταν γνωστοί μέχρι τώρα. Η συμμετοχή ερευνητών με εργασίες από τις βασικές επιστήμες ήταν πολύ μεγάλη, πράγμα που δείχνει και τη μεγάλη δυναμική του κλάδου της θερμοθεραπείας του καρκίνου.
  • Δημιουργήθηκε επιστημονικό consensus αναφορικά με τις έννοιες “ὑπερθερμία”, “ογκοθερμία”, μετρήσεις θερμότητας και θερμοκρασίας, την επιδίωξη θεραπευτικής θερμικής ισορροπίας ή ανισορροπίας, κλπ.
  • Έγιναν εκτιμήσεις για το μέλλον της θερμοθεραπευτικής ογκολογίας: Εκτιμήθηκε ότι η εξέλιξη θα έρθει από την ανοσοθερμοθεραπεία και από τη χρήση νανοσωματιδίων.
  • Παρουσιάστηκαν για πρώτη φορά οι μη θερμικές επιδράσεις της ογκοθερμίας στον οργανισμό, και πώς αυτές ασκούν πρόσθετη αντικαρκινική δράση.
  • Δείχτηκε καθαρά η σημασία της ογκοθερμίας στην ανοσο-θερμο-θεραπευτική του καρκίνου και αναπτύχθηκαν οι μη θερμικές θεραπευτικές επιδράσεις της. Η ογκοθερμία είναι η εξελιγμένη υπερθερμία.
  • Τέθηκαν οι βάσεις για μια ευρύτερη και συντονισμένη διεπιστημονική συνεργασία, ανεξάρτητα από την χρησιμοποιούμενη τεχνολογία.

 

Πανευρωπαϊκό Συνέδριο Υπερθερμικής Ογκολογίας Ελληνική Εταιρία Ογκολογικής Υπερθερμίας